Muntligt avtal vad gäller enligt avtalslagen?

Att ingå ett muntligt avtal kan kännas enkelt och okomplicerat, men vad händer när det är dags att bevisa vad som faktiskt sagts? I Sverige regleras avtal av avtalslagen, som intressant nog inte kräver att avtal ska vara skriftliga för att vara giltiga.

I den här bloggposten guidar vi dig genom reglerna kring muntliga avtal och ger dig konkreta tips för att undvika missförstånd. Läs vidare för att bli säker i din avtalshantering!

Vad är ett avtal och vad säger avtalslagen?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två parter som regleras av avtalslagen. Enligt avtalslagen behöver avtal inte vara skriftliga för att vara bindande, men det finns vissa krav på bevisbörda vid muntliga avtal.

Inget krav på skriftlighet

Avtalslagen ställer inte alltid krav på att avtal ska vara skriftliga för att de ska vara giltiga. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal och kan användas för alla typer av rättshandlingar.

Det betyder att två parter kan komma överens om ett anställningsavtal eller ett köp muntligt, och dessa överenskommelser är juridiskt bindande.

Dock kan det uppstå problem med bevisbördan om muntliga avtal ifrågasätts eller bryts. Den som påstår att ett avtal existerar måste kunna bevisa detta om det skulle gå till en tvist.

Ibland kan vittnen eller andra indirekta bevis användas för att styrka att ett muntligt avtal faktiskt har slutits mellan parterna.

Bevisbörda vid muntliga avtal

Bevisbördan vid muntliga avtal ligger hos den som hävdar att avtalet finns. Det innebär att personen måste kunna bevisa att det faktiskt har ingåtts ett avtal genom muntlig överenskommelse.

Om det uppstår en tvist är det den personen som hävdar att avtalet finns som måste kunna visa detta. Bevisningen kan komma i form av vittnesmål eller andra typer av bevis för att styrka att avtalet verkligen ingicks.

Det är därför viktigt att vara noggrann och tydlig vid muntliga avtal för att kunna styrka deras existens om tvister skulle uppstå.

Viktigt att notera, är att bevisbördan vid muntliga avtal kan vara komplicerad och kräva noggrann dokumentation för att kunna styrkas i domstol. Det är därför alltid rekommenderat att skriftliga avtal upprättas för att undvika tvister kring muntliga avtal.

Viktiga saker att komma ihåg vid muntliga avtal

– Bevisbördan ligger hos den som påstår att avtalet uppkommit och det kan vara svårt att bevisa vad som egentligen avtalats vid muntliga avtal.

– Vissa avtal kräver skriftlighet enligt avtalslagen, till exempel fastighetsköp och hyresavtal för bostad. Det är viktigt att vara medveten om detta vid avtalsslutande.

Bevisbörda hos den som påstår att avtalet uppkommit

Den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts har bevisbördan enligt avtalslagen. Bevisbördan innebär att personen måste kunna påvisa att alla parter var överens om avtalets innehåll och villkor.

Om det inte finns tillräckliga bevis kan avtalet ogiltigförklaras. Det är därför viktigt att vara tydlig och noggrann vid muntliga avtal för att undvika tvister i framtiden.

Vissa avtal kräver skriftlighet

När det gäller vissa specifika avtal kräver avtalslagen skriftlighet för att vara giltiga. Detta innebär att det finns vissa typer av avtal som endast kan vara bindande om de dokumenteras i skriftlig form.

Detta kan vara fallet för komplexa eller stora affärsavtal, fastighetsöverlåtelser och andra specifika typer av överenskommelser som kräver noggrannhet och formalitet.

För att säkerställa att avtal är juridiskt bindande och uppfyller lagens krav på skriftlighet, är det viktigt att förstå vilka typer av avtal som omfattas av denna regel. Det kan vara klokt att rådgöra med en juridisk expert för att avgöra om ett visst avtal kräver skriftlighet för att vara giltigt enligt avtalslagen.

Fördelar och nackdelar med muntliga avtal

Fördelar och nackdelar med muntliga avtal enligt avtalslagen kan vara avgörande vid olika situationer. En del fördelar inkluderar snabbhet, flexibilitet och mindre byråkrati, medan vissa nackdelar kan innefatta svårigheten att bevisa avtalet och risken för missförstånd.

