Preskriptionstid ej bygglov: Vad du behöver veta om preskriptionstiden för olovligt byggande

Att bygga utan tillstånd kan verka smidigt, men det innebär risker. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år enligt svensk lag. I den här artikeln får du veta hur preskriptionstiden fungerar och hur den kan påverka din situation.

Läs vidare för klarhet i ämnet!

Preskriptionstid för olovligt byggande

Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år, vilket innebär att kommunen har en tidsperiod på 10 år där de kan ingripa mot olovliga byggåtgärder. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan preskription och tredskodom när det gäller olovligt byggande.

Tidsperioden då kommunen kan ingripa mot olovliga byggåtgärder

Kommunen har en begränsad tidsram för att ingripa mot byggnader som uppförts utan nödvändigt bygglov. Denna period, känd som preskriptionstiden, sträcker sig i Sverige upp till 10 år från det att byggnaden stod klar.

Under dessa år har kommunens byggnadsnämnd rätt att utfärda rättelseförelägganden och vidta åtgärder mot svartbyggen.

Efter att en byggnad har passerat denna 10-årsgräns, kan inte längre juridisk action vidtas för att tvinga fram rivning eller ändringar på grund av det ursprungliga brottet mot plan- och bygglagen.

Det är dock viktigt att veta att andra regelverk, såsom strandskydd och byggföreskrifter, kan ha egna bestämmelser och tidsgränser som fortfarande måste följas. Ägaren av fastigheten är även fortsatt ansvarig för att säkerställa att den uppförda byggnaden uppfyller alla gällande säkerhetskrav och standarder.

Preskriptionstiden är 10 år

Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år enligt plan- och bygglagen. Efter denna tidsperiod kan kommunen inte längre ingripa mot olovliga byggåtgärder. Byggnaden kan då bli laglig och få en fastställd rättslig status.

Det är viktigt att notera att det finns olika krav på anmälan och bygglov beroende på vilken typ av boende det rör sig om, vilket kan påverka konsekvenserna av olovligt byggande efter preskriptionstiden.

Preskriptionstiden för olovligt byggande enligt plan- och bygglagen är 10 år. Efter denna tidsperiod kan kommunen inte längre ingripa mot olovliga byggåtgärder. Byggnaden kan då bli laglig och få en fastställd rättslig status.

Skillnaden mellan preskription och tredskodom

Efter preskriptionstiden på 10 år kan kommunen inte längre ingripa mot olovligt byggande. Skillnaden mellan preskription och tredskodom ligger i den rättsliga innebörden – preskription avser den tid inom vilken åtgärder kan vidtas för ett brott medan tredskodom handlar om domstolens beslut när en part inte aktivt deltar i rättsprocessen.

Konsekvenser av olovligt byggande efter preskriptionstiden

Efter preskriptionstiden på 10 år kan olovligt byggande bli lagligt och det är viktigt att känna till konsekvenserna av detta. Det finns olika krav på anmälan och bygglov för olika typer av boenden, så det är viktigt att vara medveten om dessa regler.

Byggnaden kan bli laglig efter 10 år

Efter preskriptionstiden på 10 år kan den olovligt uppförda byggnaden i vissa fall bli laglig. Detta kan ske om byggnaden har varit i användning utan att det har gjorts några invändningar från kommunen under denna tid.

Det är dock viktigt att notera att detta inte gäller för alla typer av byggnader och att olika regler kan vara tillämpliga beroende på boendets karaktär.

Genom att förstå de olika konsekvenserna av olovligt byggande efter preskriptionstiden, kan fastighetsägare och blivande fastighetsägare navigera genom de komplexa lagarna som styr byggandet.

Det är också viktigt att känna till de specifika kraven för anmälan och bygglov för olika typer av boenden, vilket kan variera beroende på fastighetens placering och användning.

Viktiga aspekter att tänka på

 • Byggnaden kan bli laglig efter 10 år, vilket innebär att det är viktigt att vara medveten om de följande aspekterna:
 1. Det är avgörande att ha korrekt dokumentation som styrker tidpunkten då byggnaden uppfördes.
 2. Utföra regelbundna kontroller av fastigheten för att undvika överträdelser och eventuella tvister.
 3. Förstå processen för bygganmälan och säkerställa att alla tillämpliga tillstånd erhålls i enlighet med Plan- och bygglagen.
 4. Ha kännedom om eventuella krav på anmälan och bygglov för olika typer av boenden för att undvika olovliga åtgärder.
 5. Var medveten om Boverkets riktlinjer och rekommendationer gällande olovligt byggande för att undvika potentiella juridiska konsekvenser.
 6. Utarbeta en handlingsplan vid upptäckt av olovligt byggande för att hantera situationen på ett effektivt sätt, inklusive kontakt med relevant myndigheter.

Krav på anmälan och bygglov för olika typer av boenden

För olika typer av boenden krävs olika typer av anmälan och bygglov. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

 1. En- och tvåbostadshus: För att utföra byggnadsåtgärder krävs normalt sett bygglov för en- och tvåbostadshus, såsom tillbyggnader, fasadändringar eller ändring av användning.
 2. Flerbostadshus: För flerbostadshus (tre eller fler lägenheter) krävs alltid bygglov för nybyggnation, tillbyggnader och väsentliga ändringar.
 3. Attefallshus: För mindre komplementbyggnader som garage, friggebodar och attefallshus krävs en anmälan istället för bygglov, men vissa villkor måste uppfyllas.
 4. Tillfälliga byggåtgärder: För tillfälliga åtgärder, såsom tält, temporär scen eller liknande kan tillfälligt undantag från bygglovsplikt ansökas om.
 5. Om- och tillbyggnader: Vid om- och tillbyggnader kan det vara nödvändigt med både anmälan och bygglov beroende på omfattningen av åtgärderna och planförutsättningarna.
 6. Ändrad användning: Om en befintlig fastighet ska användas till andra ändamål än tidigare kan nyttjanderättsansökan behövas utöver eventuellt erforderligt bygglov.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär preskriptionstid när det gäller olovligt byggande?

Preskriptionstid för olovligt byggande är den tid inom vilken byggnadsnämnden måste agera mot en uppförd byggnad som saknar bygglov.

2. Hur lång är preskriptionstiden för en byggnad som uppförts utan tillstånd?

Enligt plan- och bygglagen är preskriptionstiden i normala fall 10 år, vilket betyder att ingripanden inte får göras efter denna tid på en olovligt uppförd byggnad.

3. Kan byggnadsnämnden alltid ingripa mot olovliga byggnader inom preskriptionstiden?

Byggnadsnämnden har rätt att ingripa mot olovliga åtgärder inom preskriptionstiden, men det finns vissa undantag beroende på juridik och fastighetsrätt.

4. Vad händer om det uppstår en bygglovstvist?

Om det blir en tvist om bygglovet, ska juridiska processer klarlägga situationen. Tvisten kan röra sig om tolkningar av plan- och bygglagen eller om konsekvenserna av en olovlig åverkan.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om preskriptionstid ej bygglov: vad du behöver veta om preskriptionstiden för olovligt byggande

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.