Internationell beskattning – gå i pension

Till alla er som arbetat, kämpat och sett till att samhället fungerar kan jag inte säga annat än tack och grattis. Inför pensionen står man inför sin gyllene tid i vilket man nu kan göra vad man vill. Många väljer att flytta söderut till sol och värme, eller till alperna där skidsäsongen varar året om. När du flyttar till ett annat land har man en fortsatt rätt att erhålla sin pension vilken kommer att betalas ut på samma sätt som om man stannat i Sverige, möjligtvis med någon fördröjning.

Internationell beskattning – gå i pension

Den som flyttar utomlands med sin pension bör dock hålla skatten i åtanke. Denna artikel är menad att grundläggande förklara hur pensionsbeskattningen hanteras i internationella situationer. Då skatterätten är väldigt komplex vad gäller både regler och beräkningar rekommenderar vi alltid att ni rådfrågar en jurist eller annan sakkunnig innan ni vidtar åtgärder. Detta då man alltid måste göra en bedömning utifrån varje ärendes unika omständigheter.

Så här fungerar pensionsbeskattningen

I svensk skatterätt är pension som huvudregel skattepliktig i inkomstslaget tjänst (10 kap. 2§ inkomstskattelagen). Däremot skiljer sig skatteförfarandet beroende på vad det är för sorts pension. Ett exempel är att eget sparande normalt sett är skattefritt, med undantag om man gjort en vinst på t.ex. fonder eller aktier, då inkomsten redan beskattats som lön en gång i tiden. Ett annat exempel är s.k. direkt pension, där arbetsgivaren gör avsättningar utöver dennes pensionsåtaganden, vilken beskattas direkt eller senare beroende på upplägg.

Anledningen till att pension beskattas som inkomst av tjänst följer av logiken att pensionsersättningar baseras på tidigare arbete. I och för sig gäller detta resonemang inte för garantipensionen (del av den allmänna pensionen), för att uppnå en enhetlig skatterätt för all pension ska dock även denna beskattas som tjänst.

Definitionen av pension finns i 10 kap. 5§ inkomstskattelagen vilken innefattar pensionsbesparningar både genom försäkring, arbetsgivare eller egen försäkring. Som pension räknas bl.a. ej om man sparar via ett fondkonto eller dylikt. Detta då pengarna redan beskattats en gång.

Fortsatt jurisdiktion

Nä du flyttar utomlands för gott gäller det att se till att man inte är fortsatt skattskyldig i Sverige. Skatteskyldig i Sverige är man bl.a. när man bor, stadigvarande vistas eller han väsentlig anknytning till Sverige. Uppfylls något av dessa rekvisit är man s.k. obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 3-11 §§ inkomstskattelagen) i vilket man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige. Om man däremot inte uppfyller rekvisiten, men ändock har inkomst från Sverige, så kan man vara begränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldig innebär att man endast beskattas för Sverige för just den inkomsten.

Ett exempel på en inkomst som medför begränsad skattskyldighet i Sverige är pension. Detta stadgas i 3 kap. 18§ 1p inkomstskattelagen. Denna paragraf hänvisar i sin tur till 5§ SINK (Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) som nämner pension, pensionsförsäkringar, liknande försäkringar m.m. Av detta följer således att Sverige har en fortsatt rätt att beskatta din pension för de fall den utbetalas av Sverige, om din pension omfattas av definitionen.

Dubbelbeskattning?

Av ovanstående följer att det inte är en särskilt ovanlig situation att man beskattas för sin pension i både Sverige och tredje land. Detta avhjälps ofta genom ett avancerat system för avräkning där tanken är att Sverige och tredje land ska få dela på skatteintäkterna.

I vissa fall kan det även hända att Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med andra länder. Dessa ingås på en relativt hög frekvens i och med att svenska folket och även dess företag gillar att vistas och göra affärer i utlandet.

Vasa Advokatbyrå har tidigare skrivit en artikel om fenomenet dubbelbeskattningsavtal. I artikeln belystes att dubbelbeskattningsavtal inte alltid är lätta att tolka i och med att de flesta avtalen är unika, även om de inspirerats av OECD:s ramavtal. Denna artikel fokuserar dock på just pension i vilket vi endast kommer nämna några få viktiga punkter när man läser ett dubbelbeskattningsavtal;

  1. Ett dubbelbeskattningsavtal kan aldrig utöka svensk skatterätt. Av detta följer att Sverige endast får beskatta en inkomst eller annat om svensk nationell rätt tillåter det. Ett exempel är att Sverige inte får beskatta gåvor, även om dubbelbeskattningsavtalet ger Sverige denna rätt. Ett dubbelbeskattningsavtal kan dock ändra vissa regler gällande avräkning eller helt inskränka Sveriges rätt att beskatta en inkomst.
  1. Ett dubbelbeskattningsavtal är ingånget med ett annat land i vilket alla definitioner inte nödvändigtvis är som i svensk skatterätt. Hur begreppen ska tolkas förklaras oftast i varje dubbelbeskattningsavtal. Annars får man utreda detta på annat sätt.
  1. Varje avtal är unikt. Detta då avtalen ingås med beaktande av Sveriges relation till just det landet. Således kan man inte utläsa huvudregler eller allmängiltiga principer på samma sätt som i övrig juridik.

Pension

Sverige har ett netto-utflöde av pensionärer i vilket svensk skattepolitik oftast är att man försöker behålla jurisdiktionen att beskatta pension. Däremot vill såklart även pensionsparadisen beskatta pensionen i vilket de sällan accepterar svensk fortsatt jurisdiktion. En vanlig kompromiss är således att pension som utgår p.g.a. enskild tjänst beskattas endast i tredje land, medan pension som utgår p.g.a. offentlig tjänst beskattas i Sverige. Detta är lösningen i bl.a. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Portugal och Frankrike. (Varning: Portugals dubbelbeskattningsavtal är under omförhandling (2020), detta kan komma att ändras snart.)

Skulle pensionen beskattas i Sverige har man som huvudregel rätt till någon form av avräkning i tredje land om man även beskattas där. Detta finns oftast reglerat i avtalet.

Om ni har några frågor om hur vi bör göra är ni varmt välkomna att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om internationell beskattning – gå i pension

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.