Avtalsbrott

Att ingå ett avtal är som att lova något viktigt. Ibland händer det att någon bryter det löftet, vilket kallas för avtalsbrott. I den här artikeln går vi igenom vad du kan göra om någon inte håller sitt avtal med dig.

Läs vidare för att lära dig om dina rättigheter och möjligheter.

Avtalsbrott: förutsättningar och konsekvenser

Principen om avtalsbundenhet och definitionen av avtalsbrott kommer att utforskas, samt förluster och konsekvenser av avtalsbrott.

Principen om avtalsbundenhet

Principen om avtalsbundenhet är en grundsten i civilrätten och innebär att parter som har ingått ett avtal är juridiskt förpliktade att följa det de kommit överens om. Denna princip bygger på tanken att avtal ska hållas, vilket är avgörande för stabilitet och tillit i affärsvärlden.

Om en part inte lever upp till sina åtaganden kan det leda till avtalsbrott med påföljande konsekvenser såsom krav på skadestånd eller hävning av avtalet.

Avtalslagen fastslår vikten av att respektera överenskommelser och ger vägledning om hur tvister kring kontraktsbrott hanteras. Förtroendet mellan parterna kan skadas vid ett lagbrott, och det är därför avgörande att förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Efter att ha undersökt principen om avtalsbundenhet fortsätter vi med att definiera vad ett avtalsbrott faktiskt innebär.

Definition av avtalsbrott

Vid avtalsbrott bryter en part mot de åtaganden som avtalet innebär. Det kan inkludera att part inte lever upp till avtalade skyldigheter, som att inte leverera varor eller betala i tid.

Avtalsbrott kan även uppstå om en part agerar i strid med avtalets regler. Dessa situationer kan leda till ekonomiska förluster för den drabbade parten och kan medföra rättssliga konsekvenser såsom skadestånd eller hävning av avtalet.

Avtalsbrott behandlas enligt avtalslagen och kräver noggrann bedömning av de specifika omständigheterna i varje enskilt fall.

Förluster och konsekvenser av avtalsbrott

När avtalsbrott inträffar kan det leda till olika förluster och konsekvenser för de berörda parterna. Den drabbade parten kan uppleva ekonomiska förluster på grund av utebliven prestation eller felaktig utförande av avtalet.

Skadestånd kan bli aktuellt för att kompensera för de ekonomiska förlusterna som uppkommer till följd av avtalsbrott. Vidare kan avtalsbrott även resultera i förlust av förtroende och relationer mellan parterna, vilket kan ha långtgående konsekvenser för framtida samarbeten och avtal.

Parterna kan också drabbas av tidsspillan och andra resurser som investerats i genomförandet av avtalet. Dessutom kan avtalsbrott leda till rättsliga tvister och påföljder enligt lagstiftningen, vilket ytterligare kan öka både tids- och kostnadspåfrestningarna för de inblandade parterna.

Förebyggande åtgärder och rättsliga åtgärder vid avtalsbrott

Vad kan man göra om man drabbas av ett avtalsbrott?

När ett avtalsbrott har inträffat och du drabbas, finns det flera åtgärder som kan vidtas för att hantera situationen. Här är några sätt att agera om du befinner dig i denna situation:

 1. Kontakta den andra parten för att diskutera frågan och försöka hitta en lösning.
 2. Överväg att begära skadestånd enligt avtalslagen om du har lidit ekonomisk skada till följd av avtalsbrottet.
 3. Utvärdera möjligheten att häva avtalet om det är tillåtet enligt lag och kontraktsvillkoren.
 4. Om nödvändigt, överväg att föra ärendet till domstol eller skiljeförfarande för att få rättvisa i frågan.

Möjligheter till hävning och skadestånd enligt avtalslagen.

Vid avtalsbrott enligt avtalslagen finns det möjligheter till hävning och att begära skadestånd.

 1. Hävning:
 • Om avtalsbrottet är väsentligt, kan parten ha rätt att häva avtalet.
 • Vid hävning återgår parterna till sina ursprungliga positioner och återfår de prestationer som gjorts.
 1. Skadestånd:
 • Om en part lider ekonomisk skada till följd av avtalsbrottet, kan skadestånd begäras.
 • Skadeståndet ska täcka den faktiska ekonomiska förlusten som uppstått på grund av avtalsbrottet.
 1. Väsentlighetsbedömning:
 • För att bedöma om ett avtalsbrott är så pass allvarligt att hävning är motiverat, görs en väsentlighetsbedömning utifrån avtalets innehåll och parternas intressen.
 1. Begränsningar i skadestånd:
 • En part kan endast begära skadestånd för den direkta ekonomiska förlusten som är en direkt konsekvens av det uppkomna avtalsbrottet.
 1. Prevention genom tydliga avtal:
 • Tydliga och specifika klausuler i ett kontrakt kan minska risken för missförstånd kring parternas skyldigheter och därigenom minimera risken för framtida tvister och avtalsbrott.
 1. Rättslig prövning:
 • I händelse av tvist angående hävning eller skadestånd vid avtalsbrott kan parterna vända sig till domstolen för rättslig prövning och beslut.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär avtalsbrott inom civilrätten?

Avtalsbrott inom civilrätten är när en part inte följer det som står i ett juridiskt avtal, vilket kan leda till konsekvenser som skadestånd eller att få avtalet hävt.

2. Vilka påföljder kan man få för avtalsbrott?

För avtalsbrott kan påföljderna variera från att betala skadestånd till den andra parten till att bli tvungen att uppfylla avtalet, och i vissa fall kan avtalet även hävas.

3. Är avtalsbrott ett lagbrott?

Avtalsbrott är inte alltid ett lagbrott i straffrättslig mening, utan det handlar oftast om en civilrättslig tvist mellan parter där brott mot avtal hanteras genom skadestånd eller andra rättsliga påföljder.

4. Kan köplagen användas vid avtalsbrott?

Ja, köplagen innehåller regler som kan tillämpas vid avtalsbrott, till exempel när någon säljer eller köper något och inte håller sig till avtalet.

5. Hur går man tillväga för att anmäla ett avtalsbrott?

För att anmäla ett avtalsbrott bör du ta kontakt med en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att utforma en anmälan eller stämningsansökan så att du kan driva ärendet vidare rättsligt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om avtalsbrott

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.