Vad säger lagen om muntligt avtal via telefon?

Att ingå avtal via telefon är vanligt i dagens samhälle, men vad händer när det är muntligt? En viktig detalj är att distansavtalslagen ger konsumenter särskilt skydd vid sådana situationer.

I den här artikeln går vi igenom de lagar och regler som omger muntliga avtal via telefon, och hur de skyddar både företag och privatpersoner. Fortsätt läsa för att få klarhet i dina rättigheter.

Regler för Telefonförsäljning Vid Avtal

Vid telefonförsäljning finns krav på skriftligt bekräftelse och konsumenter har rätt till ångerrätt.

Krav på skriftligt bekräftelse

För att skydda både konsumenter och näringsidkare ställer lagen krav på skriftlig bekräftelse vid försäljning via telefon. Det innebär att även om du initialt godkänner ett anbud muntligen, ska du få alla villkor och detaljer i avtalet nedskrivna.

När skriftlighetskravet uppfylls får du som kund en tydlig översikt över vad du har kommit överens om och kan enkelt se vad som gäller angående pris, produkt eller tjänst.

Skriftligt anbud säkerställer att inget missförstås och minskar risken för bedrägeri. Ett bindande avtal uppstår först när du som konsument har gett din digital signatur eller skrivit under dokumentet som bekräftar överenskommelsen.

Därför blir det lättare att värna om dina rättigheter och IDskydd, eftersom allt är dokumenterat. Dessutom underlättar det processen om du skulle vilja utnyttja din ångerrätt inom den lagstadgade tiden.

Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter har rätt att ångra avtal som ingåtts via telefon inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Denna ångerrätt är stadgad i lag och ger konsumenter möjlighet att ångra sitt beslut om de ångrar ett köp som har ingåtts genom telefonförsäljning.

Om konsumenten väljer att utnyttja den lagstadgade ångerrätten måste företaget skyndsamt återbetala alla erlagda betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader.

Vidare kan konsumenter dra nytta av ångerrätten utan att vara skyldiga att motivera sitt beslut eller stå för eventuella kostnader förutom de som är kopplade till återbetalningen av varorna eller tjänsterna.

Konsekvenser av Muntliga Avtal via Telefon

Muntliga avtal via telefon kan vara svåra att bevisa och öppnar upp för risker för bedrägeri. För att ett avtal ska vara bindande krävs ofta en digital eller skriftlig signatur enligt lag.

Svårt att bevisa

Bevisningen av muntliga avtal via telefon kan vara utmanande på grund av avsaknaden av skriftlig dokumentation. Domstolar kräver vanligtvis fysiska bevis eller inspelningar för att styrka att ett avtal verkligen ingicks.

Detta kan skapa problem för parterna, särskilt om det uppstår tvister kring villkoren i det muntliga avtalet. Bevisbördan ligger ofta hos den som hävdar att avtalet ingicks, vilket gör det nödvändigt att ha tydliga och tillförlitliga bevis för att styrka avtalets existens.

Bedömningen av muntliga avtal via telefon är komplicerad eftersom det kan vara svårt att fastställa exakta detaljer och överenskommelser utan skriftlig dokumentation. Det är därför viktigt att vara försiktig vid ingående av muntliga avtal via telefon och se till att det finns tillförlitliga metoder för att bevisa avtalets innehåll och existens för att undvika framtida tvister.

Risk för bedrägeri

Vid muntliga avtal via telefon finns det en risk för bedrägeri eftersom det är svårt att bevisa vad som har sagts under samtalet. Säljare kan utnyttja detta och vilseleda konsumenter genom att ge falsk information eller manipulera villkoren för avtalet.

Det är därför viktigt att vara försiktig och inte godkänna något över telefon utan att ha fått all nödvändig information skriftligt eller digitalt innan man ingår i ett avtal.

Det är också en god idé att spela in samtalen som gäller avtal eller köp via telefon för att ha bevis om det skulle uppstå tvister i framtiden. Genom att vara vaksam och följa lagens krav kan man skydda sig själv mot potentiella bedrägerier vid telefonavtal.

Krav på digital eller skriftlig signatur för att ett avtal ska vara bindande

För ett muntligt avtal via telefon måste det finnas en digital eller skriftlig signatur för att avtalet ska vara bindande enligt lagen. Det är viktigt att ha denna bindande signatur för att säkerställa parternas godkännande och undvika tvister i framtiden.

En digital eller skriftlig signatur ger avtalet den nödvändiga rättsliga tyngden och kan vara avgörande om det uppstår tvister eller frågor om avtalets giltighet. Därför är det viktigt att se till att alla avtal, även de som ingås muntligen via telefon, följer kraven på en bindande digital eller skriftlig signatur enligt lagen.

Ett avtal som ingås via telefon måste ha antingen en digital eller skriftlig signatur för att vara bindande. Detta krav säkerställer att både parter är överens och förhindrar eventuella tvister.

Vanliga Frågor

1. Är ett muntligt avtal via telefon bindande enligt svensk lag?

Ja, enligt lag om avtal och avtalsrätt kan muntliga avtal via telefon vara juridiskt bindande, precis som skriftliga anbud.

2. Behöver man skriftlig bekräftelse på avtal gjorda i försäljningssyfte via telefon?

Det är inte alltid nödvändigt med skriftlig bekräftelse på ett telefonavtal, men det kan hjälpa till vid eventuella missförstånd eller avtalsbrott.

3. Kan inspelning av telefonsamtal användas som bevis för ett telefonkontrakt?

Ja, inspelning kan fungera som ett juridiskt bevis för innehållet i ett telefonkontrakt, under förutsättning att vissa regler kring inspelning följs.

4. Vad händer om någon bryter mot ett muntligt avtal som gjorts över telefon?

Om någon bryter mot ett muntligt avtal kan det uppstå en tvist där telefonsamtal juridik kan komma in i bilden för att avgöra om det finns en laglig överenskommelse och vad som gäller.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad säger lagen om muntligt avtal via telefon?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.