Dolda fel: Säljarens ansvar och vad du behöver veta

Att köpa en fastighet är en stor affär och dolda fel kan bli en dyr överraskning för den ovetande köparen. I Sverige är det säljarens ansvar att informera om dolda brister i huset eller lägenheten.

Denna artikel ger dig allt du behöver veta för att navigera i dessa komplexa situationer – som köpare och säljare. Läs vidare och bli expert på dolda fel!

Sammanfattning

 • Säljaren måste informera köparen om dolda fel och är ersättningsskyldig om sådana uppdagas inom tio år efter köpet.
 • Som köpare har du en undersökningsplikt att upptäcka eventuella fel före köpet, och rätt att reklamera och kräva skadestånd vid dolda fel.
 • En dolda felförsäkring kan skydda säljaren ekonomiskt vid anspråk från köparen på grund av dolda fel som inte var kända vid försäljningen.

Säljarens ansvar för dolda fel

Säljaren har enligt lag ett ansvar för att informera köparen om eventuella dolda fel i fastigheten. Dolda fel definieras som fel som inte var synliga vid köptillfället och kan upptäckas inom en skälig tid efter köpet.

Säljaren är skyldig att ersätta köparen för de kostnader som uppstår till följd av dolda fel.

Bakgrund och lagstiftning

Lagar och regler om dolda fel i fastigheter är komplexa. De står inskrivna i jordabalken, en viktig del av den svenska lagstiftningen. Denna balk reglerar relationerna mellan köpare och säljare vid överlåtelser av fast egendom.

Ett ansvar för dolda fel ligger på säljaren enligt dessa bestämmelser. Detta innebär att fel som inte varit upptäckbara vid köpet kan leda till att säljaren blir ersättningsskyldig.

Fastighetsköp är en stor affär, och konsumentlagstiftningen strävar efter att skydda köparen. Från det att en fastighet har övergått till ny ägare börjar en tidsfrist löpa, under vilken köparen kan påtala dolda fel.

Tidsgränsen är oftast tio år, inom vilken tid köparen kan kräva återbetalning eller skadestånd. Denna tidsram skapar en trygghet för husköpare och bidrar till ett rättvist handelsklimat inom fastighetsbranschen.

Definition av dolda fel

Dolda fel definieras som fel eller brister vid köp av en fastighet som inte var synliga vid besiktningen och som säljaren inte informerade köparen om. Dessa fel kan vara allt från konstruktionsproblem till problem med rör och elledningar.

Det är viktigt att notera att fel som köparen hade möjlighet att upptäcka under en noggrann undersökning inte räknas som dolda fel, och säljaren har ett ansvar att informera köparen om kända fel eller brister som kan påverka fastighetens värde eller användbarhet.

Vid upptäckt av dolda fel kan köparen ha rätt till skadestånd eller hävning av köpet enligt lagstiftningen om dolda fel.

Tidsram för ansvar

Säljarens ansvar för dolda fel sträcker sig vanligtvis under tio år från köpekontraktets ingående. Under denna period kan köparen framföra klagomål angående eventuella dolda fel som upptäckts.

Det är säljarens ansvar att tillhandahålla korrekt och fullständig information om fastigheten eller bostadsrätten och att ta ansvar för eventuella dolda fel som kan upptäckas under denna tidsram.

Med en tidsram på upp till tio år är det avgörande att säljaren är medveten om sitt ansvar för dolda fel och vidtar lämpliga åtgärder för att undvika eventuella tvister med köparen längre fram.

Vad du behöver veta som köpare

Som köpare behöver du känna till din undersökningsplikt och vad som krävs för att kunna klaga på dolda fel. Du har rätt till reklamation och eventuellt skadestånd om du upptäcker dolda fel i din fastighet.

Undersökningsplikt

Som köpare av en fastighet har du en skyldighet att noggrant undersöka den innan köpet. Det innebär att du bör vara aktiv i att identifiera eventuella dolda fel. Det är viktigt att du noggrant granskar fastigheten och tar upp eventuella upptäckbara fel med säljaren innan köpet slutförs.

En grundlig undersökning kan hjälpa till att minska risken för att upptäcka dolda fel efter köpet.

För att säkerställa en smidig process och undvika obehagliga överraskningar, är det viktigt att du tar din undersökningsplikt på allvar. Genom att vara medveten om din roll som köpare och agera proaktivt kan du undvika potentiella problem i framtiden.

Efter att du har genomfört en noggrann undersökning och är nöjd med förhållandena på fastigheten, kan du gå vidare till nästa steg i köpprocessen.

Reklamationsprocess och möjlighet till skadestånd

Efter att du som köpare har upptäckt ett dolt fel gäller det att agera snabbt. Du har rätt att reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter dess upptäckt. Reklamationsprocessen innefattar att skriftligen informera säljaren om felet och begära åtgärder som kan åtgärda felet.

Om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid, har du möjlighet att kräva skadestånd.

Om säljaren är ansvarig för det dolda felet kan du som köpare ha rätt till ekonomisk kompensation. Skadeståndet kan täcka kostnader för att åtgärda felet eller kompensera för värdeminskningen av fastigheten på grund av felet.

