Styrelsen bostadsrättsförening

När du blivit invald till styrelsen i din bostadsrättsförening, väntar du kanske med spänning inför den här nya utmaningen. Men du behöver komma ihåg att du tar på dig ett stort ansvar. I den här artikeln ska vi gå igenom vad du kan behöva känna till som styrelseledamot.

Styrelsen bostadsrättsförening

Allmänt om styrelsen

I en bostadsrättsförening fungerar styrelsen som det verkställande organet. Det är de som är medlemmar i föreningen som får rösta på föreningsstämman vilka som ska utses som styrelseledamöter. En av styrelseledamöterna ska väljas till att vara ordförande i styrelsen. På vilket sätt som ordförande utses, genom stämmobeslut eller genom styrelsebeslut, brukar framgå av föreningens stadgar. Det brukar också finnas suppleanter i styrelsen, men de har normalt sätt inte rätt att rösta på styrelsemötena, förutom när de hoppar in i en ordinarie styrelseledamöters ställe.

Även om styrelseledamöterna visserligen i regel kan fördela arbetsuppgifterna fritt sinsemellan, är huvudregeln att ansvaret är lika stort för styrelseledamöterna. Den enda skillnaden brukar vara att den som utsetts till styrelseordförande brukar vara den som bär ansvaret att sammankalla de andra ledamöterna och suppleanterna till styrelsemötena och ansvarar även för att öppna föreningsstämman.

Plikten för styrelsen

Styrelsen lyder under det högsta beslutande organet, nämligen föreningsstämman. Med andra ord har styrelsen alltså en lydnadsplikt under föreningsstämman. Lydnadsplikten innebär bland annat att styrelsen behöver följa besluten som föreningsstämman beslutar om och därefter ska styrelsen även verkställa de besluten. Ett undantag från den lydnadsplikten är om föreningsstämmans beslut skulle stå i strid med lag eller stadgarna. Det brukar vara svårt för styrelsen att kunna skylla på stämman när styrelsen verkställt ett beslut från stämman som inte följer lagar eller stadgar.

Styrelsen har även en vårdplikt. Den vårdplikten innebär att styrelsen behöver se till att fastigheten i föreningen och även ekonomin i föreningen sköts om ordentligt. Styrelsen behöver vara aktiv och ta beslut om det är så att fastigheten behöver genomgå en renovering. Däremot har styrelsen oftast ändå en möjlighet att vända sig till föreningsstämman för att få medlemmarnas syn på vilket beslut som styrelsen ska fatta. Slutligen ryms även inom vårdplikten att styrelsen behöver se till att de ekonomiska tillgångarna i föreningen används med försiktighet.

Styrelseledamots möjlighet att lämna avvikande mening

Som enskild styrelseledamot kanske du ibland inte tycker som majoriteten av styrelsen eller inte är bekväm med att rösta ja till ett beslut. I ett sådant läge brukar det vara möjligt för dig som ledamot att lämna en uppfattning som avviker från beslutet som majoriteten fattar. Det kan du göra genom att ni röstar om beslutet i styrelsen och att din avvikande mening därefter protokollförs. Annars kan du också välja att begära att din avvikande mening protokollförs genom en anteckning.

Att tänka på

Skulle det vara så att föreningen riktar ansvar mot dig som styrelseledamot kan det vara bra att kontakta en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av frågor kring bostadsrättsföreningar. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Läsvärt

Bostadsrättsförening stämmer ex-styrelse på miljoner | SVT Nyheter

Styrelse – bostadsrättsförening – Bolagsverket

Ansvarsfrihet för styrelse – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsförening – skillnaden från en bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ordförande i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.