Advokat personskador

Om du blivit drabbad av en personskada kanske du hoppas på att kunna få ersättning för det genom skadestånd. I den här artikeln redogörs för vad en personskada är och vad som krävs för att någon ska kunna hållas ansvarig för sådan skada. I regel finns bestämmelser om personskada i skadeståndslagen. Undantaget är om det gäller något speciellt område såsom personskada uppkommen i trafik, vilka regleras av både trafikskadelagen och skadeståndslagen. Endast skadestånd som regleras enbart av skadeståndslagen behandlas i den här artikeln.

Advokat personskador

Vad en advokat kan hjälpa till med vid personskada

I skadeståndslagen är begreppet personskada inte definierat. För att söka rätt på en definition av personskada får vi gå till förarbeten och ”praxis” dvs. Högsta domstolens tidigare tolkning av ett begrepp eller bestämmelse. Praxis och förarbeten beskriver personskada som fysiskt eller psykiskt ”deffekttillstånd” orsakat av fysiska medel eller motsvarande.

Kroppsliga personskador

Kroppsliga deffekttillstånd är personskador som finns på kroppen, exempelvis brutet ben, hjärnskakning, inre blödning mm. Kroppsliga deffekttillstånd kan ha drabbat den skadade genom direkta fysiska medel, men även genom frätning, förgiftning eller strålning. Det räknas även som kroppsligt deffekttillstånd att få genomlida fysisk smärta.

Psykiska personskador

Psykiska deffekttillstånd är skador som drabbat ditt psyke såsom chocktillstånd. Vidare räknas också traumatiska neuroser som kommer i efterhand. Psykiskt deffekttillstånd kan även drabba någon som stod särskilt nära den som drabbas av ett kroppsligt deffekttillstånd. Rör det sig om sådana allmänna känsloyttringar som rädsla, sorg eller ilska anses de i regel inte falla in under psykiskt deffekttillstånd. Varför de allmänna känsloyttringarna inte räknas in är för att de är så vanligt förekommande efter att någon drabbats av skadegrundande handling. I regel anses inte psykiska deffekttillstånd vara personskada i juridisk mening om det inte finns konstaterad medicinsk effekt. Exempel på konstaterad medicinsk effekt är att en läkare sjukskriver dig eller ger dig annat läkarintyg som bekräftar ditt psykiska deffekttillstånd.

Culparegeln – Orsaka skada genom vårdslöshet

För att du ska kunna få skadestånd för en personskada måste den som skadat dig som huvudregel minst ha varit vårdslös. Definitionen av ”vårdslös” är någon som agerar på ett annat sätt än hur en förnuftig och hänsynstagande person skulle agerat i samma situation. För att kunna bedöma om den som orsakat personskadan varit vårdslös behöver man komma fram till vad som hade varit det rätta sättet att handla i den situationen. Finns det inte några föreskrifter för hur man ska agera, som det exempelvis finns för trafikanter, får man istället fråga sig hur folk normalt sätt handlar i sådan situation som den som orsakat skadan varit i. Vidare frågar man sig hur allvarliga risker för omgivningen den som orsakat skadan har tagit. Ju större risk och ju allvarligare skada som kan komma av den tagna risken vid handlingen, desto större risk att drabbas av skadeståndsansvar för orsakad personskada. Det ses allvarligare på om en handling riskerar att drabba person, än om handling riskerar att drabba en sak. Vidare görs också en avvägning mellan risk för skada och kostnad för att minska risk för att skada ska kunna drabba någon eller något. Farliga handlingar kan också vara okej om handlingen utförs för att gynna samhället, exempelvis att en ambulans kör väldigt fort.

Hänsyn tas också till de egenskaperna person har som orsakat skada och även hänsyn till dennes kunskaper. Handlar det om en person som arbetar professionellt med något brukar personen jämföras med annan som också arbetar professionellt med samma sak. En privatperson kan man oftast inte förvänta sig lika mycket av som av en som gör något yrkesmässigt. Sen kan en privatperson bli ansvarig om denne gör något som man egentligen behöver särskilda kunskaper för, exempelvis gör arbeten som en professionell elektriker egentligen ska göra. Rör det sig om en yrkesverksam person som orsakat skada, kan denne inte skylla på bristande kunskaper i förhållande med andra som har samma yrke. Däremot kan bristfälliga egenskaper som synnedsättning exempelvis anses ursäktande.

Omständigheter som kan befria från skadeståndsansvar

Exempel på situation där någon orsakar dig personskada utan att kunna bli skadeståndsskyldig är i en ”nödvärnssituation”, dvs. då någon skadar dig för att försvara sig från att själv bli skadad av dig. En annan situation är då en polis skadar någon inom ramen för att kunna utföra sin tjänst och handlingen faller inom vad en polis får göra i sådan situation.

Att tänka på

Vilka skador som anses som personskador och vad som krävs för att få skadestånd behandlas endast översiktligt i den här artikeln. Skadeståndsrätten är ett stort och komplicerat område. Om du vill ta reda på om du kan få skadestånd för just den personskada du drabbats av rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av skadeståndsrätt och vi hjälper gärna dig med ditt ärende. Tveka inte att kontakta oss!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få en bedömning om den som skadat dig kan anses som vårdslös.

* Se till att få klart för dig vilken bevisning som behöver hämtas in för att övertyga försäkringsbolag eller domstol hur din skada uppkommit.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få ersättning för dina personskador.

* Slipp att själv försöka tvista om skadeståndsersättning som du önskar få.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om advokat personskador

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.