4 tips om Högsta domstolen

Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. Du har förmodligen hört eller läst ett avgörande från någon av instanserna. Men hur förhåller de sig egentligen till varandra? Vad gör Högsta domstolen och vad händer om ärendet går till Högsta domstolen? Det är bara några av frågorna som vi ska ta upp i den här artikeln. Fortsätt läs om du är intresserad av att veta mer om Högsta domstolen och deras funktion som högsta avgörande rättsinstans i Sverige.

4 tips om Högsta domstolen

Tips 1 – Vad menas med högsta domstolen?

Högsta domstolen är tredje och sista instans av de allmänna domstolarna. Första instans är tingsrätten och andra instans är hovrätten. Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat på civil- och straffrättens område. Ett prejudikat fungerar vägledande för hur liknande fall och frågor ska bedömas i framtiden, detta kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion och är således även dess viktigaste uppgift.

Högsta domstolen är indelat i två olika parallella instanser. Det är alltså viktigt att skilja på dessa två. Högsta förvaltningsdomstolen prövar förvaltningsrättsliga ärenden, och Högsta domstolen prövar övriga ärenden, till exempel ett brott- eller civilrättsligt mål.

Tips 2 – Vem dömer i Högsta domstolen?

Högsta domstolens domare kallas justitieråd och det finns 16 stycken. Dessa utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Av dessa 16 justitieråd finns det en ordförande och en avdelningsordförande och två stycken av dem tjänstgör i regel i Lagrådet. De som är kvar, det vill säga de 14 dömande justitieråden, är indelade i två olika avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av avdelningsordföranden.

Tips 3 – Hur länge sitter en domare i Högsta domstolen?

Justitieråden tjänstgör tills vidare, vilket alltså innebär att det inte finns en begränsning på hur länge tjänstgöringen varar. Ett justitieråd kan således sitta kvar på sin position fram tills den vanliga pensionen inträder.

Tips 4 – Vilken typ av mål tas upp i högsta domstolen?

För att ett ärende ska tas upp av Högsta domstolen krävs i regel ett prövningstillstånd. Det innebär att ärendet ska vara av betydelse för bedömningen av andra liknande ärenden, de ska således ha prejudikatvärde. Högsta domstolen prövar hovrättens avgöranden, precis som hovrätten prövar tingsrättens avgöranden. Det innebär att om du överklagar ett avgörande från hovrätten går det till Högsta domstolen om det anses ha prejudikatvärde. Högsta domstolen prövar även i fråga om resning, domvilla och ett antal andra ärenden.

En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, det vill säga som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt. Det krävs alltså något alldeles särskilt för att resning ska komma på fråga, det kan till exempel röra sig om nya viktiga omständigheter eller nya bevis som inte tidigare varit kända men kommit fram efter det att målet avgjorts.

En klagan över domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, det vill säga som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat utgången av målet. Det kan till exempel vara om en part inte har fått ta del av material i målet som har varit av betydelse för prövningen.

Övriga ärenden som prövas av Högsta domstolen är utlämningsärenden, det vill säga om en stat begär att en person som har begått ett brott där, ska utlämnas från Sverige. Högsta domstolen prövar även advokatärenden, det vill säga om en biträdande jurist har fått avslag på sin ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund eller om denne blivit utesluten från samfundet så kan denne överklaga detta.

Att tänka på

Förhoppningsvis har du fått ny kunskap om Högsta domstolen och dess funktion som högsta instans i Sverige genom våra 4 tips. Behöver du juridisk rådgivning med en eventuell överklagan eller har andra juridiska funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyrå. Vi hjälper dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/om-hogsta-domstolen/om-oss/roll-och-uppgift/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om 4 tips om högsta domstolen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.