Vilken garanti abt 06 gäller för entreprenader enligt ABT 06?

När du anlitar någon för att bygga eller renovera vill du vara säker på att arbetet håller. I Sverige regleras detta genom ABT 06, som står för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader.

Detta blogginlägg guidar dig genom garantitiderna som ABT 06 erbjuder och hur dessa skyddar dig som beställare. Läs vidare och bli trygg i din entreprenad!

Garantitiden enligt ABT 06

Entreprenören är ansvarig för fel i entreprenaden under fem års garantitid enligt ABT 06. För material och varor gäller en garantitid på två år.

Fem års garantitid för entreprenaden

Byggentreprenaden skyddas av en femårig garantitid enligt ABT 06. Detta innebär att entreprenören ansvarar för att avhjälpa fel som upptäcks i det utförda arbetet upp till fem år efter att entreprenaden har godkänts.

Denna skyldighet omfattar både konstruktionsmissar och materialfel som kan påverka byggnadens funktion eller livslängd.

Kunden har rätten att kräva felavhjälpande om bristerna uppdagas inom denna tidsram. Garantin ger en trygghet och säkerställer kvaliteten på renoveringsprojektet eller ombyggnadsprojektet.

Om felet är av väsentlig art, måste entreprenaden ses över och åtgärdas utan onödig dröjsmål för att följa ABTavtalet och upprätthålla byggbranschens standarder.

Två års garantitid för material och varor

Entreprenören måste tillhandahålla en garantitid på två år för material och varor enligt ABT 06. Under denna period ansvarar entreprenören för att eventuella fel och brister åtgärdas utan extra kostnad.

Om det uppstår fel inom dessa två år måste entreprenören åtgärda dem så snart som möjligt efter att felet har upptäckts. När felet har rättats till bör entreprenören meddela beställaren om att arbetet är åtgärdat.

Ansvar efter garantitiden

Entreprenören har ett presumtionsansvar efter garantitiden, vilket innebär att denne måste visa att denne inte är ansvarig för eventuella fel. Bägge parter måste bevisa väsentlighet och vårdslöshet för att fastställa ansvar.

Presumtionsansvar för entreprenören

Entreprenören har ett starkt presumtionsansvar enligt ABT 06 för fel som upptäcks under garantitiden. Det innebär att entreprenören antas vara ansvarig för fel som uppstår inom garantitiden om det inte kan bevisas att felet beror på något annat.

För att kunna friskriva sig från ansvar måste entreprenören visa att felet beror på beställaren eller någon annan omständighet utanför deras kontroll. Ansvaret gäller även vid avsaknad av vårdslöshet eller felaktig hantering från entreprenörens sida.

B krävs att visa att E är ansvarig

E har ett ansvar att visa B att de är ansvariga för eventuella fel som uppstår efter garantitidens utgång. Om fel uppstår efter garantitidens slut måste B bevisa att E är ansvarig.

En viktig faktor för att fastställa ansvaret är om felaktigheterna är av väsentlig betydelse och om E har varit oaktsam i sin utförande av entreprenaden.

Ett annat kriterium för att fastställa ansvaret är att överväga om E har följt branschstandarden och vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika fel. Därför är det avgörande att tydligt dokumentera alla steg i entreprenadprocessen och eventuella servicebesök efter garantitidens slut för att styrka ansvarsfrågan.

Väsentlighet och vårdslöshet som kriterier för ansvar

Entreprenörens ansvar kan grundas på vårdslöshet eller en väsentlig felaktighet i utförandet av entreprenaden. En väsentlig felaktighet innebär att bristen är av stor betydelse för entreprenadens ändamål och innebär ett allvarligt avsteg från god byggsed eller kontraktsenliga krav.

Entreprenören kan hållas ansvarig om denne har agerat vårdslöst, vilket innebär att denne har brutit mot den aktsamhet som krävs vid utförandet av entreprenaden, och detta har orsakat skada.

Väsentlighet och vårdslöshet är centrala kriterier när det kommer till att fastställa entreprenörens ansvar för fel i utförd entreprenad. Dessa kriterier utgör grunden för bedömningen av entreprenörens handlingar och eventuellt ansvar för skador som uppstår efter garantiperiodens slut.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär garantin enligt ABT 06 för byggentreprenader?

Garantin enligt ABT 06 för byggentreprenader innebär att entreprenören har felansvar och måste rätta till fel som uppstår under ansvarstiden.

2. Hur länge gäller felansvaret enligt ABT 06?

Felansvaret enligt ABT 06 gäller normalt under en ansvarstid på två år efter det att entreprenaden är färdigställd.

3. Vad betyder reklamera i samband med entreprenadgaranti enligt ABT 06?

Att reklamera innebär att beställaren måste anmäla fel till entreprenören inom skälig tid efter att felet upptäckts för att garantin ska gälla.

4. När gäller presumptionsansvar enligt entreprenadjuridiken i ABT 06?

Presumptionsansvar innebär att om ett fel upptäcks inom två år från entreprenadens godkännande, antas felet ha funnits vid tidpunkten för godkännandet, enligt kapitel 4, paragraf 6 i ABT 06.

5. Kan man ha andra former av garantier än de som anges i ABT 06 för entreprenader?

Ja, man kan avtala om särskilda garantier utöver det som standarden ABT 06 föreskriver, men dessa måste då specificeras i byggkontraktet mellan beställaren och entreprenören.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vilken garanti abt 06 gäller för entreprenader enligt abt 06?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.