Tvist med skatteverket, missnöjd med beslut om skatt

Har skatteverket meddelat ett beslut som du är missnöjd med så kan du överklaga beslutet eller begära att det omprövas. I den här artikeln förklarar vi hur ditt företag ska gå tillväga om man är missnöjd med skatteverkets beslut.

Tvist med skatteverketVad gör skatteverket?

Skatteverket är en myndighet vars främsta uppgift är att ta in skatter, registrera bouppteckningar, sköta folkbokföringen samt se till att staten får betalt för sina fordringar.

Ett ärende hos Skatteverket kan inledas både av Skatteverket och av en enskild. Skatteverket är en förvaltningsmyndighet vilket innebär att när ett ärende har inletts så ska bestämmelserna i förvaltningslagen att tillämpas.

I förvaltningslagen finns vissa grundläggande principer för god förvaltning som kan vara bra att känna till. I sin verksamhet ska Skatteverket vara saklig och opartisk. Detta innebär att en tjänstemans personliga åsikter aldrig får påverka utövandet av uppdraget. Skatteverket har även en lagstadgad serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att Skatteverket måste se till så att kontakterna med enskilda blir enkla och smidiga. Skatteverket ska även ge den hjälp som krävs för att enskilda ska kunna ta till vara sina intressen. Det är även viktigt att ärendehandläggningen bedrivs så snabbt och enkelt och smidigt som möjligt.

Under ärendehandläggning har ditt företag rätt att ta del av uppgifterna som tillförts ärendet av någon annan (partsinsyn). Skatteverket har även en kommunikationsskyldighet vilket innebär att ärendet inte får avgöras utan att den som är behörig företrädare för ditt företag har underrättats om uppgifterna och getts tillfälle att yttra sig över dessa.

Skatteverkets avgörande av ett ärende kallas för beslut.

Missnöjd med beslut om skatt

Är du inte nöjd med skatteverkets beslut kan du antingen begära omprövning eller överklaga beslutet.

Omprövning av skatteverkets beslut

Är du inte nöjd med skatteverkets beslut kan ditt företag begära att skatteverket ska ompröva beslutet. Omprövning innebär att skatteverket prövar sitt eget beslut på nytt. Vid en omprövning kan Skatteverket antingen besluta att beslutet ska stå fast eller att det ska ändras.

Vill ditt företag att Skatteverket ska ompröva ett beslut kan du med fördel använda dig av Skatteverkets blankett för omprövning av beslut. Blanketten finner du på skatteverkets hemsida. Din begäran om omprövning ska skickas till Skatteverket.

Överklagande av skatteverkets beslut

Är ditt företag missnöjd med ett beslut från skatteverket är det även möjligt att överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas in till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida finns det en blankett som man kan använda sig av. Överklagandet ska skickas till skatteverket.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska innehålla uppgift om vilket beslut det är du vill överklaga. Du ska även förklara varför du tycker att beslutet är fel samt förklara hur du vill att beslutet ska ändras. Du ska även bifoga eventuell bevisning samt förklara vad det är du vill styrka med varje bevis.

Tiden för överklagandet

Hur lång tid man har på sig att överklaga ett beslut beror på vad för typ av beslut det rör sig om. Enligt huvudregeln ska ett överklagande ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Vill du överklaga något av följande beslut ska dock överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då den beslutet gäller fick ta del av beslutet (se 67 kap. 12 § Skatteförfarandelagen):

 • registrering
 • sättet på vilket sätt preliminär skatt ska betalas
 • godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning
 • uppgifts eller dokumentationsskyldighet
 • deklarationsombud
 • tvångsåtgärder
 • återkallelseavgift
 • dokumentationsavgift
 • kontrollavgift
 • säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
 • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
 • verkställighet
 • avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande

Från dessa tidsfrister finns dock vissa undantag. Till exempel får ett beslut om skattetillägg överklagas så länge beslutet i den fråga som orsakat skattetillägget inte vunnit laga kraft. Ett beslut har vunnit laga kraft när tiden för överklagandet har gått ut.

Har ett överklagande inte kommit in i rätt tid ska Skatteverket avvisa överklagandet. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska Skatteverket lämna över överklagandet till förvaltningsrätten för prövning.

Missnöjd med förvaltningsrättens beslut

Kammarrätten

Skulle du vara missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga domen till kammarrätten. I många fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs. Skulle kammarrätten inte bevilja prövningstillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast.
Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kan överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen

Är du missnöjd med kammarrättens dom kan du överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. För att ett mål ska tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs det alltid prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i princip bara prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen – till exempel för att det är oklart vad som gäller eller för att frågan inte har prövats förut. Detta innebär att kammarrätten i praktiken ofta blir sista instans.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist med skatteverket, missnöjd med beslut om skatt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.