Rättsskydd – Detta täcks av din företagsförsäkring

Som företagare har du tusen sakar att tänka på varav alla saker är lika viktiga. Dessa saker inkluderar marknadsföring, inköp, försäljning, val av leverantör, anställda, löner och mycket mer, oavsett om du äger ett bolag helt själv eller ett större företag med hundratals anställda.

Utöver allt detta arbete kommer försäkringen. Att köpa en försäkring är i många fall en mardröm både vad gäller kostnaden men även att ens bilda sig en uppfattning om vad försäkringen gäller. Företagsförsäkringens rättsskydd är inget undantag. Till skillnad från rättsskydd som följer av hemförsäkringen kan en företagsförsäkring skilja sig som natt och dag beroende på försäkringsbolag. Företagsförsäkringarna kan dessutom skilja sig mellan försäkringarna inom just ditt försäkringsbolag. Det är således extremt viktigt att du är införstådd med de villkor som gäller för just ditt bolag, men även med hur villkoren brukar se ut.

I följande text kommer vi ge lite exempel och tips för hur du håller koll på din försäkring.

Rättshjälp – Detta täcks av din företagsförsäkringRättsskyddet

Oavsett vilken typ av företagsförsäkring du väljer ingår ofta rättsskydd, om det inte gör det så bör du välja till det. Rättsskyddet för företagsförsäkringar påminner mycket om de rättsskyddsförsäkringar som följer med hemförsäkringen (se vår artikel ”Rättshjälp – detta täcks av din hemförsäkring”). När du väljer försäkringsbolag kan det således vara bra att även kolla vilka villkor som gäller för just ditt rättsskydd. Om du bedömer att du kan behöva använda försäkringen mer än en gång kan det vara värt en något högre premie för att få bättre självrisk. Hur mycket som är värt att lägga ned på försäkringen är dock alltid du bäst lämpad att avgöra.

Vilka kostnader täcks av din försäkring?

De kostnader som ersätts av ditt rättsskydd varierar något mellan försäkringsbolagen i vilket det alltid är viktigt att läsa informationen i försäkringen. Rent allmänt brukar de flesta försäkringsbolagen använda sig av formuleringen ”nödvändiga och skäliga kostnader”. Av detta följer att kostnader, för att vara ersättningsgill först måste vara nödvändig. Vad som anses vara en nödvändig kostnad brukar som huvudregel vara ombudets arvode, bevisning och utredningskostnader om ombudet beställt denna. Beroende på ärende kan dock fler kostnader anses vara nödvändiga. Att kostnaden ska vara nödvändig innebär även att man dessutom måste haft ett faktiskt behov av det som kostnaden givit. Att anlita en sakkunnig för att konstatera att en källa är fylld med vatten (5 decimeter djupt) för en kostnad om 15 000 kr borde inte ses som en nödvändig kostnad.

Vad som avses med en skälig kostnad är också starkt beroende från fall till fall. I bedömningen om vad som är skäligt prövar försäkringsbolagen hur mycket av de kostnader som lagt ner som varit rimliga. Som exempel skulle försäkringsbolaget troligen inte finna att det är skäligt att fakturera tre timmars arvode för att posta ett brev eller att ett besiktningsutlåtande av en fastighet kostar 100 000 kr. Vart den exakta gränsen går varierar dock som sagt från fall till fall.

Avseende de kostnader som anses vara nödvändiga och skäliga kommer försäkringstagaren betala dels en fast självrisk och dels en rörlig självrisk.

Den fasta självrisken är som namnet antyder ett bestämt belopp som ska erläggas oavsett den totala kostnaden. Hur mycket den fasta självrisken är varierar från försäkring till försäkring och kan vara allt från 9 000 – 15 000 kr.

Även den rörliga självrisken varierar från försäkring till försäkring. Normalt sett ligger självrisken på 20–30% men undantag förekommer. En billigare rättsskyddsförsäkring kan t.ex. föranleda en högre rörlig självrisk. Till skillnad från rättsskydd som gäller privatpersoner saknar många företagsförsäkringar en rättsskyddstaxa. Detta innebär att den rörliga självrisken i många fall innefattar hela det debiterade arvodet oavsett belopp (om det inte är oskäligt högt).

Utöver detta har varje rättsskyddsförsäkring ett maximibelopp. Alltså ett tak för hur mycket som försäkringen täcker. Denna, liksom de andra delarna, varierar beroende på försäkring. Vilket maximibelopp som är ”normalt” är svårt att säga då den beror direkt på försäkringsbolaget och de olika alternativ som de erbjuder.

Den enda kostnaden, som inte riktigt är en ”kostnad, som klienten ofta bär momsen. Detta brukar dock inte gälla för de fall klienten inte är en mervärdesskattepliktig person. Detta kan dock variera.

Vad täcks av din försäkring?

Den första förutsättning för att rättsskyddet ska kunna göras gällande är att det föreligger en tvist. En tvist anses föreligga när ena parten ställt ett krav som motparten har bestridit (se vår artikel ”Rättshjälp – detta täcker din hemförsäkring”. Många rättsskyddsförsäkringar för företag brukar ha ett minimibelopp som tvister måste komma upp till för att man ska kunna göra försäkringen gällande. Detta belopp varierar beroende på typ av ärende. I många fall måste det omtvistade beloppet komma upp till ett halvt eller ett helt prisbasbelopp.

Gällande omfattning av rättsskyddsförsäkringen sträcker sig denna som huvudregel en bit längre än det rättsskydd som följer av hemförsäkringen.

För det första täcker rättsskyddet normalt sett alla former av civilrättsliga tvister som följer av näringsverksamheten. Detta innebär att alla tvister som uppkommer genom kunders återkrav, leverantörer, immaterialrättsliga intrång, fordringar etc. faller under försäkringen. Även försäkringsärenden brukar omfattas av rättsskyddet. Det är dock viktigt att vara noggrann gällande de tvister som undantas. Det kan t.ex. hända att just ditt rättsskydd inte täcker en tvist som en annan försäkring täcker.

För det andra även brukar skatteärenden omfattas av rättsskyddet vilket är en stor skillnad gentemot det rättsskydd som följer av hemförsäkringen. Skatteärenden förs inte i allmän domstol utan förs i förvaltningsrätten, kammarrätten eller högsta förvaltningsdomstolen. För det tredje är det inte ovanligt att försäkringen täcker både miljöärenden och arbetsmiljöärenden.

Sammanfattat kan ett rättsskydd för företag sägas vara något mer givmild mot försäkringstagaren än rättsskyddet från hemförsäkringen, gällande vilka kostnader och hur mycket som ersätts i ärendet. Rättsskyddet för företag omfattar även typiskt sett fler typer av mål än den som följer av hemförsäkringen. Dock är båda försäkringstyperna anpassade efter försäkringstagaren. Rättsskyddet för företag täcker mer kostnader och omfattar ärenden som företag typiskt hamnar i, men är ofta dyrare. Rättsskyddet som följer av hemförsäkringen täcker färre kostnader och omfattar som huvudregel bara civilrättsliga mål, den är dock mycket billigare.

När du tecknar din företagsförsäkring är det bra om du tar bara några minuter att läsa igenom rättsskyddet. Den kostnadstäckning och omfattningen av försäkringen är baserad på ett snitt av många försäkringar. Just din försäkring kan komma att innehålla skillnader vilket är extremt viktigt att du är medveten om.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om rättsskydd – detta täcks av din företagsförsäkring

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.