Ultimata guiden om rättviseprincipen

I den här artikeln ska vi gå igenom vad rättviseprincipen är, vilka fler etiska principer som finns inom vården och mycket mer. Etik inom vården handlar primärt om hur den enskilda patienten bör behandlas, det vill säga vad som gynnar respektive missgynnar patienten. I sammanhanget blir flertalet olika principer relevanta, däribland rättviseprincipen.

Vad är rättviseprincipen?

Rättviseprincipen är en av fyra grundprinciper inom hälso- och sjukvården. De återspeglar hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom riksdagens beslut om prioriteringar inom sjukvården.

 • Rättviseprincipen innebär att man inom sjukvården bör behandla patienter med lika behov lika.
 • Detta innebär att man ska ta hänsyn till patientens behov av medicinsk behandling och detta ska avgöra hur man handlar.
 • Patientens kulturella bakgrund, kön, sociala status eller bostadsort får inte påverka bedömningen.

Nedan kommer vi gå igenom de 3 andra principerna.

Ultimata guiden om rättviseprincipen

Vilka är de fyra etiska principerna enligt rättviseprincipen?

Utöver rättviseprincipen finns det även autonomiprincipen, som innebär att man bör respektera patientens rätt att bestämma om sig själv, vilket innebär att man bör respektera patientens rätt att bestämma över sig själv.

 • Detta innebär sammanfattningsvis att man måste hålla patienten informerad och garantera att patienten kan få avstå erbjuden behandling.
 • Ytterligare en princip som man ska ta hänsyn till inom vården är inte skada-principen.
 • Det innebär att man bör undvika att skada patienten, det vill säga avstå från onödiga risktaganden som inte är motiverade.
 • Slutligen ska man även ta hänsyn till göra gott-principen.

Innebörden är att man bör försöka hjälpa patienten genom att till exempel tillgodose patientens medicinska behov.

Ovan nämnda principer anger dock inte hur man bör prioritera om det uppstår inbördes konflikter. För att ta ett exempel så kan en behandling ha störst möjlighet att förbättra patientens hälsotillstånd samtidigt som det innebär ett större risktagande. Vilken princip ska då väga tyngre, göra gott-principen eller inte skada-principen? Principerna är inte avsedda att ge lösning på etiska problem utan snarare fungera som en påminnelse att etiska aspekter ska beaktas vid bedömning av vilket handlingsalternativ som är det bästa för patienten i dennes specifika situation.

Vilka tre principer ligger till grund för prioriteringar i vården?

Prioritering inom vården grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Detta kan till exempel röra sig om att man väljer en typ av behandling före en annan, eller att en patient väljs före någon annan. Prioriteringarna ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Denna innehåller tre principer:

 • Människovärdesprincipen (3:1 stycke 2 hälso- och sjukvårdslagen) som innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning eller ekonomisk ställning.
 • Behovs- och solidaritetsprincipen (3:1 stycke 2 hälso- och sjukvårdslagen) som innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska ta särskild hänsyn till de patienter som är svagast, till exempel de som inte kan föra sin egen talan och som inte känner till sina rättigheter.
 • Kostnadseffektivitetsprincipen (4:1 hälso- och sjukvårdslagen) som innebär att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika behandlingar ger samma effekt ska man välja den behandling som kostar minst.

Principerna är rangordnade enligt ovan ordning, det vill säga först ska man ta hänsyn till människovärdesprincipen, sedan behov- och solidaritetsprincipen och slutligen kostnadseffektivitetsprincipen.

Behovet av hälso- och sjukvård är centralt när man gör prioriteringar inom vården. Med behov av vård avses sjukdomens svårighetsgrad och patientens förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. Man har som patient enbart behov av vårdinsatser som man kan förväntas ha nytta av, det vill säga sådana åtgärder som kan ge förbättrad hälsa och livskvalitet. Prioriteringar görs dagligen inom sjukvården och ju allvarligare sjukdomstillstånd och ju effektivare behandling som finns desto högre rangordnas tillståndet och åtgärden.

Att tänka på

I den här artikeln har vi gått igenom vad några etiska principer som används inom hälso- och sjukvården. Vi har särskilt fokuserat på rättviseprincipen. Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyrå.

Läsvärt om rättviseprincipen

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/halso–och-sjukvardslagen/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om rättviseprincipen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.