Utförandeentreprenad och totalentreprenad: Skillnaden mellan de två i en komplett översikt

1. Introduktion.

Att välja rätt entreprenadform kan vara en huvudbry för många byggherrar. I Sverige skiljer sig utförandeentreprenad markant från totalentreprenad, med unika ansvarsområden för varje.

Denna artikel kommer att ge dig en klar bild av båda entreprenadformerna och hjälpa dig fatta ett informerat beslut för ditt projekt. Läs vidare och bli expert på området!

Vad är Skillnaden Mellan Utförandeentreprenad och Totalentreprenad?

I den här delen kommer vi att diskutera skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad, inklusive definitionerna av båda typerna av entreprenad, ansvarsfördelningen mellan parterna och rollen av kontrollansvarig vid entreprenadarbeten.

Definition av utförandeentreprenad

I utförandeentreprenad ansvarar byggherren för byggprojektets planering och upphandling av material och tjänster. Entreprenören tar sedan hand om själva byggarbetet enligt de instruktioner och ritningar som tillhandahållits av byggherren.

Detta innebär att entreprenören inte bär huvudansvaret för projektets utfall, utan fokuserar på att genomföra arbetet enligt avtalade specifikationer.

Byggherren behåller en stor del av kontrollen över projektet och kan därmed direkt påverka kvaliteten och resultatet genom att välja material och underleverantörer. Utförandeentreprenad lämpar sig väl för byggprojekt där byggherren har specifika önskemål eller egna experter som kan bidra med teknisk kompetens och projektering.

Det främjar ett detaljerat och noggrant uppföljt byggande där man noggrant kan anpassa varje del av processen efter sina behov.

Definition av totalentreprenad

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör är ansvarig för hela byggprojektet, inklusive planering, inköp av material och arbetskraft, samt genomförande av konstruktionen.

Genom denna form av entreprenad tar entreprenören på sig ansvaret för hela utförandet, vilket inkluderar att hantera och samordna andra underentreprenörer. Det innebär att totalentreprenören tar hand om alla aspekter av projektet och ger kunden en enda kontaktpunkt för hela processen.

Totalentreprenaden ger kunden en smidigare och mer enhetlig upplevelse genom att centralisera ansvaret under en part.

Ansvarsfördelningen mellan parterna

Vid en utförandeentreprenad ligger ansvaret för att utföra arbetet enligt entreprenadavtalet hos entreprenören. Kontrollansvaret åligger byggherren eller dennes kontrollansvarige.

Däremot vid en totalentreprenad är det entreprenören som har ett övergripande ansvar för hela projektet och därmed även för kvaliteten på det arbete som underentreprenörerna utför.

Byggherren eller dennes kontrollansvarige har dock fortfarande ansvar för att slutföra byggprojektet enligt överenskommen standard.

Rollen av kontrollansvarig vid entreprenadarbeten

Kontrollansvarigens roll vid entreprenadarbeten är avgörande för att säkerställa att arbetet genomförs i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Personen ansvarar för att övervaka och godkänna att byggnadsarbetet uppfyller de tekniska kraven och att alla säkerhetsföreskrifter följs.

Genom att ha en kompetent kontrollansvarig kan man minimera riskerna för felaktiga konstruktioner och säkerställa att arbetet färdigställs enligt avtal och specifikationer, vilket är avgörande för att säkerställa kvaliteten inom byggentreprenader.

Kontrollansvarigens närvaro är nödvändig för att säkerställa att alla steg i byggprocessen följer de lagstadgade bestämmelserna samt att eventuella avvikelser hanteras på ett lämpligt sätt.

När Ska Man Välja Mellan Utförandeentreprenad och Totalentreprenad?

Valet mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad beror på en rad faktorer som projektets omfattning, riskhantering och behov av kontroll. Läs vidare för att få en klarare bild av när varje entreprenadform är mest lämplig.

Faktorer att överväga vid valet

Vid valet mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad är det viktigt att noggrant överväga följande faktorer:

 1. Omfattning av projektet och behovet av flexibilitet i beslutstagandet.
 2. Kostnadsfördelning och förvaltning av budgeten under byggprocessen.
 3. Önskad nivå av kontroll och ansvar gentemot entreprenaden.
 4. Krav på formaliteter och administration under projektets gång.
 5. Behov av specialiserad expertis eller kompletta tjänster från en enda part.
 6. Möjligheten att hantera kostnadsförändringar och risker under projektets livscykel.

