Utförandeentreprenad ansvar: Beställarens ansvar för projektering och arbetsutförande

Att förstå vem som ansvarar för vad i ett byggprojekt kan vara en utmaning. I utförandeentreprenader är det ofta beställaren som står för projekteringen medan entreprenören utför arbetet.

Artikeln ger en översikt över beställarens och entreprenörens ansvar, vilket hjälper dig att se klarare i denna komplexa process. Läs vidare för värdefulla insikter!

Utförandeentreprenad – Beställarens Ansvar

Beställarens ansvar för utförandeentreprenad innebär att denne har ansvaret för projekteringen av arbetet, medan entreprenören har ansvaret för själva arbetsutförandet. Det är viktigt att förstå skillnaderna och ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören i en utförandeentreprenad.

Omfattar projektering och arbetsutförande

Projektering och arbetsutförande är två centrala uppgifter i en byggentreprenad. I utförandeentreprenaden måste beställaren se till att projekteringen är korrekt och fullständig innan arbetet börjar.

Det inkluderar att skapa detaljerade ritningar och specificera material samt annat som krävs för att uppfylla bygglovet och andra regler. Beställaren ansvarar också för att välja rätt byggentreprenör som kan utföra arbetet med hög kvalitet.

Entreprenören tar över ansvaret när projekteringen är klar. Denne ska följa projekteringsunderlaget noggrant och genomföra arbetsutförandet på ett säkert och effektivt sätt.

Kvalitetssäkring, arbetsmiljö, och tidsplaner blir entreprenörens domäner. Vid problem eller avvikelser i projekteringen måste entreprenören omedelbart kontakta beställaren för diskussion och eventuella justeringar i planen.

Beställarens ansvar för projektering

Beställaren har ett betydande ansvar för projekteringen av byggprojektet. Det inkluderar att tillhandahålla nödvändig information och material till entreprenören för att underlätta en smidig projektering.

Dessutom är beställaren skyldig att se till att de tekniska specifikationerna är korrekta och uppfyller byggnadsbestämmelserna. Det förlitar sig på beställaren att säkerställa att projekteringen uppfyller kraven för byggprojektet och att det finns fullständig samordning mellan involverade parter.

Beställarens ansvar för projektering innefattar även att tillhandahålla tydliga och detaljerade instruktioner till entreprenören under hela processen. Det är viktigt för beställaren att övervaka och stödja projekteringsprocessen för att säkerställa att förutsättningarna för arbetsutförandet är tydliga och uppfylls.

Entreprenörens ansvar för arbetsutförande

Entreprenören ansvarar för att arbetsutförandet uppfyller de krav och specifikationer som fastställts i kontraktet. Entreprenören måste säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt sätt och enligt de regler och standarder som gäller inom branschen.

Genom att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft och nödvändig utrustning, är entreprenören skyldig att se till att arbetsutförandet håller hög kvalitet och genomförs inom angiven tidsram.

För att säkerställa att arbetsutförandet överensstämmer med avtalet och de gällande bestämmelserna, bör entreprenören aktivt delta i projektledningen och ha en klar kommunikation med beställaren under hela processen.

Utförandeentreprenad vs. Totalentreprenad

Utförandeentreprenad och totalentreprenad skiljer sig åt i ansvar och projektering. Det finns olika fördelar och nackdelar med båda entreprenadformerna, och det är viktigt att förstå vem som är byggherre vid utförandeentreprenad.

Skillnader i ansvar och projektering

I detta avsnitt jämför vi skillnaderna i ansvar och projektering mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad.

Aspekt Utförandeentreprenad Totalentreprenad
Ansvar för projektering Beställaren har huvudansvaret för projektering och måste tillhandahålla detaljerade ritningar och beskrivningar. Entreprenören ansvarar för både projektering och utförande, och tar fram all nödvändig dokumentation.
Ansvar för arbetsutförande Entreprenören utför arbetet enligt beställarens anvisningar och har ansvar för att följa dessa. Entreprenören ansvarar för att arbetet uppfyller avtalade kvalitetskrav och funktionskrav.
Riskfördelning Beställaren bär en större risk för projekteringsfel vilket kan påverka kostnader och tidsplan. Entreprenören tar en större risk då denne ska säkerställa att slutresultatet motsvarar förväntningarna.
Flexibilitet i projektet Ger beställaren möjlighet att göra ändringar under projektets gång, men kan leda till merkostnader. Ändringar och anpassningar hanteras av entreprenören, vilket kan vara mindre flexibelt för beställaren.