 1. Muntliga avtal kan vara mer flexibla och anpassningsbara till specifika behov och omständigheter.
 2. De möjliggör snabba överenskommelser utan att behöva vänta på skriftliga formaliteter.
 3. Det är enklare att göra mindre justeringar eller ändringar i avtalet utan krav på formell dokumentation.
 4. Emellertid kan det vara svårt att bevisa exakt vad som har kommit överens muntligen om det uppstår tvist.
 5. Missförstånd och tolkningsproblem kan uppstå när det inte finns ett skriftligt avtal som specificerar villkoren tydligt.
 6. I vissa fall kräver lagen skriftliga avtal för att vara juridiskt bindande vilket innebär att ett muntligt avtal inte håller i rättslig mening.

Sammanfattning och konsekvenser av muntliga avtal

Muntliga avtal kan vara bindande enligt avtalslagen och det är viktigt att vara tydlig och noggrann vid sådana avtal för att undvika tvister. Användning av skriftliga avtal rekommenderas för att undvika missförstånd och osäkerheter.

Muntliga avtal kan vara bindande

Muntliga avtal kan bli bindande enligt avtalslagen. Bevisbördan ligger hos den som hävdar att avtalet existerar, men det behöver inte vara skriftligt för att vara bindande. Det är viktigt att vara tydlig och noggrann vid muntliga avtal för att undvika eventuella tvister.

Det är också möjligt att upprätta skriftliga avtal för att undvika missförstånd.

Genom att upprätta skriftliga avtal kan man undvika tvivel kring vad som faktiskt har kommit överens. Det kan också underlätta bevisningen om det skulle uppstå en tvist i framtiden.

Vikten av tydlighet och noggrannhet vid muntliga avtal

Vid muntliga avtal är det viktigt att vara tydlig och noggrann för att undvika missförstånd och tvister i framtiden. Alla parter bör vara överens om villkoren och förstå konsekvenserna av avtalet.

Det är avgörande att vara noggrann med ordalydelsen och vara tydlig med vad som förväntas av varje part. Genom att vara precisa och tydliga när man ingår muntliga avtal kan man undvika eventuella tolkningsproblem eller missförstånd i framtiden.

Nästa del av artikeln kommer att belysa fördelar och nackdelar med muntliga avtal och hur man kan undvika potentiella tvister genom användning av skriftliga avtal.

Användning av skriftliga avtal för att undvika tvister

För att undvika tvister, är det viktigt att överväga användningen av skriftliga avtal. Genom att upprätta skriftliga avtal kan parterna tydligt fastställa villkoren och förväntningarna som gäller.

Skriftliga avtal ger en fast grund för att definiera rättigheter och skyldigheter, vilket i sin tur kan minimera risken för oklarheter och missförstånd. Genom att använda skriftliga avtal kan parterna också bevisa vad som har avtalats, vilket kan vara avgörande om tvisten måste lösas genom domstol eller annan tvistlösningsmekanism.

Genom att upprätta skriftliga avtal, kan parterna säkerställa att deras överenskommelse är juridiskt bindande. Det ger en konkret referenspunkt som kan användas för att lösa eventuella tvister som uppstår vid senare tidpunkt.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett muntligt avtal enligt avtalslagen?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse där parterna verbalt accepterar anbud och avtalsvillkor, vilket oftast är bindande enligt avtalsrätten.

2. När är ett muntligt avtal bindande?

Ett muntligt avtal är bindande när det finns ett accepterat anbud och en tydlig överenskommelse om avtalets innehåll, även om det inte upprättats skriftligen.

3. Kan man bevisa ett muntligt avtal?

Ja, man kan bevisa ett muntligt avtal genom vittnesmål, muntlig bekräftelse eller annan bevisning som visar att avtalet blivit accepterat och aftonmål gäller.

4. Gäller muntliga avtal vid anställning och hyreskontrakt?

Muntliga avtal kan gälla för anställning och hyreskontrakt, men det är alltid säkrare att upprätta skriftliga kontrakt för att undvika missförstånd och problem med avtalsbrott.

5. Vad händer om ett muntligt avtal bryts?

Om ett muntligt avtal bryts kan det leda till juridiska konsekvenser och den part som drabbas kan behöva söka rättelse i enlighet med kontraktsrätt och lagligt bindande avtalsregler.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om muntligt avtal vad gäller enligt avtalslagen?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.