Glömt att anmäla försäkringsskada – reklamerat för sent

När oturen är framme och drabbas av en skada kommer du säkerligen vilja få ut ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att så fort du utsatts för skada eller så fort du upptäcker skada, att du anmäler den till ditt försäkringsbolag. Om du inte anmäler försäkringsfallet i rätt tid kan din ersättning sättas ned eller helt bortfalla. Reglerna kring tiden du har på dig att anmäla försäkringsfall regleras i 7 kapitlet försäkringsavtalslagen. Där anges vad som händer om du som försäkringstagare inte följer de tidsramar som gäller för att du ska kunna få ut skadeersättning.

Glömt att anmäla försäkringsskada – reklamerat försent

Nedsänkning av ersättningen om du har glömt att anmäla försäkringsskada och reklamerat för sent

När du råkat ut för en skada har du en viss tid på dig att anmäla den skadan till försäkringsbolaget. Om du inte anmäler skada i tid till försäkringsbolaget kan ersättningen för skadan sättas ned till ett lägre belopp. För att försäkringsbolaget ska tillåtas sänka ersättningen du skulle fått ut om du anmält skadan i tid, krävs att försäkringsbolaget drabbas av en skada på grund av att du varit försent ute med att anmäla ditt försäkringsfall. Det som avses med skada för försäkringsbolag är ekonomisk skada i form av kostnader för försäkringsbolaget, och som ligger över skaderegleringskostnaderna vid en anmälan av försäkringsfallet i rätt tid. Vidare ska de kostnaderna ökat på grund av förseningen. Är det så att någon annan än du själv redan lämnat tillräcklig information till försäkringsbolaget i tid, finns det inte någon möjlighet för försäkringsbolaget att på den här grunden sänka ersättningsbeloppet.

När tiden för att söka ersättning preskriberas om du har reklamerat för sent

Äldre försäkringsavtal

Om du har en försäkring genom ett försäkringsavtal som ingåtts före 1 januari 2015 och avtalet inte har förnyats, gäller en preskriptionstid om tre år. För sådana äldre försäkringar gäller två olika preskriptionstider. Den ena är på tre år och börjar från det att försäkringstagaren i det enskilda fallet kunde göra gällande försäkringsfallet. Den andra preskriptionstiden är tio år efter att det rent objektivt gått att anmäla försäkringsfallet. Kan tänkas att skadan uppkommit utan att du som försäkringstagare uppmärksammat den. Då börjar alltså de tre åren räknas från att du blivit medveten om skadan, medan de tio åren börjar räknas från när skadan uppkom.

Nyare försäkringsavtal

Tiden att söka ersättning för skada enligt försäkringsavtal som ingåtts efter 1 januari 2015 ligger på tio år. Det är en allmän preskriptionsregel som regleras i preskriptionslagen och den lagen gäller på ersättning från försäkringsbolag. Du måste alltså anmäla din skada inom den perioden, annars går din rätt till ersättning förlorad. De tio åren börjar i regel räknas från tidpunkten för ”försäkringsfallet” och vad som menas med det förklaras nedan.

Glömt att anmäla försäkringsskada – reklamerat försent

Försäkringsfall

Det som avses med försäkringsfall är den händelsen som leder till skadan som du som försäkringstagare söker ersättning för. Exempelvis om du gör gällande ersättning för skada enligt din brandförsäkring, inträder försäkringsfallet då din byggnad börjar brinna. Rör det sig istället om ersättning för olycka då försäkringstagaren har en olycksfallsförsäkring, inträder försäkringsfallet då olyckan drabbar försäkringstagaren. Vid ansvarsförsäkring inträder försäkringsfallet så tidigt som när det finns ett skadeståndsansvar som faller inom försäkringens skydd.

Inledandet av treåriga preskriptionsfristen för äldre försäkringsavtal om du har reklamerat försent

Exempel på när treåriga preskriptionstiden bedömts ha gått ut kan illustreras genom ett mål från 1997. Där var det en person som föll ner från en stege och sjukskrev sig för symptom av hjärnskakning, och hjärnskakningen bekräftades senare genom en neurologundersökning. Då personen antog sin tillfrisknad, väckte denne talan mot försäkringsbolaget först fyra år efter det att denne fått resultatet av undersökningen. Högsta domstolen ansåg att försäkringstagaren redan vid neurologundersökningens resultat kom till personens kännedom, fick insikten om skadan och att den treåriga preskriptionstiden då inträdde. Därför konstaterad domstolen att talan för att göra gällande ersättning ansågs som preskriberad.

Glömt att anmäla försäkringsskada – reklamerat försent

Att tänka på om du har glömt att anmäla försäkringsskada

Det är inte säkert att loppet är kört för att du inte anmält ditt försäkringsfall i tid och det är inte heller säkert att försäkringsbolaget kan sänka din ersättning eller helt välja att inte betala ut den. Då du vill få ut ersättning för en skada från ditt försäkringsbolag, rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av mål om försäkringsersättning från försäkringsbolag och andra frågor som rör juridiken kring försäkringar. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att gå miste om ersättning från ditt försäkringsbolag.

* Skaffa en bedömning om tiden för att få ersättning för din skada har gått ut.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få ut ersättning.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att försäkringsbolaget efterlever lag och försäkringsvillkor.

* Slipp ödsla din egen tid på att försöka få ut ersättning.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om glömt att anmäla försäkringsskada – reklamerat för sent

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.