Besittningsskydd – indirekt lokalhyra

Indirekt besittningsskydd regleras i 12 kapitlet jordabalken, eftersom det kapitlet reglerar hyra. Men besittningsskydden regleras i olika paragrafer och de skiljer sig en del från varandra.

Besittningsskydd – direkt och indirekt

Indirekt besittningsskydd

Det indirekta besittningsskyddet innebär inte en förlängning av hyresavtal, utan istället en rätt till ersättning om hyresvärden inte tänker förlänga det avtalet. Vidare gäller också utbetalning av ersättning enligt besittningsskyddet om hyresvärden visserligen kan gå med på en förlängning av hyresavtalet, men där hyresgästen inte vill finna sig i hyresvillkoren som hyresvärden ställer upp som krav.

Besittningsskydd – direkt och indirekt

Hyresförhållande och lokal

Det måste röra sig om ett hyresförhållande för att kunna göra gällande indirekt besittningsskydd. I konkreta termer innebär hyresförhållande att någon får en rättighet att använda helt hus eller delar av det mot betalning. Vidare gäller inte indirekt besittningsskydd för bostäder, utan för att bli aktuellt krävs att det gäller hyra av lokal. Används bostaden både som bostad och lokal, gäller inte indirekt besittningsskydd.

Undantag från indirekt besittningsskydd

Beträffande indirekt besittningsskydd finns det många undantag. Exempelvis finns det möjlighet att genom avtal komma överens om att indirekta besittningsskyddet inte ska gälla för de fall lagen tillåter det vid avsaknad av avtalet. Det finns också undantag där kriterierna för indirekt besittningsskydd visserligen är uppfyllda, men där hyresvärden inte behöver betala ut någon ersättning till hyresgästen. Den typen av undantag kallas med ett samlingsnamn besittningsbrytande grunder och dessa grunder är det lagstiftaren som bestämt. Gemensamt för dessa grunder är då hyresvärden enligt lagstiftarens uppfattning har ”befogad anledning” att inte förlänga hyresgästens hyresavtal. Exempel på besittningsbrytande grund är då byggnaden behöver rivas, vilket som ovan nämnt även är ett undantag som är giltigt för brytande av direkt besittningsskydd.

Att tänka på

Reglerna kring direkt besittningsskydd är enklare än de kring indirekt besittningsskydd, även om direkt besittningsskydd också kan vara svårt att greppa om man inte är jurist. Undantagen är som nämnt gällande indirekt besittningsskydd många och vad som gäller juridiskt är krångligt och invecklat. Om du behöver hjälp med ett ärende om besittningsskydd eller har frågor kring det, rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av juridiken gällande hyresrätt. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Besittningsskydd – direkt och indirekt
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att bli av med ditt besittningsskydd.

* Skaffa en bedömning om hyresvärden har rätt att bryta ditt besittningsskydd.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Minimera riskerna för att din hyresvärd inte ger ersättning för att denne bryter ditt indirekta besittningsskydd.

* Maximera dina chanser att bevara rätten att hyra din lokal eller bostad.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att du inte förlorar ditt besittningsskydd på grunder utan stöd i lag eller rättskälla.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Länk till artikel “Besittningsskydd för lokal

Länk till artikel “Besittningsskydd för bostad

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.