Har du köpt en bostadsrätt som har visat sig inte stämma med dina förväntningar? I denna artikel reder vi ut vilket ansvar mäklaren har efter en försäljning.

Mäklarens ansvar efter försäljning

Mäklarens ansvar efter försäljning enligt fastighetsmäklarlagen

Vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter gäller fastighetsmäklarlagen. 8 § fastighetsmäklarlagen anger att en mäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och följa god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska se till både köparens och säljarens intresse, men ska särskilt beakta uppdragsgivaren ekonomiska intresse. Det förväntas således inte att mäklaren ska vara helt neutral gällande bostadsrättens pris.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

För att avgöra vad som är god fastighetsmäklarsed kan man ta vägledning av avgöranden från fastighetsmäklarinspektionen. Exempel på saker som omfattas av fastighetsmäklarseden är att sköta budgivning på ett korrekt sätt, man ska exempelvis ge ärlig information om de bud som har lagts till säljaren. Ett annat exempel är att mäklaren inte får sätta lockpriser på bostaden, d.v.s. ett betydligt lägre pris i annonsen än vad fastigheten/bostadsrätten ska säljas för i syfte att dra till sig kunder.

Mäklaren har också en så kallad allmän omsorgsplikt. Omsorgsplikten berörs särskilt när man talar om mäklaren upplysnings -och kontrollplikt samt handlingsplikt vid avtalsslut. Ett exempel när omsorgsplikten gör sig gällande är i fråga om att vidarebefordra information från säljaren till köparen. Generellt gäller att mäklaren inte måste granska uppgifterna som mäklaren vidarebefordrar. Men om det finns anledning att misstänka att uppgifterna inte är korrekta Ska de kontrollera uppgiftens riktighet innan de skickar den till säljaren. Två rättsfall som närmare behandlar denna omsorgsplikt är NJA 1991 s 725 och NJA 1997 s 667. Omsorgsplikten innebär också att mäklaren har en viss skyldighet att ge råd gällande juridiska, tekniska och ekonomiska frågor. Dock är denna skyldighet begränsad och. Det är otydligt hur långt rådgivningsskyldigheten sträcker sig. Mäklaren har även viss upplysningsplikt, som innebär att mäklaren ska ge råd och upplysningar som du kan behöva om objektet. Som huvudregel kan dock sägas att köparen har en egen undersökningsplikt att undersöka bostadsrätten och försöka hitta alla fel som är synliga.

Mäklarens ansvar efter försäljning

Mäklaren är därför främst ansvarig för de uppgifter mäklaren uppger (om det inte är felaktiga uppgifter från säljaren, då kan säljaren bli ansvarig) men mäklaren är i huvudregel inte ansvarig för fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning.

Om mäklaren har agerat klandervärt

Om mäklaren har agerat på ett sätt som kan anses vara klandervärt kan du anmäla mäklaren till fastighetsmäklarinspektionen. Din anmälan blir offentlig om du inte ber om att få göra anmälan anonymt.

Om mäklaren har agerat på ett sätt som har orsakat en ekonomisk skada för dig kan du vilja utkräva skadestånd. Det kan inte fastighetsmäklarinspektionen hjälpa till med. I ett sådant fall kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig att medla med mäklaren och om det behövs företräda dig i domstol.

Mäklarens ansvar efter försäljning

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i mäklarens ansvar.
 • Få hjälp att bedöma om dina krav är skadeståndsgrundande.
 • Få hjälp att avgöra om du ska vända dig mot säljaren eller mäklaren.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Vi företräder dig i kommunikationen med mäklaren och säljaren.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med mäklaren.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal