Vad gäller vid ett muntligt avtal arrende?

Att ingå ett avtal om arrende kan vara en komplicerad process. Ett muntligt avtal kan ibland förekomma, men det finns viktiga aspekter att känna till. I denna artikel går vi igenom vad som gäller för muntliga arrendeavtal och hur du kan säkra dina rättigheter.

Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är ett muntligt arrendeavtal?

Ett muntligt arrendeavtal är en överenskommelse om nyttjande av mark eller fastighet som ingås genom muntlig kommunikation istället för skriftligt kontrakt. Det finns undantag för lägenhetsarrende och det är viktigt att ha ett skriftligt avtal för att tydligt reglera förhållandena mellan arrendator och jordägare.

Undantag för lägenhetsarrende

Normalt sett behöver alla arrendeformer vara skriftliga för att säkerställa avtalets villkor och förhindra tvister. Lägenhetsarrende utgör dock ett undantag från denna regel.

I detta fall kan ett muntligt avtal faktiskt vara tillräckligt och fortfarande betraktas som bindande. Detta beror på att lägenhetsarrende ofta innefattar kortare avtalstider och mindre formella arrangemang.

Det är viktigt att förstå att även om muntlig överenskommelse tillåts för lägenhetsarrenden, kan det fortfarande uppstå oklarheter om avtalets innehåll utan skriftlig bekräftelse.

För den som innehar rättigheten till nyttjande av en lägenhet genom arrende är det ändå en fördel att ha dokumentation. Det underlättar vid eventuella framtida meningsskiljaktigheter kring exempelvis uppsägningstid eller arrendeavgift.

Det skapar också tydlighet för både arrendator och jordägare om rättigheter och skyldigheter under avtalstiden.

Vikten av att ha ett skriftligt avtal

Ett skriftligt avtal ger tydlighet och säkerhet för både arrendator och jordägare. Det dokumenterar överenskommelser kring arrendeavgift, nyttjanderätt och eventuella skyldigheter som betesvård eller markskötsel.

Genom att ha ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och tvister senare. Det ger även en tydlig ram för uppsägning och eventuella tvister om kontraktsbrott.

Ett skriftligt avtal skapar också trygghet för båda parter genom att definiera deras rättigheter och skyldigheter. Det ger en konkret grund för att lösa eventuella problem som kan uppstå under arrendeperioden.

Nödvändigheten av en arrendeavgift

Arrendeavgiften är av avgörande betydelse för att ett arrendeavtal ska vara giltigt och tydligt. Genom att fastställa en arrendeavgift skapar man en formell överenskommelse som skyddar både arrendatorn och jordägaren.

Genom att specificera en summa för arrendeavgiften i avtalet undviker man oklarheter och tvister kring ekonomiska förpliktelser. Det ger också en tydlig ram för hur arrendeavtalet ska fungera, vilket minskar risken för missförstånd eller konflikter mellan parterna.

En fastställd arrendeavgift ger också en trygghet för båda parterna och visar på seriösa avsikter i avtalsförhållandet.

Kan ett muntligt arrendeavtal vara giltigt?

Ett muntligt arrendeavtal kan vara giltigt i vissa fall, men det finns viktiga skillnader mellan lägenhetsarrende och jordbruksarrende. Det är viktigt att känna till konsekvenserna av ett muntligt avtal och hur man kan skydda sig som arrendator eller jordägare.

Skillnad mellan lägenhetsarrende och jordbruksarrende

Vid lägenhetsarrende gäller det att arrendeavtalet skriftligen fastställs, medan ett muntligt avtal kan vara giltigt för jordbruksarrende. Jordbruksarrende omfattas av andra regler och kräver inte nödvändigtvis ett skriftligt avtal för att vara bindande.

Det är viktigt att känna till denna skillnad för att undvika eventuella konsekvenser som kan uppstå vid bristande skriftlighet i avtalen.

För lägenhetsarrende krävs ett skriftligt kontrakt enligt lag, medan ett muntligt avtal kan räcka för jordbruksarrende. Denna distinktion är avgörande att ha i åtanke vid upprättandet av olika typer av arrendeavtal.

Konsekvenser av ett muntligt arrendeavtal

Ett muntligt arrendeavtal kan leda till tvister mellan parterna, särskilt om det uppstår oenighet kring avtalets villkor eller uppsägning. Arrendatorn kan hamna i en utsatt position utan tydliga skriftliga bevis på överenskommelsen, vilket kan påverka rättssäkerheten för båda parter.

Dessutom kan det vara svårt att bevisa eller klargöra exakt vad som har avtalats, vilket kan resultera i osäkerhet och förvirring.

När ett arrendeavtal endast är muntligt, saknas den tydliga dokumentation som ofta krävs för att lösa eventuella tvister. Detta kan leda till kostsamma och tidskrävande rättsliga processer för att fastställa avtalets giltighet och innehåll.

Hur man kan skydda sig som arrendator eller jordägare

Ett muntligt arrendeavtal kan vara problematiskt, men det finns sätt att skydda sig som arrendator eller jordägare:

 1. Söka juridisk rådgivning: Det är viktigt att konsultera en jurist för att få klarhet i avtalsrätten och fastighetsrätten, samt förstå konsekvenserna av ett muntligt arrendeavtal.
 2. Dokumentera all kommunikation: Att ha skriftliga bevis på överenskommelser och diskussioner kan vara till stor fördel om tvister skulle uppstå.
 3. Utforma ett skriftligt avtal: En välskriven kontrakt som klargör villkoren och bestämmelserna är oumbärligt för både arrendatorer och jordägare.
 4. Tydlig uppsägningstid: Ett skriftligt avtal bör innehålla tydliga regler för hur och när avtalet kan sägas upp.
 5. Granska noga innan undertecknande: Innan du undertecknar ett avtal, se till att du har fullständig förståelse för de olika delarna, inklusive hyresavgifter, ansvarsområden och eventuella begränsningar i användningen av marken.
 6. Sök efter modellavtal: Att använda sig av standardiserade modellavtal kan vara en bra utgångspunkt för att skydda både arrendatorer och jordägare från överraskningar eller otydligheter längre fram.

Vanliga Frågor

1. Kan lantbrukare göra ett muntligt betesavtal?

Ja, lantbrukare kan komma överens om ett muntligt betesavtal, men att ha det skriftligt i form av ett arrendekontrakt är att rekommendera för tydlighet och juridik.

2. Är ett muntligt lantbruksarrende lika giltigt som ett skriftligt?

I teorin är ett muntligt lantbruksarrende bindande, men det kan vara svårt att bevisa villkoren i domstol. Ett skriftligt kontrakt ger större säkerhet.

3. Vad händer om någon bryter mot ett muntligt markarrende?

Om någon bryter mot villkor i ett muntligt markarrende kan det leda till tvist. Juridiskt kan det bli komplicerat att hantera utan skriftlig bevisning.

4. Hur går uppsigelse av arrende till utan ett skriftligt avtal?

Uppsigelse av arrende utan ett skriftligt avtal bör kommuniceras tydligt mellan arrendehavare och markägare för att undvika missförstånd och avtalsbrott.

5. Behöver man följa hyresrättens regler vid muntliga avtal inom arrende?

Avtalsfrihet råder ofta inom arrende, men det är viktigt att känna till hyresrättsliga principer eftersom de kan tillämpas på muntliga avtal om ingen annan överenskommelse träffats.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad gäller vid ett muntligt avtal arrende?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.