Skatt – pension, pension och mer om pension

I Sverige beskattas pensioner enligt samma system som man beskattar inkomst av tjänst, d.v.s. lön och liknande ersättning. Detta har en viss logik i och med att pensionen egentligen är en form av uppskjuten lön. Pensionskostnaden är även som huvudregel avdragsgill för arbetsgivaren upp till ett visst belopp. Många som går i pension kan dock förvirras av det enormt komplicerade systemet för beskattning och klassificering av pensioner, och då har vi inte ens nämnt den internationella aspekten av det hela.

Skatt – pension, pension och mer om pension

Denna artikel är menad att kort belysa huvuddragen i pensionsbeskattningen samt hur man klassificerar pensioner. Vi kommer även att analysera vissa problem kopplade till pensioner. Denna artikel kommer endast att beröra huvuddragen i pensionsbeskattningen.

Hur beskattas pensioner?

Som nämnts ovan beskattas pensionen på samma sätt som tjänst. Av detta följer att man beskattas enligt kommunal inkomstskatt upp till ett visst belopp varpå statlig inkomstskatt kan tillkomma. Detta torde dock vara väldigt ovanligt för de fall man inte har direktpension, en enorm tjänstepension eller liknande.

För att avlasta skattetrycket på pensioner så har man infört en rad avdragsmöjligheter. Dessa avdrag sker som främst grundavdrag eller skattereduktioner. De flesta av avdragsbestämmelserna (bl.a. grundavdragen) är utformade som att omfatta alla inkomster som är hänförliga till inkomstslaget tjänst medan vissa är mer specifika. Att bestämmelsen avser all inkomst i inkomstslaget tjänst innebär även att pension innefattas. Vissa av bestämmelserna slår t.o.m. i praktiken främst mot just pensionen (jfr. 63 kap. 3a§ inkomstskattelagen).

Resultatet av att beskatta pensioner inom samma system som tjänst, men bevilja fler avdrag, innebär att man beskattas med samma tariffer som om man haft en lön. Det är vara det att själva underlaget på vilken skatten beräknas blir mindre. Vi kan ta ett exempel (endast räknas grundavdrag enl. 63 kap. 3§ inkomstskattelagen).

A uppbär 300 000 kr på ett år som lön. Med en kommunal skattesats om 30 procent innebär det egentligen att 90 000 kr ska betalas i skatt. P.g.a. det allmänna grundavdraget i 63 kap. 3§ inkomstskattelagen kommer dock inte hela beloppet om 300 000 vara skattepliktigt. A kommer att beviljas ett grundavdrag om cirka 21 132 kr i vilket 278 868 kr utgör skatteunderlaget. Detta kan verka väldigt lite men det finns fler avdrag som t.ex. jobbskatteavdraget.

Pensioner fungerar på samma sätt fast med något andra avdrag.

Vad är pension?

En sak man måste reda ut innan man börjar räkna på vad man ska betala i skatt för sin pension, eller man använder sig av skatteverkets beräkningsprogramm, är om ens utbetalning ens är en pension enligt skatterätten?

Skatt – pension, pension och mer om pension

Det moderna försäkringssystemet som tillämpas i Sverige kan sägas bygga på tre pelare. Dessa är (i) den allmänna grundpensionen, (ii) tjänstepensionen samt (iii) eget sparande. Dessa delar brukar illustreras som en pyramid där den allmänna grundpensionen utgör den största delen och grunden i pyramiden. I mitten har vi tjänstepensionen och längt upp är det egna pensionssparandet. Denna pyramid ser såklart mycket olika ut från fall till fall.

I praktiken utgörs de flesta pensionerna av antingen en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring (eget sparande är dock upp till var och en att lägga upp). Dessa upprättas för att säkerställa pensionen. Av detta skäl kommer även vi att utgå från pensions resp. kapitalförsäkringar. Dessa kallas gemensamt för livförsäkringar.

Pensionsförsäkringar

För att en försäkring ska uppfylla rekvisiten för att vara en pensionsförsäkring fordras att försäkringen uppfyller vissa krav som stadgas i 58 kap. 4, 6, 8 – 16b§§ inkomstskattelagen. Tidigare gällde att pensionsförsäkringen skulle meddelas av ett svenskt bolag. Sedan EU-domstolen underkänt ett sådant system gäller nu att försäkringen kan meddelas av försäkringsbolag med fast driftställe inom EES. Vidare får en pensionsförsäkring inte berättiga den försäkrade annat belopp än det som avser (i) ålder, (ii) nedsatt arbetsförmåga eller (iii) ersättning till efterlevande. Utöver detta krav varierar rekvisiten beroende på typ av pensionsförsäkring.

Resultatet av att en pensionsförsäkrings föreligger är att man inte beskattas för denna för än den dag man börjar erhålla betalningar. En pensionsförsäkring kan, som ovan sagt, tecknas i olika former som tjänstepensionsförsäkringar, ålderpensionsförsäkringar m.m. Gemensamma drag för dessa är att de flesta tecknas av arbetsgivaren. Detta kan även göras privat med då avdrag inte medges för premien är detta alternativ mindre förmånligt. Uppdragsgivare beviljas dock avdrag med vissa begränsningar (28 kap. 3§ inkomstskattelagen).

Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar definieras som en försäkring vilken inte uppfyller rekvisiten för att vara en pensionsförsäkring eller att man avtalat om att det ska vara en kapitalförsäkring.

Skattekonsekvensen av kapitalförsäkringar är den motsatta från pensionsförsäkringar; avdrag beviljas inte för inbetalningar till premien medan utbetalningar inte är skattepliktiga. Detta gäller även de fall man avyttrar kapitalförsäkringen.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare tryggar pensionen genom kapitalförsäkringar då pensionsförsäkringar har ett spärrbelopp. Här gäller det dock att hålla koll på kontantprincipen; att löntagare beskattas när de kan lyfta lönen. Av detta följer att för de fall kapitalförsäkringen är en oåterkallelig förpliktelse så har löntagaren beskattats redan när premien inbetalats (jfr. RÅ 2000 ref 48). Om dock arbetsgivaren äger försäkringen, men pantförskriver denna till den anställde, så sker beskattning/avdrag först vid utbetalningen (RÅ 2003 not 89).

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skatt – pension, pension och mer om pension

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.