Är muntligt avtal bindande enligt svensk lag?

Funderar du på om ett muntligt avtal är bindande enligt svensk lag? Jo, muntliga avtal kan vara bindande enligt svensk lag. Det kan dock finnas vissa villkor och undantag att ta hänsyn till. I den här artikeln kommer vi att gå igenom när ett muntligt avtal är giltigt enligt svensk lag och vad som gäller vid muntliga avtal. Läs vidare för att få klarhet i denna fråga!

Muntliga avtal som bindande enligt svensk lag

Muntliga avtal erkänns som bindande inom svensk rätt precis som skriftliga avtal. Det betyder att när två parter kommer överens om något genom tal, utan att det skrivs ner på papper, kan detta vara lika juridiskt giltigt.

Enligt avtalslagen och avtalsrättsliga principer är det viktigt att båda parterna är medvetna om villkoren och godkänner dessa.

För att ett muntligt avtal ska hålla i en rättstvist krävs ofta bevis på vad som avtalats. Detta kan vara komplicerat då det inte finns något skriftligt att visa upp. Avtalsvillkor och intentioner kan därför bli föremål för avtalstolkning.

Trots att muntliga avtal är lagligt bindande, uppstår därmed ofta problem med att bevisa exakt vad som sagts och överenskommits mellan parterna. Därför väljer många att formalisera viktiga avtal skriftligen, för att undvika oklarheter och tvister.

När är muntliga avtal giltiga?

Huvudregeln för avtal är att de kan ingås muntligen, men det finns undantag där ett skriftligt avtal krävs enligt svensk lag. Det är viktigt att känna till villkoren för giltiga muntliga avtal och när ett skriftligt avtal kan vara nödvändigt.

Huvudregeln för avtal

I svensk lag spelar avtalsfriheten en central roll. Det betyder att privatpersoner och företag fritt kan komma överens om villkor i sina avtal. Därför är muntliga avtal oftast lika bindande som skriftliga.

Men det är viktigt att de som ingår avtalet är överens om innehållet och att båda parter förstår de åtaganden och rättigheter som avtalet innebär.

En muntlig överenskommelse mellan parter betraktas som giltig när båda har uttryckt en tydlig vilja att uppfylla visst åtagande. Det kan handla om köp av varor, tjänster eller andra typer av överenskommelser i vardagen.

Trots dess giltighet stöter muntliga avtal ofta på problem när det kommer till att bevisa vad som faktiskt blev överenskommet ifall en konflikt skulle uppstå. Därför bör man alltid noggrant överväga huruvida ett muntligt avtal är lämpligt eller om de specifika omständigheterna kräver ett skriftligt kontrakt för extra säkerhet och klarhet.

Undantag där skriftligt avtal krävs

När det finns specifika omständigheter eller särskilda typer av avtal, kräver svensk lag skriftliga avtal. Dessa undantag inkluderar:

 1. Fastighetsöverlåtelse: Skriftligt avtal krävs för att köpa eller sälja fast egendom.
 2. Anställningsavtal: Det är nödvändigt med skriftligt anställningsavtal för att klargöra villkoren för anställningen.
 3. Konsumentkreditavtal: För konsumenters skydd krävs skriftliga avtal för kredittransaktioner.
 4. Licensavtal: Skriftligt avtal är viktigt när det gäller licensiering av immateriella rättigheter.

Vad gäller vid muntliga avtal?

Bevissvårigheter kan uppstå vid muntliga avtal, vilket kan leda till svårigheter att styrka avtalets innehåll och villkor. Därför är det viktigt att vara medveten om riskerna och konsekvenserna av muntliga avtal, samt att följa rekommendationer vid avtalsslutande.

Bevissvårigheter

Vid muntliga avtal kan bevissvårigheter uppstå, vilket kan göra det svårt att bevisa vad som egentligen har avtalats. Parterna kan ha olika uppfattningar om villkoren och det blir en fråga om ord mot ord.

Bevisbördan ligger på den som hävdar att avtalet har ingåtts, vilket kan leda till osäkerhet och tvister. I affärssammanhang kan detta vara särskilt problematiskt då det finns mycket pengar på spel.

Riskerna med bevissvårigheter vid muntliga avtal är att det kan leda till oklarheter och tolkningsfrågor i framtiden. Det kan också öka risken för kontraktsbrott och rättstvister.

Risker och konsekvenser

Vid muntliga avtal kan det uppstå betydande risker och konsekvenser för parterna. Eftersom bevisningen kan vara svår vid muntliga avtal, kan det bli en ”du sa-jag sa”-situation om tvisten uppstår.

Detta kan leda till ökad osäkerhet och kostsamma rättsliga processer för att bevisa avtalets innehåll och villkor. Dessutom finns risken att parternas ursprungliga intentioner tolkas på olika sätt, vilket kan leda till missförstånd och oförutsedda konsekvenser.

Vid brott mot muntliga avtal kan konsekvenserna vara allvarliga, särskilt i affärssammanhang. Parterna löper risken att förlora affärsmässiga möjligheter och ekonomiska resurser om en part inte lever upp till vad som enades muntligen.

Rekommendationer vid muntliga avtal

Vid muntliga avtal är det rekommenderat att:

 1. Tydligt specificera villkoren och parternas åtaganden.
 2. Dokumentera avtalet så långt det är möjligt för att skapa bevisbarhet.
 3. Försäkra er om att alla parter har en fullständig förståelse av avtalets innebörd och konsekvenser.
 4. Undvika att förlita sig enbart på muntliga löften och istället sträva efter skriftliga avtal i så stor utsträckning som möjligt.
 5. Ta hjälp av juridisk expertis vid komplexa eller viktiga affärstransaktioner för att säkerställa korrekt dokumentation och uppfyllande enligt gällande lagar och regler.

Vanliga Frågor

1. Är muntliga avtal bindande i Sverige?

Ja, muntliga avtal är bindande enligt svensk lag, men det kan vara svårt att bevisa vad som avtalats utan skriftlig dokumentation.

2. Vilka villkor måste uppfyllas för att ett muntligt avtal ska gälla?

För att ett muntligt avtal ska vara giltigt måste alla villkor vara tydligt överenskomna mellan parterna och det får inte strida mot lag.

3. Kan man få juridiska problem om man inte följer ett muntligt avtal?

Om ett muntligt avtal inte följs kan det leda till juridiska konsekvenser och tvister, precis som med skriftliga avtal.

4. Gäller muntliga avtal i alla situationer, som i fastighetsaffärer och arbetsrätten?

I vissa situationer, som i fastighetsaffärer och arbetsrätten, kräver lagstiftningen oftast skriftliga avtal för att de ska vara giltiga.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om är muntligt avtal bindande enligt svensk lag?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.