Dubbelbeskattning – flytt till Frankrike?

Skatten i Frankrike

Denna artikel är ingen fördjupning i den franska skatterätten. Den är endast menad att illustrera huvuddragen så att du kan bilda dig en uppfattning om skillnaderna till det svenska skattesystemet.

Dubbelbeskattning - flytt till Frankrike?

Den franska beskattningen består, liksom svensk skatterätt, av ett antal ”inkomstslag” eller typer av skatter. Den mest grundläggande skatten man bör hålla koll på är den franska inkomstskatten för boende i landet. Skatten bygger på en progressiv beskattning där det finns fem (5) steg. Det lägsta steget är oftast skattefritt medan det högsta steget kan ha en relativt hög skattesats. För år 2020 (inkomstår 2019) såg tarifferna ut som följande;

0 – 10 064 Euro = 0 procent

10 065 – 27 794 Euro = 14 procent

27 795 – 74 517 Euro = 30 procent

74 517 – 157 806 Euro = 41 procent

157 806 eller mer Euro = 45 procent

Dessa tariffer uppdateras relativt ofta. Dubbelkolla därför alltid vilka tariffer som gäller för just dig.

Som vi ser finns här en likhet med den svenska systemet för inkomstbeskattning; att både länderna har en progressiv tariff. Det franska systemet skiljer sig dock väsentligt från det svenska systemet i och med att det bygger på principen om sambeskattning. Av detta följer att hushållen beskattas som en enhet. Ett exempel kan demonstrera hur detta ter sig i praktiken.

A och B är gifte och delar ett hushåll tillsammans i Sverige. A uppbär en inkomst om 90 000 kr medan B uppbär en inkomst om 600 000 kr. I Sverige kommer A och B beskattas separat i vilket A, efter avdrag, kommer betala en väldigt låg skatt. B å andra sidan kommer att beskattas både enligt den kommunala skattesatsen och den statliga skattesatsen om ytterligare 20 procentenheter. Hade A och B bott i Frankrike så hade de sambeskattats vilket fungerar som att man räknar ut deras totala inkomst i hushållet, och sedan fördelar det på två. Av detta följer att A och B gemensamt kommer att anses ha fått in 690 000 eller 345 000 vardera. Detta belopp beskattas sedan enligt tabellen ovan.

Frankrike har, liksom Sverige, en hel del möjligheter till avdrag. Det som särskiljer Frankrike är att de har en hel del avdrag gällande bl.a. barn som Sverige saknar. De har även vissa grundavdrag som beräknas väsentligen annorlunda än svenska grundavdrag. Detta då flera franska grundavdrag gäller per hushåll, i vilket man sedan fördelar det totala avdraget på antal medlemmar i hushållet. Ett exempel på detta är grundavdraget för pension vilken i skrivande stund är begränsad till 3 700 Euro per hushåll.

Tänk på att denna artikel inte skrivs i syfte att förklara fransk skatterätt utan endast att belysa dess huvuddrag i proportion till svensk skatterätt. Rådfråga alltid en fransk myndighet eller fransk sakkunnig innan du vidtar några åtgärder.

Dubbelbeskattningsavtalet i korthet

Sverige och Frankrike ingick ett dubbelbeskattningsavtal relativt tidigt sett i proportion till våra övriga samarbeten. Skatterelationen till Frankrike är även relativt speciell avseende fördelningen av jurisdiktion att beskatta en inkomst. Detta gäller främst beskattning av pension. Så här ser några av de fördelningsartiklar ut som stadgas i avtalet;

Art. 15 om enskild tjänst. Inkomst av enskild tjänst, alltså från annan arbetsgivare än stat, kommun eller motsvarande, beskattas endast i hemviststaten. Inkomsten kan dock beskattas i källstaten (den stat man fick lön från) om man anses ha bedrivit sitt arbete där. Man anses inte ha bedrivit sitt arbete i den andra staten om man uppfyller tre rekvisit vilka är; (i) man inte vistats där i 183 dagar eller mer, (ii) lönen inte betalas av arbetsgivare i den staten, eller å dennes vägnar samt (iii) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra staten.

Art. 18 om pension. Inkomst av pension är normalt sett en jurisdiktion som Sverige vägrar att släppa. Det är alltså med viss häpnad man kan läsa att pension som härrör från enskild tjänst beskattas endast i Frankrike.

Art. 19 om offentlig tjänst. Inkomst av tjänst och pension som härrör från offentlig tjänst beskattas dock i det andra landet. Av detta följer att för de fall man arbetat statligt, kommunalt eller inom annan offentlig sektor och flyttar till Frankrike med pensionen, så beskattas denna fortsatt i Sverige. Vart gränsen för offentlig och enskild tjänst går är inte helt säker.

Tänk på detta!

Rådfråga en lokal sakkunnig innan du vidtar åtgärder. Skatten skiljer sig väsentligt mellan länderna i vilket du bör fråga en fransk jurist eller myndighet.

Skatten är snabbt föränderlig. Detta gäller både regler och tariffer, tänk således på att hålla dig något uppdaterad.

Även om det kan verka ganska lätt att flytta mellan gränserna så är skatten inte lika lätt att avgöra. Med detta menas att man alltid måste tänka på hur det blir med den internationella dubbelbeskattningssituationen. Man måste då beakta (i) svensk rätt, (ii) tredje lands rätt och (iii) dubbelbeskattningsavtal.

Har du frågor eller söker hjälp kan du nå Vasa Advokatbyrå på vårt nummer: 08-678 43 00.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om dubbelbeskattning – flytt till frankrike?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.