Skadeståndsansvar enligt miljöbalken

I den här artikeln ska vi gå igenom skadeståndsansvar för skador som det regleras om i miljöbalken. Fokuset kommer vara skador som är förknippade till en fastighet, exempelvis då någon spränger eller orsakar störningar på något sätt vid byggnation eller ombyggnation av fastighet. När miljöbalken blir tillämplig. I miljöbalken är det främst 32 kapitlet miljöbalken, … Fortsätt läsa Skadeståndsansvar enligt miljöbalken