Skatt – lån, gåva och annat tillgodogörande från företag

Den som är anställd eller själv driver ett företag har kanske någon gång lånet några saker som egentligen tillhör bolaget. Detta kan handla om allt från att man glömmer att anteckna sin körsträcka men tjänstebilen, använder bolagets verktyg hemmavid eller liknande. Oftast har inte chefen någonting emot det.

Skatt – lån, gåva och annat tillgodogörande från företag

I Sverige är i stort sett alla former av inkomster skattepliktiga på ett eller annat sätt. För anställda som uppbär lön beskattas man i inkomstslaget tjänst, för den som investerar i aktier sker beskattning i inkomstslaget kapital och för den som har ett bolag beskattas man i inkomstslaget näringsverksamhet (huvudregel). Beskattning av inkomst sker dessutom även i de fall man uppbär annan ersättning än kontanta medel. Av detta följer att även betalning i form av egendom som mat, aktier, fordon m.m. är skattepliktigt enligt samma regler. Detta gäller även för de fall man betalar i annat än kontanta medel, avseende bl.a. sociala avgifter som betalas på lön.

Med detta resonemang sker tekniskt sett en lönebetalning, utdelning, förmån eller annan ersättning när man får någonting från bolaget, eller själv lånar något. Huvudregeln är att detta är skattepliktigt.

Uttag och inkomst?

För de fall man delar ut eller själv uppbär annat än pengar av ett bolag eller en näringsverksamhet så aktualiseras två händelser i skattehänseende. För det första kommer mottagaren av egendomen kanske att beskattas. I detta fall är det lättare att rada upp de fall uttaget inte är skattepliktigt, vilket bl.a. är (i) personalvård, (ii) vissa gåvor, (iii) vissa pensionsförmåner samt (iv) vissa kostförmåner vid tjänsteresa och representation (jfr. 11 kap. inkomstskattelagen). Man kan konstatera att den klara huvudregeln är att man beskattas för allt man uppbär p.g.a. ens tjänst. För de fall man uppbär egendomen som aktieägare sker istället kapitalbeskattning som huvudregel. För det andra sker kanske beskattning hos överlåtaren (bolaget eller näringsverksamheten) antingen i form av nekat avdrag eller påförande av kringliggande beskattning som sociala avgifter eller mervärdesskatt.

Skatt – lån, gåva och annat tillgodogörande från företag


Dessa två typer av beskattningar är från varandra oberoende men aktualiseras ofta samtidigt. Av detta följer att huruvida ena parten beskattas är beroende av vad för transaktion som företagits. Detta kan demonstreras i ett exempel.

A jobbar för Bolaget AB som tekniker. Bolaget AB säljer mobiltelefoner varpå företaget ger A en mobil för att denne presterat väldigt bra denna månad. Mobilens marknadsvärde är 3 000 kr. I detta fall bör mobilen anses vara en del av lönen i vilket mobilens marknadsvärde påförs dennes övriga inkomster. A eller Bolaget AB kommer troligen inte kunna göra gällande att det är en gåva, personalvård eller liknande baserat på att mobilen ändå har ett relativt högt värde samt att endast A får en mobil. Då A beskattas för mobilen i inkomstslaget tjänst kommer även Bolaget AB få kostnadsföra detta som lön. Dock kommer Bolaget AB även påföras sociala avgifter (arbetsgivaravgiften).

I ovanstående exempel beskattades A för mobilen som lön medan företaget tilläts kostnadsföra mobilens marknadsvärde som lönekostnad. Vi tar ett till exempel.

A äger Bolaget AB som bedriver caféverksamhet. A:s kompis B älskar Bolaget AB:s glass och äter där ofta. A gillar B och ger därför bort glassen gratis. I detta fall kommer inte B att beskattas med grund att gåvor från företag som sådana inte är skattepliktiga. Hade B arbetat för Bolaget AB så hade det ansetts vara en form av lön, men så är inte fallet. Bolaget AB kommer dock att uttagsbeskattas i detta fall (jfr. 22 kap. 3§ inkomstskattelagen). Detta då företaget skänker bort egendom gratis utan att det är affärsmässigt motiverat. Resultatet blir att glassen ska anses avyttrat till marknadsvärdet vilket beskattas som inkomst för näringsverksamheten (22 kap. 7§ inkomstskattelagen).

Att låna företagets saker innebär alltså som huvudregel skatteplikt för mottagaren för de fall det är en anställd, aktieägare, aktieägares närstående eller dylikt. Från företagets perspektiv kan vissa ”gåvor” eller andra avhändanden av egendom medföra att man anses ha avyttrat egendomen till marknadsvärdet. Var således försiktig med policyn för hur man lånar ut eller skänker saker till både anställda och andra!

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skatt – lån, gåva och annat tillgodogörande från företag

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.