Ibland finns det grannar i ett bostadsrättshus som uppträder störande. Det kan vara svårt som bostadsrättsinnehavare att veta vad som gäller och hur man ska gå tillväga för att slippa störningarna. I den här artikeln kommer kort redogöras för vilka störningar man tyvärr måste acceptera som granne, men också vilka störningar som du inte behöver acceptera. Sedan redogörs för hur man juridiskt går tillväga för att störningarna ska upphöra och vilka åtgärder som du kan be din bostadsrättsföreningen att vidta. Kan nämnas att den lagen som gäller för störningar i bostadsrätter är Bostadsrättslag (1991:614) (i folkmun kallad bostadsrättslagen).

Högjudda grannar bostadsrätt – Allvarlig störning

Lindriga störningar som du som granne får acceptera

Man får alltså skilja på lindriga störningar och sådana störningar som man som granne inte ska behöva finna sig i. Exempel på störningar som ansetts som lindriga och som man får acceptera är när ett barn på dagtid leker och stör de som ligger och sover på dagarna, för att de har nattarbete eller av annan anledning behöver sova. Ett annat exempel på lindrig störning från verkligheten, var en person som spelade piano om dagarna och som grannar tyckte var störande. Då pianospelandet ägde rum på dagarna så ansåg Högsta domstolen att det var en störning som fick accepteras av grannarna. Även andra ljud som tillhör det vardagliga livet såsom dammsugning, TV-tittande mm. får man finna sig i som granne.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Störningar som du som granne inte behöver acceptera från högljudda grannar

Exempel på störningar som du som granne inte behöver finna dig i är om någon som har fest spelar musik på en alldeles för hög ljudnivå eller om samma person har fest om och om igen under en kort period. Om den som stör, hotar dig som tänker anmäla personen till föreningen, anses det till och med som särskilt allvarlig störning. Hur sådan särskilt allvarlig störning skiljer sig från vanlig störning, förklaras nedan. Rent generellt så anses här alltså störningar som går utöver vad gemene man anser som normalt vardagsliv.

Högjudda grannar bostadsrätt – Allvarlig störning

Åtgärder som du kan vidta om du tror att din högljudda grannes störande beteende går utöver lindriga störningar

Den som bor i en bostadsrätt ansvarar för att inte störa sina grannar. Bostadsrättsföreningen som du bor i ska enligt bostadsrättslagen ge den störande grannen en tillsägelse att sluta upp med det störande beteendet. Sedan ska bostadsrättsföreningen meddela socialnämnden om personens störningar. Med begreppet ”förverkas” menas att bostadsrätten tas ifrån den den störande grannen. Om det rör sig om särskilt allvarlig störning så behöver inte bostadsrättsföreningen meddela socialnämnden, men föreningen ska ändå skicka en kopia till dem på att de sagt upp den störande grannen.

Hur du går tillväga om du upplever störningar från granne

Så ett bra sätt att börja om du upplever en störande granne, är att kontakta din bostadsrättsförening, informera dem om vad det störande beteendet består i och uppge gärna fler än för få detaljer om störningen. Bostadsrättsföreningen kan möjligen bedöma störningen som lindrig och inte vidta några åtgärder, om de inte får helt klart för sig vissa viktiga detaljer som istället skulle leda till att störningen faktiskt bedöms gå utöver lindrig störning. Detaljer som du kan ange är exempelvis hur ofta det sker, under hur långa tidsperioder, vilken tid på dygnet störningen äger rum, på vilken nivå. Du kan även uppge om du pratat med grannen utan att denne tagit till sig av vad du påtalat.

Bostadsrättsföreningen kanske ändå inte anser störningen så pass allvarlig som du gör. I det läget så kan du alltid ta hjälp av ett juridiskt ombud som hjälper dig att få grannen på något sätt att upphöra med störningen eller annars få sin bostadsrätt förverkad, så att du kan gå tillbaka till en mer trivsam vardag i din bostad.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att dra ut på tiden som det tar för att få störningarna att upphöra.

* Skaffa en bedömning av hur stor chans du har att få din grannes bostadsrätt förverkad eller andra sätt att sätta stopp för det störande beteendet.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.

* Maximera dina chanser att få gehör hos bostadsrättsföreningen.

* Undvik att det störande beteendet får fortgå.

* Bevaka dina rättigheter, se t.ex. till att du får leva i normal bostadsmiljö.

* Slipp använda din egen tid och energi till att lösa problemet.

Kontakta oss här för ett kostnadsfritt telefonsamtal eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt