Vad du behöver veta om entreprenadavtal mellan företag

Att ingå entreprenadavtal är ett viktigt steg vid byggprojekt mellan företag. Ett väl utformat avtal kan vara skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och oändliga tvister.

I den här bloggen guidar vi dig genom de mest kritiska aspekterna av entreprenadavtal, från standardavtal till juridiska överväganden. Läs vidare för att säkra din affär!

Vad är ett entreprenadavtal mellan företag?

Ett entreprenadavtal mellan företag är ett skriftligt avtal som reglerar köp av tjänst eller hantverkstjänster mellan företag. Skillnaden mellan avtal med konsumenter och företag samt de väsentliga delarna i ett entreprenadavtal är viktiga att förstå för företagsjuridik.

Skillnaden mellan avtal med konsumenter och företag

Avtal mellan företag och konsumenter skiljer sig åt på flera viktiga punkter. När företag sluter avtal med varandra är de ofta mer detaljerade och komplexa, eftersom båda parter har en djupare förståelse för affärsjuridik och ekonomi.

Dessa avtal inkluderar ofta specifika villkor om leveranstider, betalningsvillkor och vad som händer om något går fel.

I kontrast till detta står konsumentavtal, som skyddas av konsumenttjänstlagen. Lagen ser till att konsumentens rättigheter är starka och tydliga, vilket betyder att avtalen är enklare och mer standardiserade.

Konsumenter får också information om ångerrätt och reklamation, vilket sällan är fallet i avtal mellan företag där parterna förväntas vara mer informerade och självständiga i sina beslut.

Väsentliga delar i ett entreprenadavtal

Ett entreprenadavtal mellan företag innehåller flera viktiga delar som måste specificeras tydligt för att undvika missförstånd och tvister längre fram. Specifikationen av arbetets omfattning, kvalitetsstandarder och tidsramar är avgörande.

Betalningsvillkor och ansvarsfördelning mellan parterna är också centrala delar i avtalet. Dessutom är det viktigt att inkludera bestämmelser om ändringar i arbetet och hur eventuella tilläggskostnader ska hanteras.

Vidare bör avtalet även reglera garantiansvar, eventuella försäkringskrav och vad som gäller vid eventuell tvist.

En annan väsentlig del är att tydligt definiera parternas rättigheter och skyldigheter samt vilka standardvillkor som ska gälla för avtalet. Vid upprättandet av ett entreprenadavtal är det avgörande att ta hänsyn till gällande lagstiftning och branschpraxis för att säkerställa att avtalet är rättssäkert och hållbart.

Vad behöver du tänka på vid upprättande av ett entreprenadavtal?

Vid upprättande av ett entreprenadavtal är det viktigt att överväga användningen av standardavtal som AB 04 och ABT 06, samt att förstå vad som gäller vid tvist med entreprenör.

En klar förståelse för entreprenadjuridik är också av stor vikt.

Användning av standardavtal som AB 04 och ABT 06

För användning av standardavtal som AB 04 och ABT 06, är det viktigt att förstå deras syfte och omfattning. AB 04 används främst för byggentreprenader medan ABT 06 är avsett för tekniska entreprenader.

Dessa standardavtal ger en grundläggande struktur för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Genom att använda standardavtal minskar risken för oklarheter och tvister, eftersom de är utformade med hänsyn till entreprenadbranschens behov och praxis.

Det är dock viktigt att komma ihåg att standardavtalen kan och bör anpassas för varje specifikt uppdrag för att säkerställa att de avspeglar parternas unika behov och förutsättningar.

När du använder standardavtal som AB 04 och ABT 06, kan du dra nytta av den tydlighet och rättssäkerhet som dessa mallar ger. Genom att följa standardavtalen kan du skapa en stabil grund för samarbetet mellan entreprenör och beställare.

Vad som gäller vid tvist med entreprenör

När en tvist uppstår mellan entreprenören och byggherren är det viktigt att först försöka lösa konflikten genom förhandlingar. Om detta inte lyckas kan tvisten tas till domstol eller skiljeförfarande, beroende på vad som avtalats i entreprenadavtalet.

Det är väsentligt att följa de riktlinjer som fastställs i avtalet för att hantera tvister på ett effektivt sätt och säkerställa en rättvis lösning.

När en tvist uppstår med entreprenören kan en oberoende part kallas in för att agera som skiljedomare och fatta beslut om tvisten. Att ha tydliga och specifika regler kring skiljeförfarandet i entreprenadavtalet kan underlätta processen vid en tvist.

Vikten av förståelse för entreprenadjuridik

Förståelse för entreprenadjuridik är avgörande när du upprättar och förhandlar entreprenadavtal mellan företag. Genom att ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter kan du säkerställa att avtalet är juridiskt hållbart och uppfyller affärsbehoven.

Detta inkluderar även att vara medveten om olika typer av entreprenadavtal såsom totalentreprenad eller utförandeentreprenad, och hur de påverkar ansvarsfördelningen och riskerna för parterna.

Att ha insikt i adekvata klausuler och villkor inom entreprenadjuridik, inklusive betalningsvillkor, garantier och reklamationsrätt, ger dig en bra grund för att undvika potentiella tvister och konflikter.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett entreprenadavtal mellan företag?

Ett entreprenadavtal är ett affärsavtal som används när ett företag anlitar ett annat för att utföra bygg- eller anläggningsarbeten. Det reglerar rättigheter och skyldigheter för båda parter.

2. Varför är juridik viktig i entreprenadavtal?

Juridiken i avtalen ser till att alla avtalade villkor följer lagen och skyddar båda företagens intressen om det uppstår en tvist. Det säkerställer också att kontraktet är bindande.

3. Vad är ABS i samband med entreprenadavtal?

ABS står för Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och är standardvillkor som ofta inkluderas i svenska entreprenadavtal för att ge en solid grund för avtalet.

4. Hur kan jag säkerställa att mitt entreprenadkontrakt är korrekt?

För att vara säker på att ditt entreprenadkontrakt är korrekt bör du konsultera en expert inom entreprenadrätt som kan hjälpa till med att utforma avtalet så att det uppfyller lagkraven och passar ert specifika ärende.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad du behöver veta om entreprenadavtal mellan företag

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.