Dolda felförsäkringar som skydd för säljaren

Säljaren kan skydda sig mot potentiella ekonomiska förluster till följd av dolda fel genom att teckna en dolda felförsäkring. Denna typ av försäkring kan ge säljaren ett ekonomiskt skydd om det skulle uppstå krav från köparen på grund av fel som inte var kända vid försäljningen.

Försäkringen kan vara speciellt användbar om säljaren har begränsad kunskap om fastighetens skick eller om det finns risk för dolda fel.

Genom att teckna en sådan försäkring kan säljaren undvika kostsamma tvister och potentiella rättsliga processer i händelse av dolda fel. Det är viktigt att noga överväga och förstå villkoren för en dolda felförsäkring, samt att söka råd från experter inom fastighetsjuridik för att säkerställa lämpligt skydd i samband med försäljningen.

Hur du kan förbereda dig som säljare

Genomföra en besiktning av fastigheten, vidta eventuella åtgärder för att undvika dolda fel och skydda dig med en dolda felförsäkring. Läs mer för att få fullständig information om ditt ansvar som säljare och vad du behöver veta som köpare.

Genomföra en besiktning av fastigheten

Inför en försäljning är det viktigt att genomföra en grundlig besiktning av fastigheten. Här är några steg att ta i beaktande:

 1. Anlita en kvalificerad besiktningsman som kan identifiera eventuella dolda fel och brister.
 2. Se till att besiktningsmannen noggrant undersöker både fastighetens in – och utvändiga skick, inklusive VVS, elsystem och eventuella fuktproblem.
 3. Ta del av besiktningsmannens rapport och vid behov åtgärda eventuella problem innan försäljningen genomförs.
 4. Dela öppet och ärligt med köpare om de potentiella bekymmer som identifierats under besiktningen för att undvika framtida tvister eller missnöje.

Eventuella åtgärder för att undvika dolda fel

För att undvika dolda fel kan säljaren vidta följande åtgärder:

 1. Anlita en erfaren besiktningsman för att noggrant granska fastigheten och upptäcka eventuella fel eller brister.
 2. Se till att all information om fastigheten är korrekt och uppdaterad, inklusive dokumentation av tidigare reparationer eller renoveringar.
 3. Utför nödvändiga reparationer eller underhållsarbete innan försäljningen för att säkerställa fastighetens skick.
 4. Erbjud köparen fullständig öppenhet genom att tillhandahålla alla relevanta dokument och inspektionsrapporter.
 5. Att skaffa en dolda felförsäkring som extra skydd i händelse av okända defekter som kan upptäckas efter försäljningen.

Skydda dig med en dolda felförsäkring

En dolda felförsäkring kan ge dig som säljare en extra trygghet om olyckan är framme. Försäkringen kan täcka kostnader för reparationer eller kompensation till köparen om dolda fel upptäcks efter affären.

Genom att skaffa en sådan försäkring kan du undvika ekonomiskt krångel och istället fokusera på en smidig affär.

Att investera i en dolda felförsäkring kan vara ett klokt drag för att skydda dig mot potentiella utgifter om något oväntat dyker upp i samband med fastighetsförsäljningen. Med en sådan försäkring kan du minska risken för ekonomiskt ansvar om dolda fel skulle upptäckas i fastigheten i framtiden, vilket ger dig en extra säkerhetsnivå i din försäljningsprocess.

Conclusion

När du köper en fastighet är det viktigt att förstå säljarens ansvar gällande dolda fel. Som köpare har du rättigheter och skyldigheter som du måste vara medveten om. Att förbereda sig som säljare genom att genomföra en noggrann besiktning och skydda sig med en dolda felförsäkring kan minska risken för tvister i framtiden.

Genom att förstå dessa viktiga aspekter kan både säljare och köpare undvika många potentiella problem och konflikter som kan uppstå.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär dolda fel när det gäller fastigheter?

Dolda fel är problem som inte syns vid en vanlig besiktning och som säljaren kan vara ansvarig för om de upptäcks efter köpet av en fastighet eller bostadsrätt.

2. Vilket ansvar har säljaren för dolda fel?

Säljarens ansvar för dolda fel i hus eller bostadsrätt kan variera, men oftast måste felaktig information om egendomen vara givet för att ansvar ska finnas.

3. Kan jag försäkra mig mot dolda fel?

Ja, du kan teckna en försäkring för dolda fel som skyddar både köpare och säljare vid upptäckt av fel som inte var kända vid försäljningen.

4. Vad ska jag göra om jag som köpare hittar ett dolt fel?

Om du hittar ett dolt fel bör du anmäla det snabbt enligt reklamationsrätten och hantera klagomål enligt konsumentskyddets regler.

5. Vad händer om jag säljer en fastighet med friskrivning för dolda fel?

En friskrivningsklausul kan begränsa säljarens ansvar för dolda fel, men köparens rättigheter kan fortfarande gälla om felet beror på säljarens grova vårdslöshet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om dolda fel: säljarens ansvar och vad du behöver veta

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.