Störande grannar eller icke störande grannar

Vad som upplevs som av den enskilda individen anses som störande i ett flerbostadshus och vad som anses som så pass störande att det går att vidta rättsliga åtgärder, kan skilja sig en aning åt. Om du har en granne som du anser är störande och du går i tankarna om du måste finna dig i dessa störningar, eller om du kan göra något åt det, då är den här artikeln för dig.

Störande grannar

Få hjälp av bostadsrättsföreningen med störande grannar

Samtliga bostadsrättshavare i en bostadsrättsförening har enligt 7 kapitlet 9 § bostadsrättslagen en skyldighet att inte störa sina grannar så att det äventyrar deras hälsa. Inte heller ska grannarna bli utsatta för störningar, som försämrar boendemiljön mer än vad som är rimligt att stå ut med. Om sådana störningar föreligger kan du be om hjälp från bostadsrättsföreningen. I regel har föreningen faktiskt en skyldighet att uppmana den störande grannen, att upphöra illa kvickt med störningen. Sedan brukar föreningen normalt sett också behöva höra av sig till socialnämnden, för att informera om grannen och dennes störningar. Kanske känner inte din bostadsrättsförening till dessa skyldigheter, men du kan alltid informera dem om att de enligt huvudregeln har dessa skyldigheter. Sedan får föreningen undersöka om det finns undantag, som gör att dessa skyldigheter inte kan läggas föreningen till last. Ett sådant undantag kan vara för särskilt allvarliga störningar. Då kan skyldigheten att föreningen ska kontakta socialnämnden upphöra att gälla.

Skillnad på störning och normalt familje- och umgängesliv

Eftersom flera ska bo i samma byggnad gäller såväl en skyldighet att respektera varandra, samtidigt som det gäller att grannarna också ska vara toleranta mot varandra. Störningar som kan vara otillåtna kan vara höga ljud på natten, i form av exempelvis att någon tittar på TV eller att någon lyssnar på musik. Däremot brukar barn som leker på dagen behöva accepteras, även för den som har ett jobb som utförs på natten och att denne vill sova på dagarna. Vanligtvis behöver man inte rätta sig efter att någon är ovanligt ljudkänslig och därför stör sig av ljud som inte stör de flesta människor. Huruvida en störning går att vidta rättsliga åtgärder mot eller inte, får det göras en rättslig utredning av i varje enskilt fall. Däremot brukar sådana allvarliga beteenden som hot eller våld från en granne, som huvudregel inte kräva att föreningen behöver uppmana grannen att sluta innan uppsägning. För en sådan granne brukar kunna sägas upp på stört, utan överträdelse av någon lag.

Att tänka på om du har störande grannar:

Kom ihåg att det bästa är att samtala med sin granne innan rättsliga åtgärder görs gällande. Det kan vara så att grannen faktiskt inte är medveten om hur störande dennes beteende faktiskt är. En tillsägelse kan förändra din tillvaro, utan att du behöver ödsla massa tid och resurser på en rättslig process. Om du däremot känner att du försökt samtala med grannen utan resultat, finns det kanske inte mycket mer att göra en att driva en tvist mot grannen. En tvist är betydligt enklare att driva med en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av tvister som rör bostadsjuridik. Du är mer än välkommen att kontakta oss för juridisk assistans med din tvist.

Läsvärt om störande grannar

Så mycket får du störa dina grannar – enligt… | Leva & bo (expressen.se)

Svensk rättspraxis | SvJT

Krav bostadsrättshavare kan ställa på bostadsrättsföreningen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrätt i Stockholm –5 saker när du bor i en bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Konflikt med förening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.