Beställarens ansvar vid utförandeentreprenad kräver en noggrann uppföljning av projekteringsarbetet och dess utförande. Nästa avsnitt kommer att belysa fördelar och nackdelar med denna entreprenadform.

Fördelar och nackdelar med utförandeentreprenad

När det gäller utförandeentreprenad finns det både fördelar och nackdelar som måste beaktas. Här är en detaljerad lista som diskuterar dessa aspekter.

 1. Risken för kostnadsökningar minskar eftersom entreprenören ansvarar för att hålla sig inom budgeten.
 2. Beställaren har möjlighet att vara mer involverad i projekteringsprocessen och kan ha större kontroll över kvaliteten på arbetet.
 3. Flexibilitet i val av underleverantörer och specialister ger möjlighet till noggrannare urval för specifika delar av projektet.
 4. Tydligare ansvarsfördelning mellan beställaren och entreprenören kan leda till smidigare genomförande av projektet.
 5. Möjligheten att dra nytta av entreprenörens kunskap och erfarenhet, vilket kan bidra till bättre beslutstagande under projekteringen.
 1. Potentiell risk för konflikter mellan beställaren och entreprenören när det gäller tolkning av arbetsutförandet.
 2. Beställaren kan behöva investera mer tid och resurser i övervakning och uppföljning av arbetsprocessen.
 3. Eventuell svårighet att fastställa exakta totala kostnader för projektet på grund av fler variabler som påverkar slutresultatet.
 4. Ökad risk för förseningar om inte åtgärder vidtas omedelbart vid eventuella problem under arbetsprocessen.
 5. Svårigheter med ansvarsutkrävande om arbetet inte lever upp till förväntningarna eller kvalitetsstandarderna.

Vem som är byggherre vid utförandeentreprenad

Vid utförandeentreprenad är det beställaren som är byggherren. Det innebär att beställaren har ansvaret för att säkerställa att arbetsmiljön är säker och att gällande regler och lagar följs på byggplatsen.

Beställaren ansvarar även för att informera entreprenören om eventuella risker och förutsättningar som kan påverka arbetet samt för att tillhandahålla nödvändig information gällande markförhållanden, befintliga ledningar eller andra relevanta faktorer.

Beställaren bör också se till att det finns tydliga avtal och försäkringar på plats för att skydda både sig själv och entreprenören vid eventuella tvister eller olyckor under byggprocessen.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär beställarens ansvar i en utförandeentreprenad?

I en utförandeentreprenad har beställaren ansvar för projekteringen och att det arbetsutförande som entreprenören följer är korrekt enligt byggkontraktet.

2. Vilken roll har entreprenören i en utförandeentreprenad?

Entreprenörens roll i en utförandeentreprenad är att utföra byggarbetet enligt de planer och instruktioner som beställaren har angett i byggprojekteringen.

3. Hur använder man standardavtal vid utförandeentreprenad?

Standardavtal används för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören samt för att reglera upphandlingsprocessen och helhetsansvaret inom entreprenadsformen.

4. Vad är viktigt att tänka på vid upphandling av byggentreprenadavtal?

När man upphandlar byggentreprenadavtal är det viktigt att noggrant definiera ansvarsområden och se till att ansvarsförsäkring finns som skyddar mot eventuella fel eller skador under byggarbetet.

5. Vad innebär helhetsansvar i samband med utförandeentreprenader?

Helhetsansvar innebär att beställaren tar ett större ansvar för både projektering och arbetsutförande, vilket innefattar att säkerställa att upphandlingsformer och kontraktsförhållanden följs rätteligen genom hela projektet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om utförandeentreprenad ansvar: beställarens ansvar för projektering och arbetsutförande

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.