Muntligt avtal juridiskt bindande: Vad säger svensk lag?

Har du någonsin undrat om ett muntligt avtal är juridiskt bindande enligt svensk lag? Visste du att en muntlig överenskommelse kan vara lika giltig som ett skriftligt avtal? I den här artikeln kommer vi att utforska reglerna kring muntliga avtal enligt svensk lag och hur du kan undvika potentiella tvister. Låt oss ta reda på mer!

Definition of muntligt avtal

Ett muntligt avtal uppstår när två parter kommer överens om något utan att skriva ner överenskommelsen. Inom avtalsrätten anses sådana avtal vara juridiskt bindande om de uppfyller grundläggande kriterier som anbud och accept.

Det innebär att den ena parten presenterar ett förslag och den andra accepterar detta. Avtalslagen i Sverige stödjer principen “pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal ska hållas.

För att ett muntligt avtal ska betraktas som giltigt krävs det dock att båda parterna har en tydlig och gemensam uppfattning om avtalets innehåll och omfattning. Svårigheten med muntliga avtal ligger i bevisbördan vid en eventuell oenighet.

Utan skriftlig bekräftelse blir det ofta en persons ord mot en annans. Därför är det vanligt att många väljer att bekräfta muntliga överenskommelser skriftligt, särskilt när det rör sig om mer komplexa eller viktiga avtal som fastighetsavtal eller långa hyreskontrakt.

Importance of understanding juridiskt bindande avtal

Att ha kunskap om juridiskt bindande avtal är avgörande för alla som ingår överenskommelser. I Sverige styrs avtalens bindande natur av avtalslagen, vilket innebär att om två parter kommer överens verbalt och villkoren accepteras, skapas ett lagligt avtal.

Detta gäller även för privatpersoner och företag.

Förståelsen för när ett avtal är obligatoriskt hjälper dig att undvika kontraktsbrott och de konsekvenser som följer. Det stärker även din position vid eventuella avtalsförhandlingar och ger dig verktygen att tolka innebörden och räckvidden av dina överenskommelser.

Att känna till principen “pacta sunt servanda” – avtal ska hållas – är centralt för att kunna navigera i juridiska sammanhang och säkerställa att dina rättigheter och skyldigheter uppmärksammas.

När är ett muntligt avtal bindande enligt svensk lag?

Enligt avtalslagen är ett muntligt avtal bindande när det uppfyller vissa krav, men det finns även undantag där ett muntligt avtal inte är giltigt. För att förstå hur svenska lagar reglerar muntliga avtal är det viktigt att känna till dessa regler och undantag.

Läs mer för att få en djupare förståelse om svensk lag gällande muntliga avtal.

Regler för muntliga avtal enligt avtalslagen

Muntliga avtal är juridiskt bindande enligt avtalslagen när de har uppfyllt vissa grundläggande krav. Avtalslagen stadgar att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, förutsatt att det uppfyller ett antal kriterier.

Huvudregeln är att ett avtal som träffats muntligen är bindande så länge det uppfyller vad som kallas för acceptansregeln. Det innebär att om alla parterna i avtalet har accepterat villkoren i avtalet, så blir avtalet juridiskt bindande enligt svensk lag.

Dessutom ska enligt principen pacta sunt servanda, avtal hållas – vilket betyder att parterna förväntas följa avtalet. Om avtalet bryts kan det leda till skadeståndsanspråk eller andra rättsliga åtgärder.

Undantag där muntligt avtal inte är giltigt

Även om muntliga avtal i de flesta fall är bindande enligt svensk lag, finns det vissa undantag där ett muntligt avtal inte anses vara giltigt. Ett sådant undantag är när avtalet avser fast egendom, till exempel köp eller byte av fastighet.

I sådana fall krävs skriftlig form enligt jordabalken för att avtalet ska kunna anses bindande. Det är viktigt att vara medveten om dessa undantag och att följa lagens krav för att undvika tvistemål och potentiella problem i framtiden.

Risker med endast muntliga avtal

Muntliga avtal innebär betydande risker eftersom de kan vara svåra att bevisa om en tvist uppstår. Bevisbördan för att Visa att ett muntligt avtal ingåtts vilar på parterna, vilket kan vara komplicerat utan skriftliga bevis.

I händelse av meningsskiljaktigheter om villkoren i avtalet kan det bli en ord mot ord-situation, vilket gör det svårt att fastställa parternas avsikter och förpliktelser.

