Personlig konkurs – kan du få hjälp? Del 1

personlig-konkurs-kan-du-fa-hjalp-del-1Enligt konkurslagen kan den som är på obestånd försättas i konkurs. Att vara på obestånd innebär en komplicerad bedömning om du som person ”rätteligen kan betala dina skulder i tid”. Denna ekonomiska situation ska även inte vara tillfällig. Om man har problem att betala sina skulder i tid, men endast temporärt, är man troligen endast illikvid eller insufficient, vilket inte heller är bra.

Resultatet av en konkurs innebär att man genom en generalexeuktion utmäter alla gäldenärens tillgångar för att försöka betala av skulderna. För företag innebär detta att i stort sett allt av värde utmäts och företaget kommer därefter att stängas. För en fysisk person är en konkurs inte lika dramatisk men vållar ändock problem.

Vad innebär en personlig konkurs?

Att hamna i personlig konkurs är i teorin detsamma för fysiska och juridiska personer med vissa, väsentliga, skillnader som främst är;

 • Skulderna kvarstår. Efter att en fysisk person genomgått konkurs så försvinner inte alla skulder.
 • En fysisk person kan inte ”stängas”. Att försättas i konkurs är i sig inget brott i vilket du inte kan få fängelse eller dylikt. En konkurs innebär dock andra hinder vilket bl.a. kan innebära näringsförbud för enskilda näringsidkare. Om man är satt i personlig konkurs får man heller inte ta vissa uppdrag som t.ex. styrelseledamot i ett aktiebolag och dylikt.
 • Utmätningsförfarandet skiljer sig. En juridisk person kan som huvudregel då alla sina tillgångar utmätta och realiserade. En fysisk person har dock rätt till beneficier och vissa personliga tillgångar, mer om detta nedan.

De likheter som finns är främst;

 • Både juridiska och fysiska personer förlorar rådigheten över sin egendom. Även om du är en fysisk person så kommer en konkursförvaltare att upprätta ett konkursbo vilken kommer få full rådighet över de utmätningsbara tillgångarna. Man blir således väldigt begränsad.
 • Förfarandet i konkursbedömningen skiljer sig som huvudregel inte. Vissa praktiska bedömningar vid själva prövningen av bl.a. om personen är på obestånd eller inte skiljer sig.

Utmätningen

Vid en konkurs sker som sagt en generalexekution i vilket samtliga gäldenärens utmätningsbara tillgångar ska realiseras för att betala skulder. Detta innebär att utsökningsbalken äger tillämpning. Enligt utsökningsbalken får egendom endast utmätas om de har (i) ett ekonomiskt värde, om egendomen kan säljas med vinst som gör åtgärden försvarlig, (ii) tillhöra den personen, vem som ska anses vara sakrättslig ägare kan regleras i lag samt (iii) vara överlåtbar, att man faktiskt får överlåta egendomen. Saker som normalt sett inte anses vara utmätningsbar egendom med grund i detta första rekvisit är;

 • Upphovsrätt. Upphovsrätten till ett verk kan inte utmätas om den inte heller blivit offentliggjord av upphovsmannen.
 • Saker som förvärvats genom gåva, testamente eller dylikt med förbehåll om att egendomen inte får överlåtas vidare.
 • Släktklenoder som saknar ekonomiskt värde.
 • Personliga saker som kläder och dylikt vilka saknar värde. Kläder får dock utmätas om det skulle generera ett värde, t.ex. en dyr minkpäls eller designerklänning.
 • Saker du lånat. Detta då om man lånar saker så anses man heller inte vara ägare. Dock kan vissa lån anses vara gåvor eller liknande i vilket man som gäldenär ska anses vara ägare. Även svåra gränsdragningsproblem vid samägande.

Utöver detta har man som fysisk person rätt till beneficium. Beneficium kallas de tillgångar som inte får utmätas för att tillförsäkra gäldenären en viss levnadsstandard. Det är viktigt att veta att beneficiereglerna endast är menade att omfatta det absolut nödvändigaste. Frågan om vad och hur mycket som ska ingå i beneficiet avgörs från fall till fall där man bl.a. beaktar gäldenärens behov ställt i proportion till dennes skulder. Om utmätningen sker p.g.a. konkurs torde beneficienivån bli ganska låg. Har man däremot barn eller speciella behov, som någon sjukdom eller dylikt, torde beneficienivån stiga något.

Vad som konkret brukar ingå i beneficiet stadgas i 5 kap. utsökningsbalken vilket bl.a. innefattar personliga kläder, möbler, hus, fordon, arbetsredskap, pengar man fått i bidrag, pension och dylikt. Dock undantas endast tillgångarna i viss omfattning. Ett exempel är att sociala bidrag endast undantas om syftet med bidraget skulle förfelas av utmätningen samt hålls avskilda. Hus kan fortfarande utmätas om det skulle vara oskäligt om huset undantas, t.ex. om det skulle inbringa ett stort värde.

Att utsättas för utmätning kan även den som inte är satt i konkurs i vilket de tvångsmedel och exekutiva förfaranden som stadgas kan användas vid ett tidigare stadie. Det är således ovanligt att sätta en gäldenär i konkurs. Situationen existerar dock fortfarande.

Förhoppningsvis innebär utmätningen att alla skulder, eller nästan alla skulder, som gäldenären har kan betalas varav de sista kanske kan avskrivas. Ibland kan dock detta inte ske i vilket gäldenären har ett fortsatt tillstånd av obestånd.

Vänligen se ”Personlig konkurs – kan du få hjälp DEL II” för fortsättningen på artikeln.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om personlig konkurs – kan du få hjälp? del 1

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.