Exempel på dolda fel i bostadsrätt

Har du upptäckt ett fel i din nya bostadsrätt? I denna artikel förklarar vi begreppet fel i bostadsrätt och listar vanliga fel.

När vi pratar om fel i bostadsrätt kan man dela upp felen i konkreta fel och abstrakta fel. Ett konkret fel är ett fel som avviker från avtalet eller från uppgifter som har lämnats av säljaren. Ett abstrakt felär ett fel som avviker från vad säljaren med fog kunnat förvänta sig. Ett sådant fel kallas ofta för ett dolt fel. Denna artikel behandlar dolda fel, men även konkreta fel kan vara skadeståndsgrundande.

Exempel på dolda fel i bostadsrätt

Exempel på dolda fel

Ett dolt fel handlar om att lägenheten avviker från vad som kan anses vara normal standard. Men det räcker inte att bostadsrätten avviker från normal standard, avvikelsen får inte ha varit förväntad. Exempel på faktorer som vägs in i bedömningen om det är ett dolt fel i bostadsrätt är bostadsrättens ålder, pris och saker som säljaren har upplyst om. Som huvudregel brukar ett dolt fel vara fel som inte går att observera genom synen.

Exempel på vad som kan vara ett dolt fel:

 • Det kan vara ett fel om badrummet är nyrenoverat och renoveringen inte har utförts fackmannamässigt. Detta förutsätter att det vid lägenhetsköpet inte funnits något som tydde på att det kunde vara felaktigt utfört.
 • Det förekommer fuktskador och inget tydde på att lägenheten hade fuktskador vid fastighetsköpet.

Exempel på vad som inte brukar räknas som dolt fel:

 • Om lägenheten är mycket gammal och köket inte längre är bra nog på grund av kökets ålder.
 • Om huset byggdes under en tid då andra byggnormer gällde och lägenheten inte har renoverats sedan dess. Det kan vara så att om lägenheten hade byggts idag hade det varit ”fel” men det är inte ett fel eftersom köparen kunde förvänta sig att dåtidens byggnormer har använts på lägenheten.

Läs gärna mer om dolda fel i bostadsrätter i vår artikel ”Dolda fel i bostadsrätt – Vad kan jag göra?”

Exempel på dolda fel i bostadsrätt

Så går du vidare med dolda fel

När du upptäcker ett fel ska du reklamera det till säljaren. Enligt köplagen finns en tvåårig reklamationsfrist, men när ett fel väl har upptäckts måste man reklamera felet omgående. I en reklamation ska du, helst skriftligen, meddela säljaren om felet som du har upptäckt och vad du tror det kommer kosta att åtgärda felet. Säljaren kan sedan välja om de vill ge dig prisavdrag eller om de vill åtgärda felet.

Om du och säljaren inte kan komma överens kan du behöva hjälp av en jurist för att medla eller gå i domstol. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik.

Exempel på dolda fel i bostadsrätt
Ni kan anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller för fel o bostadsrätt.
 • Få en bedömning av om felet kan vara skadeståndsgrundande.
 • Få hjälp med att skriva en reklamation.

Tvistelösning

 • Få hjälp om ni behöver gå in i en domstolstvist.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.

Styrelsens uppgifter

 • Få hjälp med att hantera konflikter som uppstår med säljaren.

Läsvärt

https://lagen.nu/begrepp/Dolt_fel

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8901775/file/8901986.pdf

https://www.ekonomifokus.se/bostad/juridik/dolda-fel-inom-bostad-och-undersokningsplikt

https://www.viivilla.se/husliv/dolda-fel/

https://www.gp.se/livsstil/bostad/k%C3%B6paren-f%C3%A5r-ofta-ta-sm%C3%A4llen-1.594135

http://www.korrekta.se/undersokning.aspx

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.