Ex analogia och e contrario

När en fråga inte direkt regleras i en bestämmelse kan det bli aktuellt att göra ett analogislut eller ett motsatsslut. Ett analogislut benämns med den latinska termen ex analogica och motsatsslut benämns med den latinska termen e contrario. I den här artikeln kommer du få lära dig mer om vad analogislut och motsatsslut är och när det kan bli aktuellt att göra sådana tillämpningar av lag.

Analogislut

När det inte är möjligt att direkt göra gällande en bestämmelse på en juridisk fråga, kan det i stället bli aktuellt att tillämpa en bestämmelse analogt. Det innebär att domstolen gör gällande grunderna för en lagbestämmelse. Med andra ord så kan man säga att en domstol tillämpar en bestämmelse, men gör det indirekt. Lagbestämmelsen är ju inte direkt tillämplig, men domstolen behöver ändå avgöra frågan och lagbestämmelsen fungerar ändå att göra gällande i det målet. Det är inte ovanligt att det sker ett analogislut inom civilrätten, men det är viktigt att känna till att det inom straffrätten som huvudregel är helt förbjudet med analogislut.

Ett exempel man kan tänka sig är om det finns en lag som säger att hundägare bär ansvar om sin hund skadar någon. En sådan bestämmelse kan du finna i hund – och kattlagen. Tänk då om någon har en tam varg hemma. Eftersom det inte är så många som har en varg hemma, finns det kanske inte någon direkt bestämmelse för om ens varg orsakar en skada. Då kan domstolen börja fundera på om en bestämmelse som reglerar ansvar för hund, även kan tillämpas på vargar som i vart fall till utseendet kan vara rätt lika hundar. Däremot blir det möjligen svårare att göra en analogitolkning av en bestämmelse för hundar, om någon har en anakonda som har orsakat någon skada. En jätteorm är nämligen inte särskilt lik en hund, även om båda visserligen har en svans.

Ex analogia och e contrario

Motsatsslut

Vid ett analogislut kan man säga att domstolen letar efter likheter, medan vid ett motsatsslut letar domstolen i stället efter skillnader. Det kan vara en lag som säger att det är förbjudet att göra något om man är under en viss ålder. Då kan det innebära att om man är över den åldern så är det tillåtet. Om det framgår av en lag att man inte får sälja alkohol till någon som är under 20 år, kan det e contrario innebära att man får sälja till den som är över 20 år. Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är tillåtet att göra motsatsslut. Om det går att göra i ditt fall eller inte, behöver du rådfråga en jurist om.

Att tänka på:

Såväl motsatsslut som analogislut kan vara tillåtet i vissa fall och förbjudet i andra fall att göra. Det kan vara svårt att ta reda på om det kan bli aktuellt i den tvist som du själv har hamnat i. Bäst är det som huvudregel att låta en jurist driva din tvist, då den i regel har bättre koll än du på bland annat hur olika bestämmelser kan tillämpas. Du är välkommen att kontakta Vasa Advokatbyrå AB för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Juridisk tolkningsmetodik före 1800-talets “moderna genombrott”* | SvJT

“Glasklart att det är möjligt att utesluta någon ur Akademien” – Kulturnytt i P1 | Sveriges Radio

2 exempel på metoder för att tolka lagrum – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vad är en lag? – Vi förklarar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vi förklarar entreprenadjuridik – så förebygger du – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.