Advokat i Uppsala – experter på entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt

Vi är en advokatbyrå som åtar oss uppdrag i Uppsala och som specialiserar oss på entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa både privatpersoner och företag med rådgivning och juridiska tjänster inom dessa områden.

Entreprenadrätt

Inom entreprenadrätt hanterar vi frågor som rör avtal mellan byggherrar och entreprenörer. Detta kan exempelvis handla om upphandlingar, avtalsskrivning, entreprenadjuridik och tvister mellan parterna. Vi hjälper våra klienter att undvika konflikter genom att säkerställa att avtalen är tydliga och välformulerade, samt att båda parter har förstått vad som förväntas av dem. Om en tvist ändå uppstår är vi experter på att hantera förhandlingar och processer för att uppnå en lösning som är gynnsam för våra klienter.

Avtalstvist

Avtalstvister är en av de vanligaste formerna av tvister i affärslivet. Det kan handla om allt från avtal om köp av varor eller tjänster till hyresavtal eller leasingavtal. Vår expertis inom avtalstvister inkluderar bland annat att hantera förhandlingar, medling och skiljeförfaranden. Vi är också erfarna i att representera våra klienter inför domstol om en lösning inte kan nås på annat sätt.

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett område som kan vara komplicerat och utmanande för enskilda personer och företag. Vår erfarenhet inom försäkringsrätt inkluderar frågor som rör försäkringsavtal, skadereglering och ansvarsfrågor. Vi hjälper våra klienter att förstå sina försäkringsavtal och vad som är täckt och inte täckt, samt att försvara deras rättigheter i samband med skador eller andra förluster.

Vårt engagemang

Som advokater har vi ett stort ansvar gentemot våra klienter att leverera högsta möjliga kvalitet på våra tjänster. Vi är engagerade i att hjälpa våra klienter att uppnå sina mål och att lösa deras juridiska problem på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi tror också på att bygga starka relationer med våra klienter genom att ha en öppen kommunikation och att vara lyhörda för deras behov.

Sammanfattning

Vi är en advokatbyrå som åtar oss kunder i Uppsala och som är specialiserade på entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa både privatpersoner och företag med rådgivning och juridiska tjänster inom dessa områden.

Vi är experter på att hantera frågor rörande avtal mellan byggherrar och entreprenörer, avtalstvister och försäkringsrätt. Vi är engagerade i att hjälpa våra klienter att lösa deras juridiska problem på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Kontakta oss idag för att boka en konsultation eller för att få mer information om våra tjänster. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina juridiska behov.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.