Fastighetsjurist: Utbildning & rådgivning

Fastighetsjurist: Utbildning & rådgivning

När rättsliga tvister uppstår kring hus och byggnader så kontaktar människor fastighetsjurister. De arbetar med olika typer av fastighetsprojekt, kommersiell hyresrätt samt löpande fastighetsrättslig rådgivning. Utöver transaktionsarbete bistår juristerna svenska och internationella klienter vid samtliga typer av fastighetsrättsrelaterade ärenden t.ex. ombildningstransaktioner, projektentreprenad, konsultjuridik inom byggsektorn, exploateringar, omstruktureringar och fastighetsrelaterade tvister. Läs mer….

Read More