Allt du behöver veta om överbesiktning enligt ABT 06 – Nyckelord: Överbesiktning ABT 06

Är du osäker på hur en överbesiktning fungerar enligt ABT 06 i byggprojekt? En överbesiktning är en kritisk granskning som kan avgöra utfallet av en byggentreprenad. Den här artikeln guidar dig genom processen, steg för steg, och hjälper dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter.

Läs vidare för att bli expert på överbesiktningar!

Överbesiktning enligt ABT 06

Överbesiktning enligt ABT 06 är en process där en oberoende besiktningsman granskar byggentreprenaden för att säkerställa att den uppfyller kvalitetskraven. Det kan utföras när det finns tvist om entreprenaden eller om det finns anmärkningar vid en slutbesiktning.

Vad är en överbesiktning?

En överbesiktning är en speciell typ av granskning inom byggsektorn som ofta används när parter inte kan komma överens efter en slutbesiktning. Det handlar om en ytterligare kontroll av utförda arbeten i ett byggprojekt.

Besiktningsmannen undersöker noggrant om det finns brister eller fel som inte har åtgärdats sedan den första besiktningen. Denna process är grundligt reglerad enligt ABT 06, vilket är standardavtalet i byggnadsbranschen.

Överbesiktningen prövar fel som anmärkts under slutbesiktningen men som entreprenören och beställaren har olika åsikter om. En särskild överbesiktningsnämnd eller en enskild besiktningsman utför granskningen och deras utlåtande blir avgörande för hur man går vidare.

Nästa punkt tar upp när och hur en överbesiktning får utföras.

När kan en överbesiktning utföras?

Efter att ha förstått vad en överbesiktning är, är det viktigt att känna till när denna typ av besiktning kan utföras. Här är de olika tidpunkterna då en överbesiktning kan äga rum:

 1. Under byggprocessen, innan slutförandet av projektet, för att säkerställa kvaliteten på arbetet och materialet.
 2. Efter att ett eventuellt fel har upptäckts vid förbesiktningen eller slutbesiktningen.
 3. Vid behov av särskild besiktning till följd av tekniskt godkännande eller garantibesiktning.

Vem utför överbesiktningen?

En oberoende besiktningsman eller besiktningsnämnd utför överbesiktningen för att säkerställa objektivitet. Det är viktigt att välja en pålitlig och kompetent besiktningsman eller nämnd för att garantera en korrekt och opartisk bedömning.

Besiktningsmannen eller nämnden ansvarar för att noggrant granska byggnadens kvalitet och överensstämmelse med gällande regler och bestämmelser.

Besiktningsmannen eller besiktningsnämnden

Vem ansvarar för fel vid överbesiktning enligt ABT 06?

Det är viktigt att förstå vem som ansvarar för eventuella fel som upptäcks vid en överbesiktning enligt ABT 06. Bevisbördan för fel i överbesiktningen ligger på den som utför besiktningen, och det är avgörande att välja en pålitlig överbesiktningsnämnd eller besiktningsman för att undvika fel.

Bevisbörda för fel i överbesiktningen

Besiktningsnämnden eller besiktningsmannen har bevisbördan för fel som upptäcks vid överbesiktningen enligt ABT 06. Om det finns tvivel om kvaliteten på byggmaterialet eller om en besiktningsanmärkning inte har nämnts, ligger bevisbördan på besiktningsmannen att visa att denne har följt besiktningshandboken och att utlåtandet är korrekt.

Om ej godkänd slutbesiktning inträffar på grund av felaktigt utlåtande, ligger bevisbördan även hos besiktningsmannen för att bevisa att kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har genomförts på rätt sätt.

Vid överbesiktning enligt ABT 06 är det viktigt att ha en tydlig förståelse för rollerna och ansvaren. Bevisbördan för fel ligger på besiktningsmannen eller besiktningsnämnden, och det är av yttersta vikt att dessa uppfyller kraven enligt besiktningshandboken för att undvika potentiella problem som kan uppkomma.

Vad händer om det upptäcks fel vid överbesiktningen?

Om fel upptäcks vid överbesiktningen enligt ABT 06, kan det leda till allvarliga konsekvenser för de inblandade parterna. Felaktigheter kan innebära förseningar och ökade kostnader för projektet.

Dessutom kan det skapa tvister och juridiska problem mellan entreprenörer, beställare och andra involverade parter. Det är därför av största vikt att noggrant följa bestämmelserna för överbesiktning och säkerställa att arbetsutförandet är i enlighet med gällande regler och standarder för att undvika sådana olägenheter.

Att hantera fel vid överbesiktningen kräver noggrann utvärdering och åtgärder för att rätta till eventuella brister. Genom att agera snabbt och effektivt kan man minska de negativa konsekvenserna och säkerställa att projektet fortskrider på ett smidigt sätt.

Det är viktigt att involvera relevanta parter och utveckla en handlingsplan för att rätta till felaktigheter och säkerställa att överbesiktningen genomförs med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet.

Hur kan man undvika fel vid överbesiktning?

När fel upptäcks vid överbesiktning är det nödvändigt att förstå hur man kan undvika dem i första hand. Här är några sätt att se till att fel undviks under en överbesiktning:

 1. Granska noggrant alla dokument och handlingar relaterade till byggprojektet innan överbesiktningen genomförs.
 2. Se till att välja en erfaren och pålitlig besiktningsman eller överbesiktningsnämnd med goda referenser och erkänd kompetens.
 3. Förbered byggplatsen ordentligt inför överbesiktningen genom att säkerställa tillgång till all relevant dokumentation, material, och uppgifter om arbetets utförande.
 4. Underlätta för en öppen dialog mellan alla parter involverade i projektet för att säkerställa att inga frågor eller oklarheter kvarstår.
 5. Tillse att alla inblandade följer de standarder och procedurer som krävs av ABT 06 för att minimera risken för felaktigheter vid överbesiktningen.

Vikten av att välja en pålitlig överbesiktningsnämnd eller besiktningsman.

Att välja en pålitlig överbesiktningsnämnd eller besiktningsman är av avgörande betydelse för att säkerställa en korrekt och rättvis överbesiktning enligt ABT 06. En kvalificerad och pålitlig besiktningsman kan tillhandahålla noggranna och transparenta bedömningar, vilket minskar risken för felaktiga utlåtanden och felbedömningar under överbesiktningen.

Genom noggrannhet och pålitlighet kan man undvika onödiga tvister och framtida kostnader relaterade till felaktiga överbesiktningsutlåtanden.

Vanliga Frågor

1. Vad är överbesiktning enligt ABT 06?

Överbesiktning enligt ABT 06 är en besiktningsform som finns för att pröva fel som upptäcks efter det att ett byggprojekt är färdigt.

2. När kan jag begära en överbesiktning?

Du kan begära en överbesiktning om du upptäcker fel i bygget och det har gått mer än två år sedan slutbesiktningen, men inom tio år från att bygget blev klart.

3. Vad händer under en överbesiktning?

Under en överbesiktning granskar en besiktningsman bygget noggrant för att hitta eventuella fel och skriver sedan ett besiktningsutlåtande om vad han eller hon har observerat.

4. Vem kan utföra en överbesiktning?

En kvalificerad och opartisk besiktningsman som har rätt kompetens och erfarenhet ska utföra överbesiktningen för att säkerställa att alla fel blir korrekt identifierade och dokumenterade.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om allt du behöver veta om överbesiktning enligt abt 06 – nyckelord: överbesiktning abt 06

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.