Vad du behöver veta om muntliga avtal och dess giltighet – Hur muntligt avtal gäller det

Många tror att utan ett skriftligt kontrakt finns inget avtal, men det stämmer inte alltid. Ett muntligt avtal kan vara lika bindande som ett skrivet enligt svensk avtalslag. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på med muntliga avtal och hur du kan bevisa dem.

Fortsätt läsa för att lära dig om dina rättigheter och skyldigheter!

Vad är ett muntligt avtal?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse mellan parter som inte är nedtecknad på papper. Enligt avtalslagen är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt avtal, men bevisningskraven kan vara svårare att uppfylla.

Bindande enligt avtalslagen

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga enligt avtalslagen. För att ett avtal ska anses giltigt krävs det att ett anbud har presenterats och sedan accepterats. Detta betyder att båda parter måste komma överens om avtalets innehåll och vilja genomföra det som avtalats.

I praktiken innebär detta att när du lovar något verbalt, till exempel att köpa någons bil eller hyra en lägenhet, så har du ingått ett bindande avtal.

För att förstärka rättssäkerheten kan det vara klokt att begära bekräftelse i skriftlig form, särskilt vid större affärer som bostadsrätt eller anställningsavtal. En skriftlig bekräftelse kan underlätta vid eventuella tvister då bevisbördan ofta blir enklare att hantera.

Nästa steg i processen är att förstå och uppfylla de beviskrav som kan uppstå från ett muntligt avtal.

Bevisningskrav

När ett avtal ingås muntligen finns det en skyldighet att kunna bevisa att avtalet verkligen har ingåtts. Detta kallas bevisningskrav. Bevisningen kan vara vittnesmål eller andra dokument som styrker att parterna kommit överens om villkoren i avtalet.

Om det uppstår tvist är det avgörande att kunna presentera tillräcklig bevisning för att styrka att avtalet faktiskt ingåtts och vilka dess villkor är.

För att undvika onödiga tvister är det alltid rekommenderat att dokumentera avtal skriftligt, då detta kan fungera som en tydligare bevisning vid eventuella tvister. Det skriftliga avtalet kan vara ett starkt verktyg för att undvika osäkerhet kring villkoren i avtalet, särskilt när det gäller komplicerade eller stora affärstransaktioner.

Att begära ett skriftligt avtal

Efter att du har förstått bevisningskraven för muntliga avtal kan det vara klokt att begära ett skriftligt avtal. Genom att ha ett skriftligt avtal blir villkoren och detaljerna tydligare och mer överenskomna mellan parterna.

Ett skriftligt avtal ger också tydligare bevisning om vad som verkligen avtalats om det skulle finnas meningsskiljaktigheter i framtiden. Att begära ett skriftligt avtal kan därmed ge ökad trygghet och förebygga eventuella tvister eller missförstånd i framtiden.

Skillnader mellan muntliga och skriftliga avtal

Muntliga avtal har inga formkrav enligt avtalslagen, medan skriftliga avtal ger tydligare bevisning. Fördelarna med skriftliga avtal inkluderar tydligare överenskommelser och fastställda villkor.

Inga formkrav enligt avtalslagen

Avtalslagen har inga specifika formkrav för muntliga avtal. Det innebär att ett avtal kan vara giltigt även om det inte är skriftligt. Det viktiga är att parterna är överens om villkoren.

Fördelar med skriftliga avtal

Eftersom skriftliga avtal har tydliga fördelar jämfört med muntliga avtal enligt avtalslagen, är det viktigt att vara medveten om följande:

 1. Tydlighet: Ett skriftligt avtal ger tydligare och mer detaljerade villkor än ett muntligt avtal, vilket minskar risken för missförstånd.
 2. Bevisning: Skriftliga avtal fungerar som hållbara bevis i händelse av tvister eller ogiltighet, vilket skyddar parternas rättigheter och minskar risken för osäkerhet.
 3. Rättslig bindning: Genom att ha alla överenskommelser nedtecknade, blir det lättare att fastställa laglig bindning vid eventuella avtalsbrott eller tvistefrågor.
 4. Förebyggande åtgärder: Ett skriftligt avtal kan också inkludera specifika klausuler som reglerar potentiella framtida situationer, vilket hjälper till att förebygga konflikter och oenigheter.

Viktiga punkter att ha med i ett avtal

För att säkerställa ett effektivt avtal är det viktigt att inkludera följande punkter:

 1. Identifiera parterna och deras roller tydligt.
 2. Specificera avtalets ändamål och syfte noggrant.
 3. Definiera de åtaganden och skyldigheter som varje part förväntas uppfylla.
 4. Ange exakta villkor för betalning, leverans och eventuella tidsbegränsningar.
 5. Inkludera bestämmelser om hur tvistefrågor ska hanteras och löpas.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett muntligt avtal och när är det giltigt?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse mellan två parter som inte är nedskriven. Dess giltighet beror på lag om avtal och avtalsrätten, vilket oftast kräver att vissa kriterier ska uppfyllas för att avtalet ska vara bindande.

2. Kan man lita på ett muntligt hyreskontrakt?

Ja, ett muntligt hyresavtal kan vara giltigt, men det kan vara svårare att bevisa vad som avtalats om det skulle uppstå en tvist. I teorin bör avtalet dokumenteras skriftligt för större säkerhet.

3. Är alla muntliga avtal juridiskt bindande?

Inte alltid. Vissa typer av avtal, som fastighetsavtal och bostadsrättsavtal, måste i regel skrivas ner för att vara juridiskt giltiga. Det är därför viktigt att känna till vad lagen säger om olika former av avtal.

4. Vad händer om någon bryter mot ett muntligt avtal?

Om en part inte följer ett muntligt löneavtal eller annat avtal kan det bli en rättslig process där bevis och vittnesmål spelar stor roll för att avgöra avtalets giltighet och innehåll.

5. Hur kan jag försäkra mig om att mitt muntliga avtal håller i en juridisk situation?

För att säkra ditt muntliga avtal bör du se till att det finns vittnen när avtalet ingås och helst skriftlig bekräftelse mellan parterna som stödjer de muntliga överenskommelserna, detta kan ge en starkare grund vid eventuella tvister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad du behöver veta om muntliga avtal och dess giltighet – hur muntligt avtal gäller det

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.