Detta hjälper en advokat dig med och kostnaden

Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat?

Alla advokater är i grunden jurister. Till skillnad från jurist är dock advokat en titel som är skyddad i lag. I praktiken kan vem som helst kalla sig för jurist, men endast en person som blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet får kalla sig för advokat. Den som kallar sig för advokat utan att vara medlem i Advokatsamfundet gör sig därför skyldig till brott och kan åtalas för detta. En advokat är skyldig att följa Advokatsamfundets etiska regler om ”god advokatsed” och är underkastad samfundets tillsyn – på så sätt fungerar advokattiteln som en form av kvalitetsstämpel.

Detta hjälper en advokat dig med och kostnaden

Hur blir man advokat?

För att bli antagen till Advokatsamfundet måste man uppfylla vissa krav. För det första krävs att man avlagt en juristexamen vid universitetet, vilket omfattar 4,5 års heltidsstudier. Därefter krävs att man har minst tre års erfarenhet av arbete som biträdande jurist på en advokatbyrå eller annat kvalificerat juridiskt arbete. Idag krävs även att man avlagt en advokatexamen. När dessa krav är uppfylla är det möjligt att ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Utöver de ovanstående kraven uppställs det höga krav på personlig lämplighet för att man ska bli antagen. Det krävs även att man har en ordnad ekonomi.

Vad kan en advokat jobba med?

Det är vanligt att man förknippar en advokat med en försvarare i brottmål. Det stämmer att en advokat kan arbeta som försvarare i brottmål, men en advokat kan också arbeta med en rad andra rättsområden. Till exempel kan en advokat hjälpa dig att upprätta avtal eller bistå dig i olika försäkringsärenden. En advokats arbete skiljer sig därför åt beroende på vilket område inom juridiken som advokaten valt att specialisera sig på.

Vilka skyldigheter har en advokat?

I och med att en advokat är en person som blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet måste en advokat följa de vägledande regler om god advokatsed som antagits av Advokatsamfundets styrelse. De vägledande reglerna om god advokatsed uppställer vissa grundläggande principer för advokatens yrkesutövning. Av reglerna framgår bland annat att advokatens främsta roll är att visa trohet och lojalitet mot klienten. En advokats tystnadsplikt finns reglerad i lag och framgår även av reglerna om god advokatsed. Tystnadsplikten innebär att advokaten inte får avslöja vad som kommit till advokatens kännedom inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband med detta fått kännedom om.

Vad kostar det att anlita en advokat?

Det går tyvärr inte att säga vad de kostar att anlita en advokat då det inte finns något fast pris för advokattjänster. Enligt reglerna om god advokatsed ska emellertid det arvode som en advokat debiterar vara skäligt. Vid bedömningen av vad som utgör skäligt arvode beaktas bland annat vad för typ av uppdrag det rör sig av, uppdragets omfattning och andra liknande omständigheter.

I samband med rättsliga tvister kan du få ersättning genom rättsskyddet i din hemförsäkring. För att du ska ha rätt till rättsskydd krävs dock att det rör sig om ett tvistemål. Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättningen är beror på vilken hemförsäkring du har. Även självrisken skiljer sig åt beroende vilken typ av hemförsäkring du har, normalt ligger dock självrisken på cirka 20 procent.

I första hand ska du använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring. Har du ingen hemförsäkring eller täcker försäkringen inte kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen. För att rättshjälp ska beviljas krävs att du varit på rådgivning hos den advokat eller jurist som du vill ska företräda dig. Under rådgivningstillfället får du en chans att berätta om din situation varefter advokaten eller juristen gör en bedömning av ditt behov av rättshjälp. Rådgivningen lämnas mot en avgift och betalas till den som lämnat rådgivningen.

Alla har inte rätt till rättshjälp och av rättshjälpslagen framgår under vilka förutsättningar en person har rätt till rättshjälp. Det uppställs även vissa begränsningar i rätten till rättshjälp. Bland annat beviljas som regel inte rättshjälp till en person som inte har en hemförsäkring, men som på grund av sin ekonomiska situation borde haft det.

En advokat är skyldig att underrätta sin klient om möjligheten att få ersättning genom rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp. Möjligheten till rättsskydd och rättshjälp är dock inte begränsad till tvistemål där du företräds av en advokat. Du kan även ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp när du företräds av en jurist som arbetar på en advokatbyrå.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en advokat?

Vilken advokat du ska anlita beror på vad det är du behöver hjälp med. Se till att anlita en advokat som är specialiserad på det område som du behöver hjälp med. När du anlitar en advokat kan du alltid fråga hur mycket det kommer att kosta. Ibland kan det vara svårt för advokaten att ge dig en precis prisuppgift då det kan vara svårt att veta hur ärendet kommer att utvecklas. I de fallen kan det vara en god idé att fortlöpande hålla dig underrättad om kostnaderna.

(HQ)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om detta hjälper en advokat dig med och kostnaden

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.