Vem är byggherre enligt bygglovsreglerna? –> Vem är byggherre enligt bygglov reglerna?

I byggprojekt spelar byggherren en central roll. Det är den person eller organisation som beställer ett byggprojekt, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller rivning.

Byggherren kan vara en privatperson, ett företag, en bostadsrättsförening eller till och med kommunen. Det är byggherren som ansöker om bygglov och ser till att projektet följer Plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR).

Byggherrens uppgifter sträcker sig från projektering till att säkra att allt går rätt till på byggarbetsplatsen. De måste anlita behöriga byggentreprenörer och se till att rätt byggmaterial och byggteknik används.

De har också ansvaret för att arbetsmiljön är säker för alla som arbetar med byggprojektet. Om det uppstår frågor eller problem är det byggherrens roll att ha koll och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.

Definition av byggherre enligt lagstiftningen

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) definieras byggherren som den som är ansvarig för att uppfylla tekniska egenskapskrav och verifiera att byggnaden uppfyller kraven.

Byggherren har även ansvar för byggarbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Plan- och bygglagen, PBL

Plan- och bygglagen, PBL, är grundstenen för alla aktiviteter som rör byggande i Sverige. Denna lag definierar vem som kan vara byggherre – personen eller organisationen som beställer byggnadsarbeten.

Lagen omfattar såväl nybyggnationer som ändringar av befintliga konstruktioner och rivningsarbete. Den ställer också krav på markarbeten och säkerställer att alla byggprojekt följer nationella riktlinjer för planering och byggande.

Byggherren har det yttersta ansvaret för att projektet följer PBL samt andra relevanta föreskrifter som Boverkets byggregler, BBR. Detta ansvar inkluderar allt från att lämna in ansökan om bygglov till att se till att den färdiga byggnaden uppfyller alla tekniska krav.

Nästa avsnitt kommer att beskriva mer detaljerat om de olika ansvar och uppgifter som en byggherre måste hantera.

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler, BBR, fastställer tekniska krav för byggnadsverk. Kraven gäller för bland annat konstruktion, brandskydd, och tillgänglighet. BBR är uppdelad i olika delar och kapitel som behandlar olika områden inom byggande.

Dessa regler syftar till att säkerställa att byggnader uppfyller de grundläggande kraven för säkerhet, hälsa, och funktion. Byggherren har ansvaret att följa dessa regler vid planering och uppförande av ett byggnadsverk för att säkerställa att det uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt BBR.

Byggherren bör vara väl insatt i Boverkets byggregler, BBR, för att säkerställa att den planerade byggnaden uppfyller de tekniska kraven. Detta innebär att byggherren måste vara medveten om kraven för konstruktion, brandskydd och tillgänglighet enligt BBR.

Arbetsmiljöverkets regler

Efter att bygglovsfrågor har reglerats enligt Boverkets byggregler, BBR, är det viktigt att beakta Arbetsmiljöverkets regler för att säkerställa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler har byggherren ansvaret för att säkerställa att arbetet bedrivs under säkra förhållanden och att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Dessa regler omfattar krav på riskbedömningar, förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder för att säkerställa en sund arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Det är byggherrens ansvar att aktivt samarbeta med entreprenörer och andra aktörer på arbetsplatsen för att säkerställa efterlevnad av Arbetsmiljöverkets regler och därigenom främja en säker byggmiljö för alla inblandade parter.

Ansvar och uppgifter för byggherre

Byggherren har ansvar för att uppfylla tekniska egenskapskrav, verifiera att byggnaden uppfyller kraven och ansvara för byggarbetsmiljön enligt lagstiftningen.

Uppfylla tekniska egenskapskrav

Byggherren ansvarar för att säkerställa att den nya byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt gällande lagar och regler. Det innefattar bland annat:

 1. Kontrollera att material och konstruktioner används i enlighet med byggreglerna.
 2. Säkerställa att byggnaden är energieffektiv och uppfyller kraven för isolering och ventilation.
 3. Verifiera att brandskyddet är korrekt implementerat enligt Boverkets föreskrifter.
 4. Se till att vatten – och avloppssystemet är korrekt installerat och dimensionerat utifrån kraven i BBR.
 5. Ansvara för att den tekniska dokumentationen för byggprojektet upprätthålls i enlighet med bestämmelserna från Boverket och PBL.

Verifiera att byggnad uppfyller krav

För att säkerställa att byggnaden uppfyller alla krav, måste byggherren ansvara för att genomföra en noggrann verifiering av följande:

 1. Kontrollera att byggmaterialen och konstruktionen uppfyller de tekniska specifikationerna enligt gällande regelverk.
 2. Säkerställa att den slutliga konstruktionen och byggnadsarbetet överensstämmer med godkända ritningar och planer.
 3. Utföra nödvändiga kontroller och inspektioner under hela byggprocessen för att garantera efterlevnad av lagar och regler.
 4. Se till att eventuella ändringar eller tillägg under konstruktionsfasen följer bestämmelserna fullt ut.
 5. Ansvara för dokumentation som styrker att byggnaden är i överensstämmelse med alla relevanta bestämmelser.

Ansvar för byggarbetsmiljön

För att säkerställa säkerheten på byggplatsen har byggherren ett tydligt ansvar för att skapa en trygg miljö för arbetstagarna. Det innebär att byggherren måste se till att det finns tydliga regler och rutiner för att förebygga olyckor och ohälsa, samt att arbetstagarna har rätt utrustning och kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Det är också viktigt att byggherren ser till att arbetsmiljöplanen följs och att eventuella risker identifieras och åtgärdas.

Genom att aktivt arbeta med att skapa en säker arbetsmiljö på byggplatsen kan byggherren bidra till att minimera risken för olyckor och skador, vilket i sin tur leder till en mer effektiv och hållbar byggprocess.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder byggherre enligt plan och bygglagen?

Byggherre är den som beställer ett byggprojekt och har det övergripande ansvaret enligt plan och bygglagen.

2. Vilka uppgifter har byggherren i en totalentreprenad?

I en totalentreprenad är byggherren ansvarig för anmälan till berörda myndigheter och ser till att byggnadsreglerna följs under hela byggprocessen.

3. Vad behöver en byggherre göra innan byggstart?

En byggherre måste anmäla sitt byggprojekt och säkerställa att alla planer är i linje med gällande byggnadsregler och byggnadsteknik.

4. Behöver byggherren anlita ett byggföretag?

Ja, som regel anlitar en byggherre ett byggföretag för utförandet av själva Byggnadskonstruktionen, oavsett om det är totalentreprenad eller inte.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vem är byggherre enligt bygglovsreglerna? –> vem är byggherre enligt bygglov reglerna?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.