Betalningsplan entreprenad

Det är vanligt att bifoga en betalningsplan till entreprenadavtalet. Genom att ha en väl utformad betalningsplan kan du undvika flera av de vanligaste tvisterna som kan uppstå i entreprenadsammanhang. Denna artikel är utformad för dig som är konsument och ska eller har anlitat en entreprenör. Vi går igenom några saker som du kan tänka på i betalningsplanen för entreprenad och hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd eller hamnar i en tvist med ditt entreprenadföretag.

Prestationsbaserad betalningsplan för entreprenader

I entreprenadsammanhang är det vanligt att som konsument använda sig av entreprenadkontraktet ABS 18, men även andra avtal kan användas. Till avtalet går det att bifoga en betalningsplan som anger hur betalningen ska ske.

Priset bör vara väl specificerat. Det kan antingen anges att priset bestäms på löpande räkning eller fast pris. Det går också att avtala om löpande räkning men med ett takpris. En betalningsplan är vanligtvis upplagd så att betalning sker under arbetets gång. Det kan nämligen vara svårt för entreprenadfirman att ligga ute med stora materialkostnader m.m.

Som huvudregel bör betalningen dock ske först efter att prestation utförts. Exempelvis kan man när materialet anländer betala materialet, och när viss del av tjänsten har utförts betala för den delen. Betalningen är konsumentens påtryckningsmedel. Därför bör förskottsbetalning som huvudregel aldrig avtalas om.

Det är viktigt att betalningsplanen hålls realistisk, så att det motsvarar de faktiska kostnader som entreprenören har för att utföra arbetet. Det kan vara svårt för såväl konsument som för entreprenör att uppskatta hur mycket tid och material som kommer gå åt. Det är ytterligare en anledning till att inte betala i förskott. För att undvika så många överraskningar som möjligt bör arbetets omfattning och materialval vara så väl specificerat som möjligt.

Bestrida faktura, om betalningsplanen för entreprenader inte följs

När du har anlitat en hantverkare/entreprenör anger konsumenttjänstlagen att du alltid har rätt att få en specificerad faktura. Om du har fått en faktura där du anser att entreprenörens kostnader är otydliga kan du således begära att entreprenören specificerar alla kostnadsposter.

Det kan finnas flera anledningar till att du inte vill betala en faktura. Det kan röra sig om att arbetet som fakturan hänför sig till inte är utförd eller att det finns felaktigheter som inte överensstämmer med ert avtal. Om du anser att fakturan inte är avtalsenlig kan du reklamera hos entreprenadfirman och bestrida fakturan.

När du bestrider fakturor kan du börja med att kontakta firman för att se om de kan korrigera fakturan så att den stämmer. Du bör även som huvudregel betala den del av fakturan som du anser är korrekt. Fakturan kan även skickas vidare till inkassobolag, och då måste du bestrida fakturan även till inkassobolaget.

Om fakturan skulle gå vidare till kronofogden gäller den att bestrida den felaktiga fakturan även där. I såfall kan inte kronofogden utmäta utan frågan måste frågan gå vidare till tingsrätt genom en begäran från motparten för att den ska kunna prövas.

Vasa Advokatbyrå

Om det inte går att komma överens med entreprenören gällande vad som har avtalats är du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa till både i utformande av avtal och i tvistelösningsfrågor. Vi har flera erfarna fastighetsjurister som kan hjälpa till med just er situation.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om den situation som uppstått kan ge rätt till skadestånd.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal med entreprenören.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla med byggbolaget.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.