Guide: Så skriver du ett entreprenadkontrakt för att bygga hus

Att navigera i byggprocessen kan vara komplicerat, särskilt när det kommer till att upprätta korrekta avtal. Ett välutformat entreprenadkontrakt är grunden för en lyckad husbyggnation.

I den här guiden får du konkreta råd för att skriva ett kontrakt som skyddar både dina intressen och din framtida bostads drömmar. Läs vidare och få koll på kontraktskrivningen!

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Ett entreprenadkontrakt är ett juridiskt bindande avtal mellan en byggherre och entreprenör för att utföra bygg- eller renoveringsarbeten. Det kan baseras på standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18) och innehåller vanligtvis detaljer kring pris, tidsplan, ansvar, samt gällande regler och lagar för byggprojekt.

Standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18)

Standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18) används flitigt inom byggbranschen och är grundstenen i många entreprenadprojekt. Det reglerar samspelet mellan byggherre och entreprenör och tar upp viktiga aspekter som ansvar, försäkringar och hantering av ändringar och tilläggsarbeten.

ABS 18 säkerställer också att det finns tydliga riktlinjer för hur eventuella tvister ska lösas. För att ett entreprenadkontrakt ska vara juridiskt bindande är det essentiellt att inkludera ABS 18 eftersom det ger en stabil struktur och minskar risken för missförstånd.

I kontraktsskrivningen är det centralt att vara noggrann med detaljerna i ABS 18. Dokumentet fungerar som en mall där specifika delar anpassas efter projektets unika krav. Det omfattar allt från tidsplaner till kvalitetsstandarder, vilket är avgörande för att undvika förseningar och extra kostnader.

Genom att följa Allmänna bestämmelser (ABS 18) kan byggherren och entreprenören arbeta mot ett framgångsrikt genomförande av nyproduktion eller byggnation med klarhet kring deras åtaganden.

Innehåll i ett entreprenadkontrakt

Ett entreprenadkontrakt bör tydligt fastställa projektets omfattning, tidsramar och ansvar. Det ska innehålla detaljer kring byggnadsbeskrivning, tekniska specifikationer, materialval och utförande.

Priser och betalningsvillkor, inklusive eventuella tilläggskostnader och betalningsplan, måste också specificeras för att undvika missförstånd mellan parterna.

Dessutom behöver kontraktet klargöra förseningar och eventuella vite samt besiktning av färdigställda arbeten. Vidare är det viktigt att inkludera bestämmelser kring ändringsarbeten och tillval för att undvika tvister senare i projektet.

Kontraktet bör också ange krav på eventuell försäkring och garantier för utförda arbeten. Genom att tydligt fastställa dessa punkter kan båda parter undvika missförstånd och konflikter längs vägen.

För att säkerställa ett korrekt utfört entreprenadkontrakt är samråd med juridiska experter inom entreprenadrätt avgörande. Ett tydligt utformat avtal skapar en bra grund för ett framgångsrikt byggprojekt med minimala risker för tvist och förseningar.

Val av entreprenadform

Vid val av entreprenadform bör du noggrant överväga mellan generalentreprenad och totalentreprenad. Generalentreprenad ger dig möjlighet att själv ansvara för vissa delar av byggprojektet, medan totalentreprenaden innebär att entreprenören tar ansvar för hela processen, inklusive markarbeten och byggnation.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv byggprocess, vilket kan påverka projektets tidsram och kostnader samt säkerställa överensstämmelse med gällande lagar och standardkontrakt.

Viktiga punkter att inkludera i ett entreprenadkontrakt

Pris och betalplan är avgörande för att undvika missförstånd i byggprocessen. Tidsplan och vite vid försening bör tydligt specificeras för att säkerställa att projektet slutförs i tid och enligt avtal.

Pris och betalplan

När du skriver ett entreprenadkontrakt för att bygga hus, är det viktigt att inkludera en tydlig prisuppgörelse och betalplan. Här är några viktiga punkter att överväga:

 1. Specificera kostnaden för själva byggandet samt eventuella tillval eller extrakostnader som kan tillkomma.
 2. Definiera betalningsvillkoren, inklusive tidpunkter för delbetalningar och slutbetalning.
 3. Avtala om eventuella förseningsavgifter vid sena betalningar.
 4. Säkerställ att kontraktet tydligt reglerar hur ändringar i pris och betalplan ska hanteras under byggprocessen.

Tidsplan och vite vid försening

Efter att ha fastställt en tydlig pris- och betalplan är det viktigt att även inkludera tidsplanen och eventuella vitesklausuler i entreprenadkontraktet. Här är några viktiga punkter att beakta:

 1. Tidsramen för byggprojektet bör tydligt specificeras, inklusive start – och sluttidpunkt.
 2. En försening kan medföra ekonomiska konsekvenser, därför ska ett vite vid försening inkluderas i avtalet.
 3. Vitesbeloppet och de specifika villkoren för när det inträder bör noga specificeras.
 4. Kommunikation och samarbete mellan parterna vid eventuella förseningar bör också omfattas i kontraktet.