Vanliga frågor och svar om generalentreprenad

 • Vad innebär utförandeentreprenad och totalentreprenad?
 • Vilka är de primära skillnaderna mellan dessa två entreprenadformer?
 • Hur påverkar ansvarsfördelningen parternas roll i projekten?
 • Vilka faktorer ska beaktas vid beslutet om vilken entreprenadform som passar bäst för ett specifikt projekt?
 • Vilka risker och fördelar är förknippade med respektive entreprenadform?

Vilka nackdelar finns med respektive entreprenadform?

Begränsat ansvar för kontrollansvarig vid utförandeentreprenad, risk för kostnadsökningar vid totalentreprenad och ökad administrativ börda vid totalentreprenad. Läs mer om skillnaderna mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad i vår fullständiga blogg.

Begränsat ansvar för kontrollansvarig vid utförandeentreprenad

Vid utförandeentreprenad har kontrollansvarig begränsat ansvar för övergripande projektledning. Kontrollansvarige är ansvarig för att säkerställa att arbetet följer byggregler och att entreprenaden genomförs enligt gällande tillstånd.

Under denna form av entreprenad har kontrollansvarige en mer övergripande roll och fokuserar på att säkerställa att projektet följer regelverken, snarare än att vara ansvarig för detaljerad projektledning.

Vid utförandeentreprenad ligger det primära ansvaret för projektledning hos entreprenören, medan kontrollansvarige främst fokuserar på att övervaka och säkerställa efterlevnad av byggregler och tillstånd.

Risk för kostnadsökningar vid totalentreprenad

Vid totalentreprenad, kan det finnas en risk för kostnadsökningar på grund av entreprenörens ansvar för att fullfölja hela projektet inom den överenskomna budgeten. Detta kan uppkomma till följd av osäkerheter i markförhållanden eller förändringar i projektspecifikationer som kan leda till ökade kostnader.

Entreprenören kan också behöva ta hänsyn till prisökningar på material och arbetskraft, vilket kan ytterligare påverka kostnaderna.

Att vara medveten om denna potential för kostnadsökningar är viktigt vid beslutet att välja mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad och kan påverka valet av entreprenadform.

Ökad administrativ börda vid totalentreprenad

Vid totalentreprenad ökar den administrativa bördan avsevärt eftersom entreprenören har ansvar för hela byggprocessen, inklusive arbetsplaner, schemaläggning, och materialanskaffning.

Det krävs noggrann övervakning av alla delar av projektet för att säkerställa att det följer kontraktet och uppfyller alla regler och föreskrifter. Dessutom måste entreprenören sköta alla kommunikations- och rapporteringsuppgifter med olika underentreprenörer, leverantörer och myndigheter, vilket ofta leder till en ökad tids- och resursanvändning.

Denna omfattande administrativa börda kan bli överväldigande och kräva betydande resurser från entreprenören. Detta kan också påverka leveranstider, kostnadsuppskattningar och övriga aspekter av byggprojektet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan valet mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad vara avgörande för projektets framgång. Byggentreprenörer och beställare måste noga överväga ansvarsfördelningen och kostnadsrisken.

En tydlig förståelse av skillnaderna är viktig för att undvika missförstånd och framtida konflikter. Slutligen, oavsett vilken entreprenadform som väljs, är det viktigt att involvera juridiska experter för att undvika potentiella fallgropar inom entreprenadjuridiken.

Vanliga Frågor

1. Vad är huvudskillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad?

Huvudskillnaden är att i en utförandeentreprenad levererar byggherren ritningar och instruktioner, medan vid totalentreprenad tar entreprenören fullt ansvar för både design och byggnation.

2. Vilken typ av entreprenad passar bäst för byggprojekt i Stockholm?

Valet mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad beror på ditt funktionsansvar och önskad kontroll över projektet. För stora projekt i Stockholm kan totalentreprenad vara det mest effektiva alternativet.

3. Vilka är de juridiska skillnaderna i byggkontrakt för utförandeentreprenad jämfört med totalentreprenad?

Entreprenadjuridiken skiljer sig åt där byggkontrakt för utförandeentreprenader oftast är mer detaljerade kring byggherrens ansvar, medan kontrakt för totalentreprenader ger entreprenören större ansvar för slutresultatet.

4. Kan en byggentreprenör välja vilken entreprenadform de föredrar?

Ja, en byggentreprenör kan föredra en viss typ av entreprenad beroende på expertis, riskpreferens och kapacitet att hantera hela byggprocessen från planering till färdigt bygge.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om utförandeentreprenad och totalentreprenad: skillnaden mellan de två i en komplett översikt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.