Missförstånd och glömska kan också leda till problem med muntliga avtal. Utan ett skriftligt avtal finns det större risk för att parterna tolkar avtalet olika eller glömmer bort specifika detaljer som överenskommits.

Hur kan man lösa tvister kring muntliga avtal?

Fördelar med skriftliga avtal inkluderar tydlighet och bevisning vid tvist. Om det uppstår tvister kring muntliga avtal kan parterna överväga alternativa tvistelösningar såsom förhandling, medling eller skiljeförfarande.

Råd för att undvika tvister kring muntliga avtal inkluderar att dokumentera avtalet i skriftlig form och tydligt specificera villkoren.

Fördelar med skriftliga avtal

Skriftliga avtal ger tydlighet och bevisbarhet vid tvister. De ger parterna en tydligare förståelse för sina rättigheter och skyldigheter. Genom skriftliga avtal kan parterna också inkludera specifika villkor och förbehåll som kan vara svåra att bevisa vid muntliga avtal.

Dessa avtal kan också vara utformade för att säkerställa att parternas intentioner är tydligt kommunicerade och dokumenterade, vilket kan minska risken för missförstånd och tvister.

Genom skriftliga avtal ges också en möjlighet att tydligt definiera parternas rättigheter och skyldigheter vilket kan bidra till att undvika oklarheter och missförstånd. Skriftliga avtal kan även fungera som ett förebyggande verktyg mot eventuella framtida tvister genom att fastställa tydliga regler och villkor som båda parterna har samtyckt till.

Förutom att minimera risken för tvister underlättar skriftliga avtal också den rättsliga processen om en tvist uppstår, vilket kan leda till en snabbare och mer effektiv lösning.

Möjliga tvistelösningar vid muntliga avtal

Vid tvister kring muntliga avtal kan parterna överväga olika lösningar för att komma fram till en uppgörelse. Dessa inkluderar:

 1. Medling: En opartisk tredje part hjälper parterna att nå en överenskommelse utan att ta ställning till tvisten.
 2. Skiljeförfarande: Parterna överlämnar tvisten till en skiljenämnd som fattar ett bindande beslut.
 3. Rättslig process: Om tvisten inte kan lösas på annat sätt kan parterna ta ärendet till domstol för avgörande.

Råd för att undvika tvister kring muntliga avtal

För att undvika potentiella tvister kring muntliga avtal och säkerställa klarhet och överenskommelse, följ nedanstående råd:

 1. Dokumentera alla detaljer: Skriv ned samtliga avtalade villkor i skriftlig form för att undvika missförstånd.
 2. Var tydlig med parterna: Se till att alla inblandade är klara över vad som avtalats och har en gemensam förståelse för avtalets innebörd.
 3. Be om skriftliga bekräftelser: Om möjligt, be om skriftliga bekräftelser eller e-postmeddelanden som styrker de överenskomna villkoren.
 4. Anlita juridisk rådgivning: Vid komplexa avtalssituationer, konsultera en jurist som kan ge vägledning för att undvika eventuella tvister i framtiden.
 5. Utarbeta skriftliga avtal: I de fall det är möjligt, utarbeta fullständiga skriftliga avtal för att tydliggöra parternas åtaganden och skyldigheter.

Vanliga Frågor

1. Är muntliga avtal juridiskt bindande enligt svensk lag?

Ja, i Sverige är muntliga avtal juridiskt bindande och har rättslig giltighet om de uppfyller vissa krav som gäller för alla avtal.

2. Vad krävs för att ett muntligt avtal ska vara giltigt?

För att ett muntligt avtal ska vara giltigt måste det vara ett obligatoriskt avtal där båda parter har avsikten att ingå avtalet, och det måste finnas ett tydligt innehåll som går att tolka.

3. Kan man kräva något baserat på ett muntligt avtal?

Ja, om du och den andra parten har kommit överens och skapat ett muntligt avtal kan du kräva att avtalet hålls, precis som med skriftliga avtal.

4. Hur tolkas ett muntligt avtal om det blir en tvist?

Om det blir en tvist kring ett muntligt avtal kommer domstolen att tolka avtalet grundat på vad som faktiskt sades, intentionerna bakom orden samt omständigheterna kring när avtalet ingicks.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om muntligt avtal juridiskt bindande: vad säger svensk lag?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.