Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra

Det är inte ovanligt att du som försäkringstagare har en annan uppfattning av hur ett ärende borde handläggas än ditt försäkringsbolag. I första hand ska du i ett sådant fall kommunicera med försäkringsbolaget och framföra dina klagomål. Men ibland räcker inte det och då kan det vara nödvändigt att gå vidare med ärendet för omprövning. … Fortsätt läsa Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra