Bygga extra rum i din bostadsrätt

Går du i tankar om att bygga extra rum i din bostadsrätt eller har andra idéer om att göra om i din bostadsrätt som är mer ingripande än en tapetsering? Då är det här artikeln för dig. I den här artikeln berättar vi lite om vilka renoveringar som du behöver ansöka om lov för att göra och vilka renoveringar som du normalt sätt kan sätta igång med utan att få bostadsrättsföreningens godkännande.

Bygga extra rum i din bostadsrätt

Ingrepp i bärande konstruktion

I 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen anges i tre punkter, de åtgärder i lägenheten som du som bostadsrättshavare normalt sätt behöver tillstånd från styrelsen i din bostadsrättsförening, för att få utföra. Den första av de tre punkterna reglerar ingrepp i bärande konstruktion. En del väggar kan vara bärande i din lägenhet, varför en renovering som innebär att du tar bort sådan vägg eller försvagar den, normalt sätt krävs tillstånd för. Eftersom du kanske inte själv har koll på vilka av dina väggar som är bärande och inte, kan det vara bra att ha för vana att alltid begära tillstånd när renovering innefattar rivning eller försvagande av vägg i din lägenhet.

Ändring av befintliga ledningar

I den andra punkten i 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen, anges att det krävs tillstånd då du har för avsikt att göra förändringar av vissa typer av ledningar. Det rör sig om befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten som anges under andra punkten. Om du som bostadsrättshavare tänker genomföra en förflyttning eller installera toaletter, våtutrymmen eller kök, är huvudregeln att du behöver få tillstånd för att få göra det. Elektricitetsledningar kanske du noterade att de inte nämndes, och de träffas vanligtvis inte heller av andra punkten. Det ansågs inte rimligt att dessa ledningar skulle krävas samma tillstånd för som de andra nämnda ledningarna. Däremot kan det vara som så att de elektricitetsledningar som är lite större, kan falla under punkten tre i 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen. Mer om tredje punkten nedan.

Extra rum

Annan väsentlig förändring

Under tredje och sista punkten anges att även annan väsentlig förändring av lägenheten, än vad som framgår av punkten ett och två, kan krävas tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen för. Bland annat har det i förarbete till lagen tagits upp som exempel att det kulturhistoriska värdet av lägenheten inte tas i beaktande, kan falla in under tredje punkten. Annat exempel som tas upp i förarbetet är att om du tänker ändra på ledningar eller kanaler som bostadsrättsföreningar normalt sätt brukar ansvara för, så brukar även ändringar av dessa ledningar träffas av tredje punkten. De ledningar som avses är huvudsakligen de som framgår av 7 kapitlet 12 § bostadsrättslagen. Bland dess ledningar finner vi bland annat avloppsledningar, vattenledningar och gasledningar.

När du brukar få utföra din åtgärd av lägenheten

I normalfallet har styrelsen inte rätt att neka dig som bostadsrättshavare tillstånd, för det fall att den åtgärd av lägenheten som du tänker genomföra, inte skulle innebära påtaglig skada eller olägenhet för din bostadsrättsförening. Dessutom har bostadsrättsföreningen möjlighet att reglera i sina stadgar, att du inte behöver begära tillstånd för att utföra de åtgärder som regleras i punkterna 1–3 i 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen.

Att tänka på om du ska bygga extra rum i din bostadsrätt

Ha i åtanke att det inte är helt enkelt att själv göra bedömningen om din åtgärd av lägenheten kommer innebära påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Vad beträffar stadgarna finns det en risk att du missförstår vad som gäller enligt stadgarna, bara av att läsa dem. Därför är det alltid bäst att ansöka om tillstånd från styrelsen om åtgärd av lägenheten innan, för att vara på säkra sidan.

Skulle du hamna i en tvist med din bostadsrättsförening om åtgärd i din lägenhet eller om någonting annat, är det bästa att låta en jurist hjälpa dig med att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av tvister och av bostadsjuridik. Kontakta oss för att få hjälp med din tvist.

Läsvärt

Renoveringskaoset fick föreningen att sätta stopp – ”Ute efter att tjäna pengar” | SVT Nyheter

Olika bostadsrättsfrågor Proposition 2002/03:12 – Riksdagen

Styrelse bostadsrättsförening beslut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Tvist med bostadsrättsföreningen: 5 sätt att lösa tvisten – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrätts konflikt: Lös konflikten med styrelsen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.