ABT 06 Besiktning: Allt du behöver veta om entreprenadbesiktning

Står du inför en entreprenadbesiktning och känner dig osäker på vad det innebär? Besiktning enligt ABT 06 är en kritisk del av byggprocessen som säkerställer att arbetet utförs korrekt.

I den här artikeln går vi igenom steg för steg hur en ABT 06 besiktning går till och hur den skyddar både beställare och entreprenörer. Lär dig vad som krävs för att din byggnation ska bli godkänd – läs vidare!

Vad är ABT 06 Besiktning?

ABT 06 Besiktning är en del av entreprenadavtalet och omfattar kapitel 7 om besiktning, samt ansvarstid och garantitid. Det reglerar även slutbesiktning och garantibesiktning för att säkerställa kvaliteten på byggnads- och konstruktionsarbete.

Kapitel 7: Besiktning

Kapitel 7 i ABT 06 handlar om besiktningar som ett viktigt moment i entreprenadprojekt. Besiktningen sker för att säkerställa att allt arbete är korrekt utfört enligt entreprenadavtalet.

Det är här slutbesiktningen kommer in, vilken är en genomgång av det färdiga byggprojektet. Denna kontroll måste utföras innan byggnaden kan tas i bruk.

En oberoende besiktningsman genomför besiktningen och ger ett besiktningsutlåtande. Detta dokument är avgörande för att fastställa om det finns några fel som entreprenören behöver åtgärda.

Vid upptäckten av brister har beställaren rätt att begära åtgärder inom ansvarstiden. Garantibesiktning kan också ske, oftast efter ett år, för att kontrollera om några dolda fel har uppstått som behöver åtgärdas inom garantitiden.

Ansvarstid och garantitid

Entreprenören är ansvarig för att eventuella fel och brister åtgärdas inom den angivna ansvarstiden enligt ABT 06 Besiktning. Under denna tid måste entreprenören vidta åtgärder för att korrigera eventuella fel som upptäcks under besiktningen.

Garantitiden är den period då entreprenören är skyldig att åtgärda defekter som upptäcks efter färdigställandet av arbetet. Det är av största vikt att entreprenören är medveten om och följer de specifika ansvarstider och garantitider som omfattas av ABT 06 Besiktning för att säkerställa korrekt uppföljning och genomförande av eventuella reparationer eller justeringar.

Säkerställ att ansvarstiden och garantitiden för arbeten enligt ABT 06 Besiktning respekteras och samtliga fel och brister åtgärdas på ett korrekt sätt. Detta hjälper till att säkerställa kvaliteten på arbetet och ger dig som beställare eller entreprenör trygghet i genomförandet av byggprojektet.

Vid överträdelse av ansvarstid eller garantitid kan det leda till onödiga kostnader och förseningar i projektet. Noggrann uppmärksamhet på dessa tidsramar är därför avgörande för framgångsrik slutförande av byggprojekt enligt ABT 06 Besiktning.

Hur fungerar ABT 06 Besiktning?

ABT 06 Besiktning fungerar genom att bedöma eventuella fel inom ansvarstiden och garantera kvaliteten på entreprenadarbetet. Dessutom kan det även innefatta särskilda besiktningar och fastställande av entreprenörens ansvar för fel inom garantitiden.

Bedömning av fel inom ansvarstiden

Under ansvarstiden bedöms fel av entreprenören enligt ABT 06. Entreprenören är skyldig att åtgärda fel inom en rimlig tidsram efter att felet har upptäckts. Om felet inte åtgärdas kan beställaren rapportera det och kräva åtgärd.

Entreprenören är ansvarig för eventuella brister som uppstår under ansvarstiden och ska vid behov rätta till dem enligt gällande riktlinjer och regelverk för bygglov, arbetsmiljö och säkerhet.

Vid bedömning av fel inom ansvarstiden är det viktigt att ha en tydlig kommunikation mellan beställaren och entreprenören för att säkerställa att eventuella felanmälningar hanteras korrekt och att fel åtgärdas i enlighet med avtalet.

Särskild besiktning

Vid särskild besiktning granskas specifika delar av entreprenaden för att bedöma eventuella fel eller brister. Entreprenören och beställaren kan gemensamt komma överens om vilka områden som ska ingå i denna detaljerade undersökning.

Syftet är att säkerställa att entreprenaden uppfyller alla krav och specifikationer enligt ABT 06. Resultaten från särskild besiktning används för att avgöra om eventuella fel ska åtgärdas av entreprenören eller om beställaren har rätt till ekonomisk kompensation.

Denna noggranna granskning är avgörande för att säkerställa att entreprenaden är i enlighet med avtalets krav och standarder, vilket minskar risken för fel eller brister under ansvarstiden.

Entreprenörens ansvar för fel inom garantitiden

Entreprenören har det primära ansvaret för att åtgärda fel som uppstår under garantitiden. Det innebär att de måste rätta till eventuella brister eller fel som påverkar byggprojektet inom den angivna tidsramen.

Garantitiden är av stor betydelse då den ger beställaren trygghet och säkerställer att eventuella fel och brister åtgärdas utan extra kostnad. Entreprenören måste agera snabbt och effektivt för att uppfylla sina åtaganden och säkerställa att byggprojektet lever upp till överenskomna kvalitetsstandarder.

Om fel upptäcks inom garantitiden måste entreprenören hantera dem snabbt och effektivt. De är skyldiga att följa upp felanmälningar och åtgärda bristerna utan dröjsmål. Det är av yttersta vikt att entreprenören tar sitt ansvar på allvar och agerar proaktivt för att bibehålla en god affärsrelation med beställaren samt säkerställa byggkvaliteten.

Vanliga Frågor

1. Vad är ABT 06 Besiktning?

ABT 06 Besiktning är en kontrollprocess för att upptäcka och dokumentera eventuella fel i byggprojekt, för att säkra entreprenadansvaret.

2. Vad händer om jag inte gör en Felanmälan under en ABT 06 Besiktning?

Om du underlåter att göra en Felanmälan kan det leda till att entreprenören inte hålls ansvarig för fel som uppstår efter besiktningen.

3. Hur påverkar en felbedömning mitt byggprojekt vid ABT 06 Besiktning?

En felbedömning kan antingen innebära att verkliga problem missas eller att orättvisa krav ställs – båda delarna kan orsaka konflikter och merkostnader.

4. Vem ansvarar för fel som upptäcks efter ABT 06 Besiktningen?

Entreprenaden ansvarar för att åtgärda fel som påträffas både under och efter besiktningen, så länge Felanmälan har gjorts korrekt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om abt 06 besiktning: allt du behöver veta om entreprenadbesiktning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.