Muntligt avtal regler: Vad säger svensk lag om muntliga avtal?

Har du någonsin funderat över om det där muntliga löftet du fick faktiskt är giltigt? I svensk rätt är muntliga avtal lika bindande som skriftliga. Den här artikeln kommer att förklara viktiga aspekter av muntliga avtal och ge dig insikten du behöver för att skydda dina intressen.

Läs vidare för att förstå hur du navigerar i världen av muntliga överenskommelser!

Vad säger svensk lag om muntliga avtal?

Muntliga avtal är bindande och regleras i avtalslagen (1 kap.) i svensk lag. För att ett muntligt avtal ska anses gälla, måste det bevisas av den som hävdar att det uppkommit.

Muntliga avtal är bindande

I enlighet med svensk avtalsrätt gäller muntliga avtal precis som skriftliga. Det innebär att de parter som kommer överens om något genom ord, anses ha ett bindande avtal. Denna princip är fastslagen i avtalslagen och gäller oavsett om avtalet gäller köp, försäljning eller andra överenskommelser.

För att ett muntligt avtal ska hålla i rätten krävs det dock att den som påstår att ett avtal finns kan bevisa detta. Bevisningen kan vara vittnesmål, inspelningar eller annan dokumentation som stödjer påståendet.

Utan konkreta bevis kan det bli svårt att hävda sin rätt baserad på ett muntligt avtal.

Regleras i avtalslagen (1 kap.)

Avtalslagen (1 kap.) reglerar muntliga avtal i Sverige. Enligt denna lag är muntliga avtal bindande om de uppfyller de rättsliga kraven. Det är viktigt att komma ihåg att den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts också måste kunna bevisa det.

Muntliga avtal kan därför vara giltiga och gälla enligt lag, men det är avgörande att parterna kan styrka dess existens om tvist uppstår.

Inom avtalslagen (1 kap.) fastställs även kraven och bestämmelserna för muntliga avtal. Dessa regler klargör när ett muntligt avtal kan anses vara bindande och vilka bevis som krävs för att verifiera dess existens.

Måste bevisas av den som hävdar att det uppkommit

Den som påstår att ett muntligt avtal har ingåtts måste kunna bevisa det. Bevisbördan ligger alltså på den personen, vilket innebär att det är deras ansvar att visa att avtalet faktiskt har uppstått.

Detta kräver vanligtvis tydliga och tillförlitliga bevis, såsom vittnesmål eller inspelningar av den muntliga överenskommelsen.

När gäller muntliga avtal?

– Om det finns en inspelning av avtalet kan ett muntligt avtal vara giltigt.

– Muntliga avtal måste accepteras omedelbart för att vara bindande och det finns specifika regler för avtal som sker via telefonförsäljning.

Finns inspelning av avtalet

Ins spelning av avtalet är ett effektivt sätt att bevisa ett muntligt avtal. En inspelning kan fungera som tydlig bevisning i händelse av tvist. Bevisbördan ligger dock fortfarande på den som hävdar att avtalet har ingåtts, och att inspelningen är korrekt.

Det är viktigt att alla parter är medvetna om att samtalet spelas in, och det är lagstadgade krav på samtycke för inspelningar.

Med inspelningar kan parterna undvika missförstånd och tvetydigheter vid tolkning av avtalet. Den rättsliga giltigheten och acceptansen av en inspelning kan bero på olika omständigheter, inklusive om det gäller ett privat eller affärsmässigt avtal samt vilka lagliga regler som är tillämpliga.

Måste omedelbart accepteras

När det kommer till muntliga avtal, måste de omedelbart accepteras för att vara bindande enligt svensk lag. Det innebär att om ett erbjudande görs muntligen och den andra parten omedelbart accepterar det, anses avtalet vara giltigt.

Det finns ingen möjlighet att överväga eller ångra beslutet efteråt. Detta gäller särskilt vid telefonförsäljning, där den omedelbara acceptansen är avgörande för avtalets giltighet.

En annan viktig faktor att beakta är innebörden av “omedelbart” i sammanhanget av muntliga avtal. Ett omedelbart svar kan antingen ske direkt vid tidpunkten för erbjudandet eller inom en rimlig tidsram beroende på kontexten.

Vad gäller vid telefonförsäljning?

Vid telefonförsäljning gäller samma regler för muntliga avtal som för andra typer av avtal. Säljaren måste tydligt informera om villkoren, och köparen måste omedelbart acceptera avtalet.

Det är viktigt att notera att säljaren måste kunna bevisa att avtalet har ingåtts, vilket kan vara utmanande vid telefonförsäljning. Därför är inspelningar av samtalet en viktig del av bevisningen vid tvistefall.

I fallet med telefonförsäljning är det även viktigt att vara medveten om ångerrätten. Enligt distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra ett köp som har gjorts via telefon inom 14 dagar.

Vanliga Frågor

1. Gäller muntliga avtal enligt svensk lag?

Ja, i Sverige kan ett muntligt avtal vara bindande precis som ett skriftligt avtal, men det kan vara svårare att bevisa innehållet om avtalet bryts.

2. Vad är en acceptfrist i samband med muntliga avtal?

En acceptfrist är den tid en person har på sig att acceptera ett anbud under, och detta gäller även för muntliga avtal, inklusive de som görs via telefonförsäljning.

3. Behöver jag skriftligt avtal när jag köper en fastighet eller börjar en anställning?

För köp av fastighet och vid anställningsförhållanden krävs oftast skriftliga avtal för att uppfylla lagstadgade avtalsregler i Sverige.

4. Kan jag göra ett muntligt avtal med arbetsgivaren eller vid försäljning mellan privatpersoner?

Det är möjligt att göra ett muntligt avtal med arbetsgivaren eller vid privat försäljning, men det är alltid säkrare med skriftliga avtal som tydligt visar avtalsvillkoren.

5. Vad ska jag göra om mitt muntliga avtal inte följs?

Om ditt muntliga avtal inte följs kan du genomföra avtalsförhandlingar för att lösa problemet, och om nödvändigt söka juridisk hjälp för att hantera ett eventuellt avtalsbrott.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om muntligt avtal regler: vad säger svensk lag om muntliga avtal?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.