Avstyckning av fastighet

Äger du en fastighet som du funderar på att stycka av? I denna artikel går vi igenom vad det innebär att stycka av en fastighet och saker som kan vara bra att tänka på i samband med avstyckning.

Avstyckning av fastighet

Om begreppet avstyckning av fastighet

När vi i dagligt tal pratar om fastigheter menar vi vanligtvis hus. Men en fastighet är i själva verket den mark som huset står på. All mark som finns i Sverige är indelad i fastigheter. Avstyckning innebär att en fastighet (ofta obebyggd mark) delas upp så att det bildas en ny fastighet.

Avstyckning regleras i fastighetsbildningslagen. Den ursprungliga fastigheten kallas för stamfastighet och fastigheterna som bildas genom avstyckning kallas för styckningslotter. Alla fastigheter är registrerade i fastighetsregistret. I registret får styckningslotten en ny registerbeteckning medan stamfastigheten behåller sin beteckning.

Beslut om avstyckning

Fastighetsbildning genom avstyckning beslutas genom lantmäteriförrättning. Det är alltså lantmäteriet som fattar beslut om att godkänna en avstyckning. När lantmäteriet tittar på om avstyckningen ska godkännas har de flera faktorer som de väger in i sin bedömning. Bland annat tittar de på om avstyckningen är lämplig för ett varaktigt bruk. Avstyckningen ska vara en lämplig lösning även ur ett långsiktigt perspektiv och användningsområdet ska vara aktuellt inom en överskådlig tid. Lantmäteriet tittar också på lämpligheten i förhållande till områdets detaljplan/områdesplan, fastighetsgränser, strandskydd och miljöfrågor.

Ansökan om avstyckning av fastighet

Ansökan om avstyckning görs på lantmäteriets hemsida via lantmäteriets e-tjänst. Om någon redan köpt eller fått den tilltänkta avstyckningen måste ansökan om avstyckning ske inom sex månader från köpet eller gåvan Om det inte sker inom tidsfristen om sex månader kommer köpet/gåvan vara ogiltigt. Görs avstyckning genom köp eller gåva krävs lagfart. Även det ansöks om hos lantmäteriet.

Avstyckning av fastighet
En fastighet har ofta inteckningar. Det är inteckningarna som används för att pantsätta fastigheten när du tar ett huslån. Om det finns inteckningar i stamfastigheten kommer inteckningarna gälla även för den avstyckade fastigheten om detta inte regleras på förhand. Om du inte vill att inteckningarna ska gälla på den avstyckade fastigheten måste du ansöka om det hos lantmäteriet.

Andra saker att tänka på vid avstyckning av fastighet:

 • Är fastigheten medlem av en samfällighet? Då kan det vara bra att kontrollera om andelstalen behöver ändras för fastigheterna efter avstyckning.

 • Du kan behöva betala skatt. Du kan behöva betala skatt om du överför mark som du avstyckat till en annan ägare.

 • Taxeringsvärdet kan ändras. Taxeringsvärdet kan komma att ändras på grund av avstyckningen. Du kan läsa mer om det skatterättsliga regelverket på skatteverket.se.
  ansöka om hos lantmäteriet.
Avstyckning av fastighet
Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighetsjuridik. Ni kan anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller vid avstyckning.
 • Få hjälp med ansökan till lantmäteriet.

Tvistelösning

 • Få hjälp om ni behöver gå in i en domstolstvist t.ex. för att överklaga ett avslag hos lantmäteriet.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.