Konflikt eller tvist med el-firman

Vasa Advokatbyrå har tidigare skrivit artiklar om ”Konflikt med VVS-firman” och ”Tvist vid slutbesiktning”. Mycket av den juridik som aktualiseras kan verka likartad med det är en stor skillnad i praktiken mellan ämnena. Här kommer vi gå igenom kortfattat om regelverket för elinstallationer och vad du kan göra om el-firman gjort fel.

Konflikt med el-firmanTjänsten

Gällande själva tjänsten regleras denna beroende på om köper tjänsten som konsument eller inte. Om du är konsument är du skyddad av konsumenttjänstlagen i vilket du har ett relativt extensivt skydd. Skyddets huvuddrag kan beskrivas som följande;

 1. Konsultation. Lagstiftaren är väl medveten att snittpersonen har väldigt begränsade kunskaper inom specialområden som t.ex. el. Näringsidkaren har således en skyldighet att rådgöra varje planerad åtgärd med dig som konsument. Denna rådgivning omfattar även en skyldighet att avråda dig från vissa åtgärder som näringsidkaren vet är onödiga redan vid planeringsstadiet. Det kan såklart hända att det senare visar sig att åtgärd var onödig vilket inte omfattas av näringsidkarens skyldighet att avråda dig. Näringsidkaren förväntas således inte ha en tidsmaskin.
 2. Fel i tjänst. Du som konsument kan göra gällande fel i tjänst. De fall där tjänsten ska anses som felaktig kan sammanfattas som (i) faktiskt fel (att tjänsten utförts bristfälligt), (ii) att tjänsten inte utförts i strid med avtalet eller (iii) att tjänsten är i strid med vad du som konsument kunnat förvänta dig. En tjänst kan även anses felaktig om du som konsument fått missvisande information i tidigare led eller av annan näringsidkare.
 3. Lång reklamation. Du som konsument har i varje fall minst två månader på dig att reklamera en tjänst och även en möjlighet till förlängd frist.
 4. Problem med utförandet? Det händer ibland att allt inte går som planerat. Det kan hända att näringsidkaren upptäcker att alla åtgärder inte kan utföras, att priset kommer bli högre eller t.o.m. att det uppkommer skador under utförandet. Enligt konsumenttjänstlagen gäller det pris som avtalats om. Har man endast fått en estimaten får differensen högst vara 15 procent.

Det finns däremot en rätt för näringsidkaren att fakturera för vissa tilläggsarbeten. Skulle en el-firma således upptäcka att ytterligare åtgärder skulle behöva vidtas utanför tjänsten har el-firman även rätt att fakturera för detta. Dock ska el-firman informera dig som konsument om tilläggsarbetet innan i vilket du har en möjlighet att tacka nej. Om det dock är akut och om näringsidkaren inte hinner kontakta dig innan skada uppkommer får näringsidkaren dock utföra arbetet och fakturera för detta ändå.

För det fall du inte är en konsument kommer mycket av relationen baseras på det avtal ni ingått. Det är därför viktigt att ni reglerar avtalets punkter så noggrant som möjligt. Några av de huvudpunkter ni bör reglera är (i) pris, (ii) tidsram, (iii) specificera tjänsten noggrant, (iv) tilläggsarbeten, (v) ansvarsfördelning och (vi) sanktioner. Självklart kan och bör avtalet även omfatta fler saker.

Du bör tänka på följande;

 1. Kort reklamationstid. I kontrast till konsumenttjänstlagen har man som näringsidkare normalt sett endast några dagar på sig att reklamera ett fel. Enda ursäkten att inte reklamera direkt är vid dolda fel som inte upptäckts än.
 2. Ingen måttstock. Man kan självklart störa sig på en tjänsts utförande. Det man dock måste tänka på är att endast konsumenttjänstlagen stadgar vissa saker som ska anses som fel. Om inte konsumenttjänstlagen kan tillämpas kan man fortfarande göra parallella tolkningar till köplagen och allmänna avtalsrättsliga principer. Det är dock mycket lättare om det finns ett avtal.
 3. Du ansvarar för dina underleverantörer. Som huvudregel ansvarar du för dina underleverantörers arbete för det fall du levererar en större tjänst, där elarbeten ingår, till en konsument. Det är således bra att reglera ansvarsfördelningen mellan dig som huvudtjänstleverantör och underleverantör. Du ansvarar dock inte för brister i enlighet med elsäkerhetslagen om du inte själv ingår i el-firman (se nedan).

Elsäkerhetslagen

Alla el-firmor/elinstallationsföretag som utför arbeten är skyldiga att uppfylla vissa krav. Detta inkluderar minst en person som är auktoriserad. Att vara en auktoriserad el-installatör innebär att man har särskild kompetens. Auktoriseringen innebär att personen i fråga har tillfredsställande utbildning, praktisk erfarenhet samt i övrigt lämpar sig för detta arbete. Personen i fråga har då ansökt och beviljats auktorisation från tillsynsmyndigheten vilket i detta fall är elsäkerhetsverket.

För att få utföra elinstallationsarbeten ska personen antingen vara en auktoriserad elinstallatör eller omfattas av ett elinstallationsföretags självkontrollprogram. Ett elinstallationsföretag föreligger om en auktoriserad elinstallatör arbetar där. Personen kan dock även anställa andra personer som då inte behöver vara auktoriserade. Det krävs dock att den elinstallationsföretaget har rutiner där den auktoriserade elinstallatören övervakar att allt arbete sker i enlighet med elsäkerhetslagen, s.k. självkontrollprogram. Det innebär att även om en person som inte är auktoriserad utför elarbeten så ska man kunna lita på att arbetet sker i enlighet med elsäkerhetslagen.

Gällande själva utförandet av tjänsten så ska alla elarbeten ske med beaktande av säkerheten för personskador och sakskador. Det innebär att alla de åtgärder som elinstallationsföretaget vidtar ska vara betryggande för både de själv och användaren. Du som konsument ska således vara säker. Vid elinstallationsarbeten är elinstallationsföretaget skyldiga att anmäla detta till elsäkerhetsverket. Arbetet får inte påbörjas innan anmälan godkänts.

Fel i tjänst?

Så vad kan du göra om du anser att tjänsten är felaktig? Som sagt varierar svaret beroende på om du är konsument eller inte. Vi kommer kort ge några tips till dig oavsett om du är konsument eller inte.

 • Förebyggande åtgärder. Den bästa förebyggande åtgärden är alltid att utforma ett noggrant avtal. Detta gäller oavsett om du är konsument och därmed skyddas av konsumenttjänstlagen eller om du är näringsidkare. Ett avtal är inte bara hjälpsamt vid en tvist utan även i förebyggande syfte så att båda parterna är medvetna om vad som gäller.
 • En noggrann slutbesiktning. Man bör alltid slutbesiktiga en köpt tjänst. Gällande slutbesiktningen av el är det ofta relativt enkelt att utföra en första okulär besiktning. Kolla helt enkelt om allt fungerar. Har elinstallatören installerat en maskin, dragit om elledningarna eller lagt helt nya kablar kan du testa att koppla in en lampa eller dylikt. Om du upptäcker felet bör detta reklameras snarast oavsett om du är konsument eller näringsidkare.
 • Dolda fel. Självklart kan det hända att man upptäcker ett fel först mycket senare. Skulle det hända att elledningarna bara ”lägger av” en tid efter att slutbesiktningen skett kan det röra sig om ett dolt fel. Ett dolt fel föreligger om felet inte gått att upptäcka även om man utfört en noggrann besiktning. Detta är ytterligare ett skäl att vara noggrann i slutbesiktningen. Felet kan i så fall reklameras även om det gått ett tag. Gör detta snarast.
 • FIXA INTE FELET SJÄLV. Det kan vara oerhört störande om elinstallatören gjort fel då lampan inte fungerar, maskinen inte fungerar eller att personen t.o.m. kopplat in fel maskin till fel knapp. Felet kan dessutom verka enkelt att åtgärda. Rör dock aldrig strömmen. Ett svenskt vägguttag ger cirka 240 volt och generar mellan 2,5 – 10 amper. Denna styrka är skadlig och i värsta fall dödlig.
  • Sak och/eller personskador. Skulle det uppkomma problem med elinstallationen i form av sakskador eller i värsta fall även personskador bör du göra följande. Börja med att ringa 112 om det är allvarligt och kontakta därefter elsäkerhetsverket och ev. försäkringsbolaget. Man vill självklart som köpare se till att säljarens hålls ansvarig för sina fel. Din hälsa går dock alltid först. Vi hjälper dig när det mest akuta är röjt ur vägen.

Varför Vasa?

En konflikt med el-firman kan således vara komplex, krånglig och tidskrävande. Därför bör du som inte är nöjd med den utförda tjänsten reklamera problemet snarast och sedan anlita den bästa hjälpen. På Vasa Advokatbyrå har vi en stark kompetens och erfarenhet av att tvista med el-firman. Vasa Advokatbyrå förstår de problem som snabbt uppkommer om en tjänst inte utförs korrekt och håller alltid ditt intresse i fokus när vi arbetar för att nå den bästa möjliga lösningen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om konflikt eller tvist med el-firman

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.