Ultimata guiden om miljöprojekt

För att minska klimatförändringarna och för att bevara den biologiska mångfalden måste hela Sverige ställa om. Det innebär att Sverige måste agera både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I den här artikeln ska vi gå igenom övergripande vad som menas med miljöarbete, vad EU kan göra för miljön, hur Sverige organiserar miljöarbetet samt vad kommuner kan göra.

Vad menas med miljöarbete?

Det övergripande målet med det svenska miljöarbetet är Generationsmålet. Vad är då generationsmålet tänker du kanske. Målet innebär att förutsättningarna för att uppfylla miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation. För att vi ska kunna uppnå Generationsmålet krävs bland annat att människans klimatpåverkan ska minska, den biologiska mångfalden bevaras, ekosystemen måste återhämta sig samt att vi ska byta energianvändning till mestadels förnybar energi.

Vad menas med miljöarbete?

Vad kan EU göra för miljön?

Miljöproblemen påverkas normalt sätt av verksamheter i andra länder och det krävs gränsöverskridande samarbeten för att komma till rätta med dem. EU är en viktig arena för att driva det här arbetet framåt. Det innebär bland annat att EU kan hjälpa oss att nå de svenska miljökvalitetsnormerna och generationsmålet. Samarbetet inom EU medför även att Sverige kan uppfylla sina internationella åtaganden, som till exempel Agenda 2030.

Hur organiseras miljöarbetet i Sverige?

Sveriges miljömål organiseras i ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och flera olika etappmål. För att vi ska kunna uppnå målen arbetar Sverige på nationell,regional och lokal nivå. Som nämnts ovan är även det internationella samarbetet med EU viktigt för att vi ska kunna nå de uppsatta målen. De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Vi ska nedan gå igenom övergripande vad AGenda 2030 är och vad som krävs mer konkret för att vi ska uppnå målen.

Agenda 2030 beslutades av FN:s generalförsamling 2015. Det består av 17 stycken globala mål och 169 olika delmål för en hållbar utveckling som ska kunna bevara miljön internationellt. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har bundit sig att arbeta för att uppnå målen på ett gemensamt plan. Hållbarhet är uppdelad i tre olika dimensioner: den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. För att uppnå målen måste man ta hänsyn till alla dimensioner samtidigt. Sveriges miljömål beskriver i det stora hela vilka utmaningar som finns på den nationella nivån. Detta för att peka på vilka eventuella förändringar som behöver göras för att Sverige ska kunna uppfylla miljömålen. De svenska miljömålen är således mycket tydligare än Agenda 2030 och beskriver vad som behövs för det fortsatta miljöarbetet. Sveriges 16 miljömål beskriver det tillstånd vilket arbetet ska leda till. Några exempel är:

 • Giftfri miljö,
 • Frisk luft,
 • Enbart naturlig försurning,
 • Levande vattendrag och sjöar,
 • Levande skogar,
 • Ett rikt djur- och växtliv.

Etappmålen ska göra det enklare att nå både det övergripande generationsmålet och de 16 miljömålen genom att beskriva vilka eventuella förändringar som krävs.

Vilka miljömål har Sverige uppnått?

Miljömålen följs upp varje år, både på regional och nationell nivå. Var fjärde år görs även en fördjupad utvärdering. I den årliga rapporten uppger Naturvårdsverket de statliga åtgärder som har gjort för att nå Generationsmålet, miljökvalitetsmålen samt etappmålen.Utvärderingen syftar i stort till att ge underlag till olika aktörer för att på så vis kunna göra diverse förändringar i sina verksamheter. I nuläget har Sverige inte uppnått några miljömål.

Hur kan de förbättra miljöarbetet i kommunen?

Kommunen har en viktig roll i arbetet för Sverige att uppnå Generationsmålet, miljökvalitetsmålen samt etappmålen. Kommunen kan till exempel styra mot minskade utsläpp samt en övergång till användning av förnybar energi. Detta kan göras genom att underlätta för invånare i kommunen att ställa om till klimatvänligare alternativ samt att minska användningen i sina egna verksamheter. Kommunen kan även bidra till en hållbar samhällsplanering genom att lägga ett ökat fokus på miljö och klimat vid planering av infrastruktur och bebyggelse. En kommun kan även spela en viktig del i arbetet för att skydda naturen dels genom bygglov och strandskydd och dels genom att hålla kommuninvånare informerade. Kommuner har i det stora hela ett stort ansvar för att Sverige ska kunna uppnå miljömålen i framtiden och det är därför viktigt att kommuner även agerar inom ramen för sin kompetens och har en vilja att faktiskt underlätta för invånare att välja miljösmartare levnadsalternativ.

Att tänka på

För att uppnå miljömålen måste Sverige arbeta på nationell nivå, både lokalt och regionalt, samt på internationell nivå. I den här artikeln har vi gett dig övergripande information om vilka miljömål som finns samt hur Sverige arbetar för att uppnå målen.

Läsvärt:

https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/vattenbrist/ansvar-for-vatten—vem-gor-vad.html

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om miljöprojekt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.