Klandertalan

En bostadsrättsförenings stämma är det högsta beslutande organet i föreningen. Stämman får dock inte besluta om vad som helst eller hur som helst. Ibland händer det att stämman fattar beslut som inte är giltiga enligt lag. Det kan handla om att en viss röstmajoritet behövs för vissa beslut, att fel har skett i kallelsen eller att beslutet innebär olik behandling av medlemmar på ett sätt som inte är tillåtet. Sådana beslut blir som huvudregel inte automatiskt ogiltiga, utan de måste klandras. I denna artikel förklarar vi översiktligt hur klandertalan går till mot en bostadsrättsförenings stämmobeslut samt några exempel på vanliga beslut som är felaktiga och kan angripas genom klandertalan. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrättstvister. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Klandertalan

Hur går en klandertalan till?

Vem får klandra? Den som har rätt att klandra ett stämmobeslut är

 • Medlem i föreningen
 • Styrelsen
 • Styrelsemedlemmar

När ska klandertalan ske?

Huvudregeln. En klandertalan om att ett beslut ska upphävas eller ändras ska väckas i domstol inom tre månader från dagen då beslutet togs. Annars går det inte att ogiltigförklara beslutet.

Undantagen. Vissa beslut är typiskt sett så pass viktiga eller ingripande mot medlemmarna att de kan klandras även efter tremånadersfristen. Dessa är

 • Allvarliga fel i kallelseförfarandet. Det kan t.ex. vara att någon kallelse inte har skickats ut överhuvudtaget eller att personer som inte har varit röstberättigade har fått rösta på stämman. För mindre fel gäller tremånadersfristen.
 • Beslut som har krävt alla medlemmars samtycke eller viss majoritet. T.ex. måste ett beslut som innebär ändring i en eller flera medlemmars lägenhet fattas med alla berörda medlemmars samtycke eller minst två tredjedelars samtycke och godkännande av hyresnämnden.
 • Överträdelser av tvingande regler i lag som inte kan vara giltiga ens med alla medlemmars samtycke
Klandertalan

Två exempel på felaktiga beslut som kan klandras

1. Stämmobeslut som innebär otillåten särbehandling av medlemmar

En bostadsrätt är en ekonomisk förening. En grundläggande föreningsrättslig princip är likabehandling av medlemmar. Vad som juridiskt är otillåten olikbehandling är en helhetsbedömning där många olika faktorer kan spela roll.

Ett exempel på otillåten olikbehandling är när flera medlemmar inte har betalat årsavgiften under en längre tid, men endast en av dessa medlemmars bostadsrätt sägs upp.

Men inte alla former av olikbehandling kan klandras. Ett exempel på olikbehandling som är juridiskt tillåtet är att tvättstugan ska genomgå en större renovering som finansieras genom årsavgiften, som dock kan variera för olika medlemmar beroende på hur stor personens lägenhet är. En medlem som inte använder den gemensamma tvättstugan kan känna sig missgynnad eftersom denne måste betala mer än andra för något den inte vill ha. En sådan olikbehandling av mer indirekt karaktär kan med största sannolikhet inte angripas med klander.

Ett annat exempel på beslut som inte är otillåten olikbehandling är beslut om att tillåta balkongbygge för vissa medlemmar men inte för andra, så länge som besluten grundar sig på objektiva skäl och inte på medlemmens person. Objektiva skäl kan t.ex. vara estetiska eller byggnadstekniska skäl.

2. Stämmobeslut som kräver samtliga berörda medlemmars samtycke

Enligt bostadsrättslagen kräver vissa beslut att samtliga medlemmar som är berörda av beslutet samtycker till det under stämman.

Alternativt kan sådana beslut ändå vara giltiga om minst två tredjedelars majoritet röster för förslaget under stämman och beslutet godkänns av hyresnämnden.

Typiskt för dessa beslut är att de är mycket ingripande mot vissa medlemmar. Det handlar om följande beslut

 • Ändring av insatsen som innebär rubbing av medlemmarnas inbördes förhållanden.
 • Höjning av insatsen. En sänkning av insatsen omfattas dock inte om den sker proportionerligt för alla medlemmar.
 • Förändring av bostadsrättslägenhet, eller som i sin helhet behöver tas i anspråk p.g.a. om- eller tillbyggnad. Även mindre förändringar omfattas som t.ex. minskat ljusinsläpp i lägenheten till följd av balkongbygge i lägenheten ovanför.
 • Utvidgning av föreningens verksamhet. Detta kan dock inte göras med hyresnämndens godkännande, utan samtliga berörda medlemmars samtycke krävs.
 • Beslut som innebär överlåtelse av ett hus i vilket det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.
Klandertalan

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara dina rättigheter genom att vara välinformerad
 • Ha koll på styrelsen och stämmans skyldigheter
 • Ha koll på gränserna för vad stämman och styrelsen får göra
 • Skadestånd mot styrelsen eller en enskild styrelsemedlem vid allvarlig misskötsel som har skadat dig eller föreningen

Tvistlösning

 • Vi biträder dig vid klandertalan
 • Vi hjälper dig att förhandla
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om klandertalan

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.