Om ni har en bostadsrättsförening kan det finnas en skyldighet för er att registrera en så kallas verklig huvudman. Den registreringen ska i sådana fall göras till Bolagsverket. I den här artikeln ska vi bland annat förklara vad en verklig huvudman är och när en bostadsrättsförening är skyldig att registrera en sådan till Bolagsverket.

När verklig huvudman ska registreras

Egentligen finns det en skyldighet för alla bostadsrättsföreningar att göra en registrering av verklig huvudman. I praktiken är det ofta så att de bostadsrättsföreningar som har tre medlemmar eller fler än så, som huvudregel inte har någon verklig huvudman. Då behöver föreningen i vart fall meddela Bolagsverket om att föreningen inte har någon verklig huvudman.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Vem som är verklig huvudman

Anledningen till att en förening som har tre medlemmar eller fler i regel inte har en verklig huvudman, beror på att det krävs en kontroll av över 25 % av de samlade rösterna i bostadsrättsföreningen. Om man inte har så stor andel av rösterna, kan man normalt sett inte vara verklig huvudman. Det brukar ibland kunna framgå av föreningens stadgar om det är någon som är verklig huvudman.

Verklig huvudman kan vara en eller flera personer. Den eller de som är verklig huvudman är antingen ägare eller utövare av kontrollen i bostadsrättsföreningen. Situationer där någon anses ha kontroll över föreningen är förutom att inneha 25 % av rösterna, att man har rätten att få bestämma hälften av de som ska sitta i styrelsen och rätten att faktiskt kunna avsätta halva styrelsen.

Utred om det finns en verklig huvudman

Er bostadsrättsförening borde undersöka om någon eller flera kan vara verklig huvudman i föreningen. Innan ni registrerar det till Bolagsverket behöver ni även utreda omfattningen av kontrollen, som den verkliga huvudmannen har över föreningen. Ibland är det tyvärr inte helt enkelt att faktiskt få reda på om det finns en verklig huvudman, vilket kan bero på bristande uppgifter. Men ni kan alltid kolla i stadgarna, eller om det finns något avtal som anger att någon eller flera är verklig huvudman i er bostadsrättsförening.

Att tänka på:

Även om en person inte ensam har tillräckligt stor andel av rösterna, kan det vara så att den har någon närstående också har en viss andel av rösterna. Det är nämligen så att när flera närstående har andelar av rösterna, så räknas de samman. Om andelarna tillsammans utgör 25 %, kan personen i och med sina närstående, vara verklig huvudman. Sådana närstående kan bland annat vara sambo, make eller förälder.

Har er bostadsrättsförening några juridiska frågor om verklig huvudman eller om något annat, bör ni inte tveka att kontakta en jurist. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna er med juridiska frågor eller om ni har hamnat i en tvist. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

Om oss – Bolagsverket

Brf förlorade miljontvist mot styrelsemedlem – tvingas betala (mitti.se)

Hjälp med tvistelösning för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Att skriva stadgar för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

När medlem i bostadsrättsförening anses vara jävig – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal