Juridiskt bindande fraktsedlar – transporträtten

Oavsett om ditt företag står inför en transport av gods som avsändare eller att du som hittat till denna artikel är ett transportföretag som ska frakta gods åt en avsändare är det viktigt att hålla koll på grundläggande information om fraktsedlar. I denna artikel kommer vi att förklara för just detta. Vi kommer att diskutera transporträtten lite mer generellt men också djupdyka i lagen om inrikes vägtransport och göra en genomgång av vad som krävs för att fraktsedeln ska anses juridiskt bindande.

Vad är en fraktsedel?

Innan vi kikar på vad som krävs för att en fraktsedel ska anses juridiskt bindande behöver vi självklart veta vad en fraktsedel de facto är. Fraktsedel är ett dokument som följer med en vara under varans transport och skall innehålla information om bland annat paketets vikt, längd och bredd samt både mottagarens och avsändarens adress. Normalt sett utfärdas fraktsedeln av den person eller företag som skickar varan och fraktsedeln fungerar då också som ett bevis på hur själva fraktavtalet mellan sändare och mottagare är utformat. Fraktsedeln kan även användas som ett mottagningsbevis av mottagaren. I lagen om inrikes vägtransport hittar vi de regler som gäller för just fraktsedlar inom transporträtten. Med transporträtt menas de regler som rör transporter och passagerare och gods oberoende av transportslag samt spedition. Det bör påpekas att transporträtten inte alltid följer vad som normalt gäller enligt regler när det kommer till skadestånd etc.

Juridiskt bindande fraktsedlar

Så tillbaka till fraktsedlar. I lagen om inrikes vägtransport finns en rad olika regler som är mycket viktiga att hålla reda på. Lagen är av det lite kortare slaget eftersom den inte innehåller några kapitel vilket gör att den därför inte heller är lika svårläst som kanske vissa andra lagar. I 7 § i nämnda lag står det att en fraktsedel skall upprättas om avsändaren eller fraktföraren begär det, förutsatt att användandet av fraktsedel inte medför avsevärda besvär för motparten eller går emot hur man i normalfallet brukar göra när det kommer till just den transport som det är fråga om. Fraktsedel ska upprättas i flera exemplar om avsändaren eller fraktföraren begär det och ska även underskrivas av fraktföraren (kallas ofta i folkmun transportör).

Vad är fraktsedelns tre huvudfunktioner?

Kort sagt har fraktsedeln tre huvudfunktioner: den fungerar som ett kvitto på mottagande av godset (om det inte framkommer att fraktsedelns uppgifter är oriktiga), som äganderättshandling och som ett bevis på fraktavtal. Fraktsedeln har alltså en verkan som bevis i och med att de i fraktsedeln angivna avtalsvillkoren ska antas återge fraktavtalets innehåll om inte annat visas. Fraktavtalet är precis som det låter själva avtalet om transport av varor som du som avsändare i egenskap av t.ex. företagare tecknar med transportören. Avtalet säger bland annat hur mycket det kommer att kosta för dig att frakta med transportören.

Vad ska fraktsedeln innehålla?

Om vi kikar vidare i samma lag som jag tidigare nämnt, lagen om inrikes vägtransport, kan vi i 9 § utläsa vad fraktsedeln ska innehålla. Enligt regeln ska fraktsedel innehålla uppgift om:

 1. avsändarens namn och adress,
 2. fraktförarens namn och adress,
 3. ort och dag för fraktförarens mottagande av godset till transport samt bestämmelseorten,
 4. mottagarens namn och adress,
 5. antalet kollin samt deras särskilda märken och nummer eller däremot svarande godsbeskrivning,
 6. i fråga om gods av farlig beskaffenhet dess allmänt vedertagna benämning och, när det krävs, de försiktighetsmått som ska vidtas.

Utöver dessa uppgifter kan avsändaren eller fraktföraren även enligt 10 § begära att fraktsedeln även ska innehålla uppgift om bland annat:

 1. orten och dagen för upprättandet av fraktsedeln
 2. benämning på godsets art och förpackningssätt
 3. godsets bruttovikt eller annat uttryck för dess mängd

Diverse andra uppgifter kan också intas i fraktsedeln, dessa är väldigt många och det blir överflödigt att lista alla här. Men om du vill läsa lite närmare om dessa hittar du de genom att söka efter lagen på hemsidan: lagen.nu. En lite nyare ändring i lagen är att en fraktsedel enligt 8 a § numera får upprättas i elektronisk form, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.

Vad krävs för att en fraktsedel ska vara juridiskt bindande?

För att kunna på svara på vad det är som krävs för att en fraktsedel ska anses juridiskt bindande måste vi undersöka 12 § i lagen om inrikes vägtransport som förklarar och befäster fraktförarens undersökningsplikt. Enligt bestämmelsen ska fraktföraren enligt lagen undersöka om de uppgifter om antalet kollin samt deras märken och nummer som lämnats i fraktsedel, är riktiga. Denna undersökning ska fraktföraren göra när hen mottager godset inför transport. Om fraktföraren inte rimligen kan göra detta eller om hen menar att lämnad uppgift är oriktig ska han anteckna ett så kallat förbehåll om detta på fraktsedeln och ange grunden för förbehållet. Fraktföraren ska likaså undersöka godsets och förpackningens synliga tillstånd. Kravet på att godkännandet skall vara uttryckligt innebär att avsändarens eventuella underskrift på fraktsedeln inte räcker som godkännande.

Om fraktföraren har tagit emot godset utan att göra förbehåll, gäller enligt 13 § en presumtion för (antas det att) att fraktsedelns uppgifter är riktiga och att godset varit i gott tillstånd. Denna presumtion kullkastas av att fraktföraren gör ett förbehåll. Det står emellertid avsändaren fritt att försöka övertyga en domstol om att förbehållet är grundlöst. Om han däremot har godkänt förbehållet, är detta enligt paragrafen bindande för honom. Fraktsedeln är med andra ord juridiskt bindande. Det innebär med största sannolikhet att en domstol, om en tvist uppkommer, har att utgå från att det förhöll sig så som anges i förbehållet. Påståenden från avsändaren om motsatsen kan inte beaktas och bevisning som avsändaren lyfter i domstol bör avvisas. Oavsett om du står inför en tvist som avsändare eller fraktförare kan en process i domstol bli både komplicerad, kostsam och tidskrävande. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av tvistlösning och finns med dig genom hela processen. Vi är bara ett samtal bort. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

Ds 2016:42 “Elektroniska vägfraktsedlar” I lagen.nu

Handläggningsskeden i ett tvistemål I oikeus.fi

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Lösa tvist med företag: B2B eller B2C – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skribent: Natalie Holm

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om juridiskt bindande fraktsedlar – transporträtten

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.