Bostadsrättsförening jurist – tvist mot privatperson

För de som har en bostadsrättsförening kan det vara bra att känna till vad bostadsinnehavarna har för skyldigheter gentemot föreningen, och vad konsekvenserna blir om bostadsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som bostadsrättsföreningen ber om. I den här artikeln kommer redogöras för vad föreningen kan ställa krav på bostadsinnehavaren och vilka konsekvenser det blir om bostadsinnehavaren väljer att inte göra som föreningen säger.

Bostadsrättsförening jurist – tvist mot privatperson

Ansvar för bostadens skick

En som bor i en bostadsrättsförening har ett ansvar gentemot föreningen att hålla bostaden i gott skick, även om en del av det ansvaret ligger på föreningen. Det som bostadsinnehavaren har att ansvara för är att underhålla lägenheten. Vad som faller inom den underhållsskyldigheten är den inre delen av lägenheten. Föreningen kan dock i stadgarna ange vilka delar av inre lägenheten som istället ska underhållas av föreningen.

Vad som räknas som lägenheten

Under den här rubriken ges exempel på vad som avses med lägenheten, men exemplen är inte uttömmande, så även exempel som inte nämns kan inkluderas i lägenheten och därmed också i bostadsinnehavarens underhållningsskyldighet. De som huvudregel räknas in är golven, taken och väggarna som finns i bostadens rum. Vidare räknas även in dem till fönstren tillhörande glas och bågar, samt även inner- och ytterdörrar i bostaden.

Undantag från underhållande av inre delen av lägenheten

Det som tillhör den inre delen av lägenheten men som föreningen har ansvar för är främst de olika ledningarna. Exempelvis ledningarna för gas, elektricitet, avlopp värme och vatten. För att föreningen ska ansvara för underhållet av dessa förutsätter det att det är föreningen som infört ledningarna i lägenheten och även att det är fler lägenheter som ledningarna tjänar. Om dessa kriterier inte är uppfyllda vad gällande ledningarna, så är det istället bostadsinnehavaren som ansvarar för att underhålla desamma.

Begränsningar på krav på bostadsinnehavares underhållsskyldigheten

Föreningen har möjlighet att i sina stadgar ange på vilket sätt som bostadsinnehavaren ska sköta underhållningen. Det finns emellertid vissa begränsningar för vad föreningen kan kräva. Exempelvis kan inte krävas att bostadsinnehavaren ska underhålla någon annans bostad.

Ansvar för störande beteende och vad bostadsrättsföreningens jurist kan hjälpa med

Om en bostadsinnehavare uppträder störande och som inte tillhör det vardagliga livet så kan bostadsrättsföreningen rikta ansvar mot den boende för det.

Bostadsrättsförening jurist – tvist mot privatperson

Ansvar för brand- och vattenskada

Ansvar för sådana skador kan göras gällande om bostadsinnehavaren eller någon som denne släppt in i lägenheten, alternativt någon som för den boendes räkning utför arbete i bostaden orsakat skada om denne varit vårdslös. Det gäller dock inte gällande den som levererar varor till den boende. Annars har ansvaret lagts på föreningen, då det förväntas att föreningen ska teckna en försäkring som täcker denna typ av skador. Uppstår brand- eller vattenskada så brukar förening kunna kräva av bostadsinnehavaren att stå för reparationerna.

När det kommer till vårdslösheten så räknas bara sådan vårdslöshet där bostadsinnehavaren brutit i omsorgen och tillsynen som förväntas av denne.

Ansvar för ohyra

Ansvaret för detta är att jämföra med det ansvaret som gäller vid vattenskador. Med det menas att ansvaret även sträcker sig till vad andra som den boende släppt in i lägenheten orsakar.

Skyldighet att meddela skada till bostadsrättsföreningen

Sådan skyldighet krävs inte som huvudregel av bostadsinnehavaren. Dock finns det en möjlighet för föreningen att skriva in en sådan skyldighet i föreningens stadgar. Då reparationsskyldighet föreligger vid vatten – och brandskador så bör denne i då också kunna bli ansvarig för skada som följer av att underlåta att meddela föreningen om den uppkomna skadan.

Viktigt att komma ihåg att det inte går att säga rent generellt hur snabbt en boende måste meddela föreningen om skadan, då det skiljer sig beroende på omfattningen av skadan. Gällande varierande tid för att underrätta om skada, gäller även för ohyra.

Påföljder för boende som inte vidtar begärda åtgärder och vad bostadsrättsföreningen jurist kan hjälpa till med

Påföljd brist i underhållandet

Gällande underhållandet av lägenheten så finns möjligheten att avsäga den boende från dennes nyttjanderätt till bostaden, under förutsättning att den boendes underlåtenhet att underhålla lägenheten är tillräcklig. Gällande av vad som anses som tillräckligt allvarlig brist i underhållsskyldigheten så krävs att det skett ett vanvård av lägenheten. Annars finns inte möjlighet att avsäga den boendes nyttjande rätt. Vad som anses som vanvård skiljer sig från fall till fall. Det finns även i vissa fall möjlighet för förening att vid allmän domstol tvista om föreningen kan få den boende att vidta nödvändiga åtgärder, om denne inte uppfyllt skyldigheterna som åvilar denne enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Påföljder vid störningar

Om störningarna anses som mer allvarliga än lindriga så finns det en möjlighet för föreningen att vräka den boende. Den boende har dock rätt att först försöka sluta med störningarna innan det blir aktuellt med vräkning. Bostadsrättsföreningen ska också ha meddelat socialnämnden innan vräkning kan ske. Skulle störningarna anses som särskilt allvarliga, exempelvis om den boende hotat en annan bostadsgäst, så behöver inte föreningen först varna den boende, utan då kan som huvudregel föreningen vräka den boende direkt. Dock måste föreningen även då meddela socialnämnden om vräkningen.

Att tänka på

Det kan vara svårt att själv kunna bedöma eller bevisa om en bostadsinnehavare i er förening misskött sig till den graden att ni har rätt att vidta åtgärder. Vasa advokatbyrå arbetar på daglig basis med att frågor kring bostadsrätter och hjälper er gärna med att utreda era möjligheter. Tveka inte att höra av dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Undvik att missa eventuella möjligheter att göra gällande påföljder gentemot bostadsinnehavare.
 • Skaffa en bedömning vilka påföljder eller åtgärder som du kan rikta mot bostadsinnehavare.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån lag och stadgar.
 • Minimera möjligheter att bostadsinnehavare får fortgå med ett beteende eller slipper reparera uppkomna skador.
 • Maximera dina chanser att få igenom era krav gentemot bostadsinnehavare i er förening.
 • Bevaka era rättigheter, t.ex. tillse att ni så snabbt som möjligt får en bostadsinnehavare att rätta sig efter era riktlinjer för att få behålla sin nyttjanderätt till bostaden.
 • Slipp lägga er energi på att göra gällande era krav mot bostadsinnehavaren.

Kontakta oss här för ett gratis telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna bostadsjurister.

Ta kontakt!

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om bostadsrättsförening jurist – tvist mot privatperson

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.