Tillval och besiktning

När entreprenaden är på plats och tiden är fastställd, är det viktigt att överväga tillval och besiktning för att säkerställa en smidig process och kvalitet i arbetet.

 • Innan du börjar med byggprocessen är det viktigt att diskutera och dokumentera eventuella tillval som kan uppstå under projektets gång för att undvika missförstånd eller felaktigheter senare.
 • En noggrann och oberoende besiktning av färdiga delar av konstruktionen garanterar att allt utförs enligt överenskommelse och uppfyller de krav som ställs i entreprenadkontraktet.
 • Vid behov, se till att inkludera detaljer angående vilka ändringar som tillåts som tillval efter det ursprungliga kontraktet har skrivits under för att undvika oklarheter längre fram.
 • Förtydliga ansvarsfördelningen mellan parterna angående eventuella extraarbete eller ändringar som kan komma att uppstå under utförandet av entreprenaden.

Funderar du på att bygga hus?

Innan du börjar bygga ditt drömhus, se till att boka en konsultation med experter för att gå igenom dina behov och överväga olika entreprenadformer för ditt byggprojekt. Och var noga med att skriva ett välformulerat entreprenadkontrakt.

Lär dig mer om detta genom att läsa hela artikeln!

Boka en konsultation med experter för att gå igenom dina behov

Kontakta erfarna experter för att boka en konsultation och få professionell vägledning i hur du skapar ett starkt entreprenadkontrakt för ditt kommande byggprojekt. Experterna kan erbjuda skräddarsydda råd baserade på dina specifika behov och förklara de olika entreprenadformerna, inklusive köpeavtal och byggnadsentreprenad, för att säkerställa att du får den mest lämpliga lösningen för din situation.

Experterna kommer att hjälpa dig att förstå allmänna bestämmelser (ABS 18) och andra viktiga delar av ett entreprenadkontrakt, samt ge insikt om val av byggföretag och övriga viktiga aspekter för att säkerställa ett framgångsrikt byggprojekt.

Överväg olika entreprenadformer för ditt byggprojekt

När du planerar ditt byggprojekt är det viktigt att noggrant överväga olika entreprenadformer för att se vilken som passar bäst. Genom att jämföra olika alternativ baserat på dina behov och projektets omfattning kan du fatta ett informerat beslut.

Att välja rätt entreprenadform kan påverka allt från kostnader och ansvarsfördelning till projektets genomförande och äganderätt.

Att ta hänsyn till faktorer som riskfördelning, grad av kontroll och samarbete mellan parterna kan bidra till att hitta den mest lämpliga entreprenadformen för ditt byggprojekt.

Var noga med att skriva ett välformulerat entreprenadkontrakt

Ett välformulerat entreprenadkontrakt är avgörande för att säkerställa tydlighet och rättvisa mellan parterna. Inkludera alla viktiga detaljer såsom pris, betalplan, tidsplan, eventuella böter vid försening, samt förfarandet för tillval och besiktning.

Använd standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18) som en grund, men se även till att anpassa kontraktet efter specifika behov och krav.

När du har skrivit ett välskrivet entreprenadkontrakt, är det viktigt att få det granskat av juridisk expertis för att säkerställa dess rättssäkerhet och att det uppfyller gällande lagar och regler.

Avslutning

Ett välformulerat byggentreprenadkontrakt är avgörande för att säkerställa att alla parter förstår och samtycker till villkoren för byggprojektet. Den tydliga specificeringen av pris, betalplan, och tidsplan hjälper till att undvika missförstånd och tvister längre fram.

Genom att noggrant överväga entreprenadformen och inkludera viktiga punkter såsom besiktning och tillval, kan man skapa en tryggare grund för ett framgångsrikt byggprojekt. Att ta hjälp av experter för att gå igenom de olika aspekterna av entreprenadkontraktet kan vara avgörande för att undvika framtida konflikter och säkerställa en smidig process.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett entreprenadkontrakt för att bygga hus?

Ett entreprenadkontrakt för att bygga hus är ett juridiskt dokument som beskriver villkoren mellan en byggherre och en entreprenör för uppförandet av ett hus.

2. Varför behöver jag ett entreprenadkontrakt när jag ska bygga hus?

Du behöver ett entreprenadkontrakt för att säkra och tydliggöra ansvarsområden, tidsplaner och kostnader mellan dig och den som ska utföra bygget.

3. Vad bör ingå i mitt entreprenadkontrakt?

I ditt entreprenadkontrakt bör det ingå detaljer om byggprojektet, tidsschema, betalningsvillkor, material som ska användas och vad som händer om något går fel.

4. Kan jag använda en byggsats när jag skriver mitt entreprenadkontrakt?

Ja, du kan använda en byggsats som grund när du skriver ditt entreprenadkontrakt för att försäkra dig om att alla viktiga delar täcks och att kontraktet följer gällande regler och standarder.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om guide: så skriver du ett entreprenadkontrakt för att bygga hus

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.